Ansøg om autorisation

For at få adgang til data på Forskermaskinen skal du arbejde i eller samarbejde med et autoriseret forsknings- eller analysemiljø.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

At være autoriseret betyder, at der er foretaget en vurdering af et miljøs forskningsaktiviteter og kendskab til datasikkerhed og registerdata. Det er forsknings- eller analysemiljøet, der bliver autoriseret, og miljøets chef er ansvarlig for autorisationen. En autorisation giver mulighed for, at brugere under autorisationen kan få adgang til data på projekter, som er tilknyttet autorisationen.

Ansøg om autorisation

Dit forsknings- eller analysemiljø kan søge om autorisation til Forskermaskinen, enten inden eller når du søger om data til et projekt på Forskermaskinen. 

Vejledning til autorisationsansøgning (PDF)
Skabelon til autorisationsansøgning (Word)

Brugeradgang til data på Forskermaskinen

Autorisationen gør det muligt for forskere, der er tilknyttet det autoriserede forsknings- eller analysemiljø, at ansøge om adgang til data i forbindelse med specifikke projekter. Du skal være bruger for at få adgang til data. 

Læs mere om, hvordan man bliver oprettet som bruger

Autorisationsansvarlig

Den autorisationsansvarlige skal godkende alle projekter og brugere, der oprettes under autorisationen.

Hvis en autorisationsansvarlig har givet tilladelse til, at et projekt kan oprettes på Forskermaskinen under autorisationen, er den autorisationsansvarlige ansvarlig for, at samtlige brugere på forskningsprojektet overholder reglerne på Forskermaskinen. Dette gælder uanset, om den enkelte bruger er ansat i den autorisationsansvarliges forsknings- eller analysemiljø eller ej.

Vær opmærksom på, at det er alle projekter og brugere, der er tilknyttet en autorisation, der kan blive påvirket, hvis en bruger under autorisationen bryder Forskerservices regler og politikker for datasikkerhed på Forskermaskinen.

Det autoriserede forskningsmiljø er desuden betalingsansvarlig for projekter, der optages under autorisationen. Det er muligt, at betalingen for sagsbehandling, rådgivning, support m.m. overgår til det enkelte projekt, hvis I ønsker det.

Afregning af gebyrer for brugere og anvendt diskforbrug på Forskermaskinen vil dog fortsat blive afholdt af det autoriserede forskningsmiljø.

Den autorisationsansvarlige vil få tilsendt en autorisationsaftale, hvor de nærmere forhold for autorisationen er beskrevet.  

Læs mere om retningslinjer for arbejde på Forskermaskinen (PDF)

Spørgsmål og svar om autorisation til Forskermaskinen

 • Hvorfor kræves autorisation?

  Forskermaskinen er et sikkert miljø, hvor kun godkendte personer kan få adgang til data. Forskerservice kræver at forsknings- eller analysemiljøet autoriseres for at sikre, at brugerne under autorisationen har kendskab til retningslinjerne for datasikkerhed og datahåndtering på Forskermaskinen. Hvis reglerne overtrædes, er det muligt for Forskerservice at sanktionere det autoriserede miljø. Den autorisationsansvarlige godkender alle brugere, der skal arbejde på projekter under autorisationen.

 • Hvilke forsknings- og analysemiljøer kan blive autoriseret?

  Etablerede danske forsknings- og analysemiljøer med flere forskere/analytikere og en ledelse, der kan holdes ansvarlig for eventuelle brud på reglerne på Forskermaskinen, kan blive autoriseret.

  Forsknings- og analysemiljøer, der er autoriseret af Danmarks Statistik, kan også blive autoriseret til Forskermaskinen i Sundhedsdatastyrelsen, hvis de kan forevise en gyldig autorisation fra Danmarks Statistik.

  Ved alle autorisationsansøgninger foretager lederen af Forskerservice en konkret bedømmelse af forsknings- eller analysemiljøet. Her lægges der særligt vægt på miljøets kompetencer inden for håndtering af registerdata samt kendskab til de datasikkerhedsregler, der gælder for adgang til Forskermaskinen.

 • Hvordan søger jeg om autorisation til Forskermaskinen?

  Dit forsknings- eller analysemiljø kan søge om autorisation enten inden eller i forbindelse med en ansøgning om et projekt på Forskermaskinen.

  I søger om autorisation ved at udfylde og indsende skabelonen til autorisationsansøgningen. I skabelonen skal I angive oplysninger om jeres forsknings- eller analysemiljø og den autorisationsansvarlige.

  Ved hver autorisationsansøgning foretager lederen af Forskerservice en konkret bedømmelse af forsknings- eller analysemiljøet. Her lægges der særligt vægt på miljøets kompetencer inden for håndtering af registerdata samt kendskab til datasikkerhed.

  Forsknings- og analysemiljøer, der kan fremvise en autorisation fra Danmarks Statistik, kan blive autoriseret til Forskermaskinen, hvis de via skabelonen til autorisationsansøgning anmoder om det.

  I kan læse mere om autorisation og ansøgning herom i vejledningen til autorisationsansøgning.

  Skabelonen til autorisationsansøgning (Word)
  Vejledning til autorisationsansøgning (PDF)

 • Hvilke oplysninger er nødvendige for at ansøge om autorisation?

  Forskerservice har behov for en række oplysninger om dit forsknings- eller analysemiljø for at kunne vurdere, om dit forsknings- eller analysemiljø kan blive autoriseret til Forskermaskinen. Disse oplysninger indhenter vi fra den skabelon, som I udfylder, når I søger om autorisation til Forskermaskinen.

  I ansøgningen om autorisation skal I blandet andet beskrive, hvilke forskningsaktiviteter miljøet har. I skal desuden beskrive miljøets kendskab til registerdata og datasikkerhed.

  I kan se mere om, hvad ansøgningen skal indeholde og hvorfor i vores vejledning til ansøgning om autorisation.

  Se skabelonen til autorisationsansøgning (Word)
  Se vejledning til autorisationsansøgning (PDF)

 • Hvad står der i autorisationsaftalen?

  Her kan du gennemlæse autorisationsaftalen og få et overblik over, hvad det indebærer at indgå en autorisationsaftale.

  Se autorisationsaftalen (PDF)