Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Ændringer i LPR og SEI i 2020

Indberetningen til Landspatientregisteret (LPR) er i 2019 overgået til nyt dataformat (LPR3) og Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) er moderniseret. Det kan have betydning for dine data.

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 4035 7909

Vigtig information om opdatering af registre

Indberetningen til Landspatientregisteret er overgået til nyt dataformat (LPR3) i perioden fra 1. januar 2019 – 3. marts 2019. Derudover er Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) blevet moderniseret. Nedenfor kan du se, hvilken betydning det har for Forskerservices mulighed for at levere opdaterede data fra de påvirkede registre.

Overgang til LPR3

Efter overgangen til LPR3 skal datakvaliteten testes af Sundhedsdatastyrelsen i tæt samar-bejde med regionerne. I denne fase vil der ikke kunne leveres opdaterede data fra Landspatientregisteret, samt de registre der modtager data fra Landspatientregisteret. Det drejer sig om følgende registre:

  • Landspatientregisteret (LPR)
  • Landspatientregisteret-Psykiatri (LPR-PSYK)
  • Abortregisteret (ABR)
  • DRG- og DAGS-grupperet fra Landspatientregister (DRG)
  • Medicinsk Fødselsregister (MFR)

Modernisering af SEI

Moderniseringen af SEI skal føre til et kvalitetsløft af indberetningen for både metode og platform. Moderniseringen skal primært gøre det lettere at indberette via SEI, men moderniseringen vil samtidigt også betyde mindre ændringer i datamodellen for de enkelte SEI-registre. Moderniseringen vil betyde, at der i en periode, ikke vil være adgang til opdaterede data fra SEI. Det skyldes, at data fra SEI skal gøres tilgængelige for Forskerservice på en ny måde. Det drejer sig om følgende registre:

  • Registeret over Anvendelse af Tvang i Psykiatrien (TIP)
  • Register over IVF-behandling (IVF)
  • Børnedatabasen (BDB) 

Der vil være komplette data til og med 31. december 2018 i ovenstående registre (dette er inklusiv efterindberetning af 2018-data til Landspatientregisteret frem til årsafslutning i marts 2019). Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvornår Forskerservice igen kan levere opdaterede data. Du kan selvfølgelig fortsat få historiske data fra de berørte registre.

Bemærk at Forskerservice vil melde ud via vores nyhedsbrev, når data i registre, der er berørt af LPR3 eller SEI er klar til brug i det nye dataformat.
Tilmeld dig ForskerserviceNyt her 

Vær opmærksom på, at hvis du ønsker at få adgang til opdaterede data fra disse registre, og du allerede har indgået en aftale om dataadgang med Forskerservice, skal denne aftale opdateres.  Aftalen skal opdateres, da dataformatet og selve programmering af dataadgangen er væsentlig anderledes.