Ansøg om biologisk materiale fra den Nationale Biobank

Via Danmarks Nationale Biobank kan forskere få adgang til biologisk materiale fra mere end 10 millioner biologiske danske prøver. For at få adgang til biologisk materiale skal du sende en ansøgning til Danmarks Nationale Biobank.

Ansøg om biologisk materiale

Download ansøgningsskemaet til Biobanken (PDF)

Det udfyldte ansøgningsskema og relevante bilag sendes til: mail@nationalbiobank.dk.

Ansøgningen

En ansøgning om udlevering af biologisk materiale skal altid indeholde:

 • Udfyldt ansøgningsskema
 • Fuld projektbeskrivelse, inklusiv:
  • Beskrivelse af hvilke analyser der planlægges udført, i hvilket laboratorier arbejdet skal udføres, tidsplan og finansiering for projektet
  • I tilfælde af meget sparsomt materiale, argumentation for at det er nødvendigt at anvende det ønskede prøvemateriale i stedet for alternative mere tilgængelige prøver/ressourcer
  • Dokumentation for at projektgruppen er i stand til at udføre de planlagte analyser på det ønskede prøvemateriale (fx filterpapir blodprøver), og argumentation for at den analytiske præcision er tilstrækkelig til at belyse den biologiske problemstilling
  • Oplysning om hvor analysedata vil blive opbevaret under hele projektperioden
 • Ansøgning til og godkendelse fra en videnskabsetisk komité
 • Dokumentation for at projektet er optaget på den lokale fortegnelse over databehandlinger
 • Prøveudtræksbeskrivelse. Rapport fra det Nationale Biobankregistret kan eventuelt vedlægges.

Læs om adgang til biologisk materiale i Danmarks Nationale Biobank

Behandling af ansøgninger

Ansøgninger modtages til enhver tid og behandles i den rækkefølge de modtages. Ansøgningen evalueres af Biobankens Indstillingsudvalg, og det er målsætningen at levere en afgørelse per mail til hovedansøgeren inden for 30 arbejdsdage.