Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Ansøg om data på Forskermaskinen

Forskermaskinen giver adgang til sundhedsdata til forskningsbrug. Ansøg om adgang til data fra Sundhedsdatastyrelsens registre på Forskermaskinen.

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 4035 7909

Er du forsker og har brug for data til et forskningsprojekt, kan du via Forskermaskinen få adgang til individbaserede sundhedsdata. Adgangen forudsætter, at din institution er autoriseret, og at du kan oprettes som bruger.

Ansøgning

Alle anmodninger om data på Forskermaskinen skal ske via vores elektroniske ansøgningsskema

Gå til det elektroniske ansøgningsskema  

For at Forskerservice kan vurdere om vi må videregive data til dit projekt og om projektet er lovligt i sin helhed, skal ansøgningen som minimum indeholde:

 • Projektbeskrivelse
 • Udtræksbeskrivelse
 • Oversigt over hvilken information der er optaget på fortegnelsen
 • Bekræftelse på at projektet er optaget på fortegnelsen (hvis relevant)
 • Eventuelt andre godkendelser og tilladelser

Ved projekter på Forskermaskinen, anbefaler vi at Forskerservice er angivet som databehandler på fortegnelsen.

Få hjælp til din ansøgning

Egne data på forskermaskinen

Har du egne data, som for eksempel data du selv har indsamlet eller data fra en klinisk kvalitetsdatabase, er det muligt, at få dem lagt ind på dit projekt på Forskermaskinen. Hvis du ønsker egne data lagt ind på projektet, skal data uploades til Forskerservice via vores upload-løsning, så sørger vi for at data bliver lagt på projektet. Inden du kan uploade dine data, skal du indsende en beskrivelse af dine data, samt sikre dig at dine data er anført på fortegnelsen.

 

Læs mere om, hvordan du kan få egne data på Forskermaskinen

Undtagelser fra Forskermaskinen

Forskermaskinen har endnu ikke mulighed for at rumme alle typer af projekter. Vi kan derfor i særlige tilfælde undtage projekter fra Forskermaskinen, og i stedet levere data til et andet databehandlingssted. Det er Forskerservice, som vurderer om et projekt kan gennemføres på Forskermaskinen.
Følgende parametre har indflydelse på om projektet kan gennemføres på Forskermaskinen:

 • Analysemetoder
  Vi tilbyder i øjeblikket analyseværktøjerne SAS, Stata og R på Forskermaskinen. Er der i et forskningsprojekt behov for at udføre komplicerede analyser, som de tre analyseværktøjer ikke kan håndtere, kan det være at projektet ikke kan gennemføres på Forskermaskinen.
 • Datatyper
  Forskermaskinen kan ikke rumme direkte personhenførbare oplysninger. Det vil sige, at for eksempel GIS-koordinater og fotos. Er der behov for denne type data, kan hele eller dele af projektet ikke gennemføres på Forskermaskinen.
 • Datamængder
  Forskermaskinen har stor lagerkapacitet, men er der behov for at få lagt meget store mængder egne data ind, som for eksempel genomdata, kan projektet måske ikke gennemføres på Forskermaskinen.
 • Hyppige behov for data ud fra Forskermaskinen
  I nogle tilfælde er det muligt at få trukket data ud fra Forskermaskinen, for eksempel i forbindelse med journalgennemgang eller spørgeskemaundersøgelser. Er der begrundet behov for at data hyppigt skal trækkes ud fra Forskermaskinen, kan det være, at hele eller dele af projektet ikke kan rummes på Forskermaskinen.  
Vurderer du, at dit projekt ikke kan komme på Forskermaskinen på grund af en af ovenstående årsager, skal du skrive en uddybende begrundelse for dette i din udtræksbeskrivelse, når du søger om adgang til data.