Ansøg om CPR-populationsudtræk

I tilfælde hvor du skal bruge data til at identificere patientjournaler, biologiske materiale, oplysninger fra registre uden for Forskerservice eller lignende, er det muligt at få udtrukket de nødvendige data til identifikation af de relevante oplysninger.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag:  9.30 - 12.00

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 4035 7909

Har du behov for CPR-numre for at identificere oplysninger fra blandt andet:

 • Patientjournaler
 • Biobanker
 • Andre registre uden for Sundhedsdatastyrelsen

Kan du søge om at få dette videregivet til andet databehandlingssted via Forskerservice.

Ansøg om CPR-populationsudtræk

Data kan indeholde implicitte helbredsoplysninger, hvis udvælgelsen af populationen er sket på baggrund af for eksempel diagnoser eller operationer, men vil som udgangspunkt ikke indeholde eksplicitte helbredsoplysninger. Hvis du har brug for inddragelse af eksplicitte helbredsoplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens registre i forskningsprojektet, skal det foregå på Forskermaskinen hos os eller Danmarks Statistik. Behandling af blandt andet helbredsoplysninger kan foregå både før og efter videregivelse af information til brug for identifikation af yderligere oplysninger.

Fremsendelse af data

Data vil blive sendt til dig krypteret via en sikker downloadløsning. Du vil fra Forskerservice få tilsendt et personligt link samt et password til download af dine data.

Du kan få fysisk videregivelse af data i følgende tilfælde

 • Når du skal identificere patientjournaler

  Til understøttelse af forskningsprojekter med behov for journaladgang kan Forskerservice videregive de informationer, der er nødvendige for at kunne identificere de relevante journaler. Videregivelse kan som udgangspunkt indeholde følgende informationer:

   • CPR-nummer på patienten
   • Information om stedet for patientens behandling (sygehus- og afdelingsoplysninger, SOR, ydernummer)
   • Dato for den patientbehandling/kontakt, som der ønskes journaladgang på.

  Såfremt du har behov for yderligere information for at kunne identificere de relevante journaler, skal du indsende særlig begrundelse herfor.

  Understøttelsen forudsætter tilladelse til journalgennemgang via patientsamtykke eller godkendelse fra relevant myndighed.

  Relevante myndigheder kan være:

  • Styrelsen for Patientsikkerhed (kun frem til juni 2020)
  • Regionsråd
  • Videnskabsetisk komité
  • Øverste administrative ledelse på behandlingsstedet (kun for kvalitetsprojekter).

  Der ud over skal projektet være godkendt af din dataansvarlige institution.

 • Oplysninger der kan identificere biologisk materiale

  Til understøttelse af forskningsprojekter med behov for biologisk materiale kan Forskerservice videregive de informationer, der er nødvendige for at kunne identificere de relevante materialer. Videregivelse kan som udgangspunkt indeholde følgende informationer:

   • CPR-nummer på personen
   • Dato eller periode, som det relevante materiale skal være udtaget på

  Såfremt du har behov for yderligere information til at kunne identificere relevant biologisk materiale, skal du indsende særskilt begrundelse herfor.

  Understøttelsen forudsætter tilladelse fra en videnskabsetisk komité samt godkendelse til projektet fra din dataansvarlige institution.

 • Hvis du skal koble med oplysninger fra andre registre

  Til understøttelse af forskningsprojekter med behov for data fra andre registre end Sundhedsdatastyrelsens registre kan Forskerservice videregive de informationer, der er nødvendige for at kunne identificere de relevante data. Videregivelse kan som udgangspunkt indeholde følgende informationer:

   • CPR-nummer på personen
   • Dato eller periode, som det relevante data skal dække

   

  Såfremt du har behov for yderligere information til at identificere relevante data, skal du indsende særskilt begrundelse herfor.

  Understøttelsen forudsætter tilladelse fra Videnskabsetisk Komité, godkendelse fra den relevante biobank, samt godkendelse til projektet fra din dataansvarlige institution.