Kronisk sygdom

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør tal og analyser om kroniske sygdomme, fx kronisk obstruktiv lungesygdom, leddegigt, knogleskørhed, type 1- og type 2-diabetes og astma.

Tal om udvalgte kroniske sygdomme

I Sundhedsdatastyrelsens databank, eSundhed, finder du de nyeste tal om udvalgte kroniske sygdomme.

Se tal om udvalgte kroniske sygdomme på eSundhed

Ændring i udvælgelseskriterierne for demens

På baggrund af ny viden har Sundhedsdatastyrelsen ændret i udvælgelseskriterierne for demens. Sundhedsdatastyrelsen vurderer, at ændringerne gør demenspopulationen i Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS) mere præcis, fx til brug for opgørelser af, hvor mange der findes med demens (sygdomsforekomst) og tilgangen i nye sygdomstilfælde (incidens) i Danmark.

Læs baggrundsnotat om ændringer i algoritme for demens i RUKS (PDF)