Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Ansøg om data på Forskermaskinen

Forskermaskinen giver adgang til sundhedsdata til forskningsbrug. Ansøg om adgang til data fra Sundhedsdatastyrelsens registre på Forskermaskinen.

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3268 5116

Er du forsker og har brug for data til et forskningsprojekt, kan du via Forskermaskinen få adgang til individbaserede sundhedsdata. Adgangen forudsætter, at din institution er autoriseret, og at du kan oprettes som bruger.

Ansøgning

Alle anmodninger om data på Forskermaskinen skal ske via vores elektroniske ansøgningsskema

Gå til det elektroniske ansøgningsskema  

For at Forskerservice kan vurdere ansøgningen og vurdere om dataadgangen kan gives i henhold til persondatalovens bestemmelser, skal ansøgningen som minimum indeholde: 

  • Projektbeskrivelse
  • Udtræksbeskrivelse
  • Tilladelse fra Datatilsynet og/eller Videnskabsetisk Komité 

Ved projekter på Forskermaskinen skal Forskerservice, Sundhedsdatastyrelsen være anmeldt som databehandler på projektet.

Få hjælp til din ansøgning

Egne data på forskermaskinen

Har du egne data, som for eksempel data du selv har indsamlet eller data fra en klinisk kvalitetsdatabase, er det muligt, at få dem lagt ind på dit projekt på Forskermaskinen. Hvis du ønsker egne data lagt ind på projektet, kan data uploades til Forskerservice via vores upload-løsning, så sørger vi for at data bliver lagt på projektet. Inden dine egne data kan uploades, skal du indsende en beskrivelse af dine data, samt dokumentation for at dine data er anmeldt til Datatilsynet. 

Læs mere om, hvordan du kan få egne data på Forskermaskinen