Ansøg om data på Forskermaskinen

Forskermaskinen er en online fjernadgang til sundhedsregistrene i Sundhedsdatastyrelsen. Er du forsker og har brug for data fra de nationale sundhedsregistre til et forskningsprojekt, kan du søge om adgang til data på Forskermaskinen.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

Adgang til data på Forskermaskinen forudsætter, at dit forsknings- eller analysemiljø er autoriseret, og at du kan oprettes som bruger.

Ansøgning

Alle anmodninger om data på Forskermaskinen skal ske via vores elektroniske ansøgningsskema.

Gå til det elektroniske ansøgningsskema  

For at Forskerservice kan vurdere, om vi må videregive data til dit projekt, og om projektet er lovligt i sin helhed, skal ansøgningen som minimum indeholde:

  • Projektbeskrivelse
  • Udtræksbeskrivelse
  • Bestillingsark
  • Gældende dokumentation fra den dataansvarlige institution om optagelse på institutionens fortegnelse over behandlinger med videnskabelige eller statistiske formål
  • Nødvendige godkendelser og tilladelser

Se mere om godkendelser, projektbeskrivelse, udtræksbeskrivelse og bestillingsark

Når dit projekt bliver oprettet på Forskermaskinen, bliver Forskerservice databehandler på projektet. Vi anbefaler derfor, at I informerer den dataansvarlige institution om, at Forskerservice er databehandler, og Forskermaskinen er databehandlingssted.

Få hjælp til din ansøgning

Egne data på Forskermaskinen

Har du egne data, som for eksempel data du selv har indsamlet eller data fra en klinisk kvalitetsdatabase, er det muligt at få dem lagt ind på dit projekt på Forskermaskinen. 

Du kan anmode om at få lagt egne data ind på Forskermaskinen samtidig med, at du søger om at få oprettet et projekt på Forskermaskinen. Dette skal blot inkluderes i projektansøgningen. Vi vil bede dig udfylde ’Oplysningsskema - egne data’.

Læs mere om, hvordan du kan få egne data på Forskermaskinen