Årsrapporter om nye kræfttilfælde

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør tal og analyser om nydiagnosticerede cancertilfælde.

Kontakt

Sundhedsdatastyrelsen udgiver tal om de nydiagnosticerede cancertilfælde, som er anmeldt til Cancerregisteret inden for et kalenderår. 

Tal om nye kræfttilfælde

Fra og med offentliggørelsen af nye kræfttilfælde for 2020 udgives tallene ikke længere som rapporter, men alene som visning i Sundhedsdatastyrelsens databank, eSundhed, hvor der er tilføjet flere tal, grupperingsmuligheder, tabeller og diagrammer end tidligere:

Se tal for nye kræfttilfælde på eSundhed

Analyser om nye kræfttilfælde

De årlige tal på eSundhed suppleres med en række mindre analyser, som fokuserer på udvalgte emner og udkommer løbende.

Mere om cancer