Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Ansøg om data til Danmarks Statistik

Hvis du skal koble data fra Sundhedsdatastyrelsens registre med data fra Danmarks Statistik, sender vi data direkte til Danmarks Statistik via en sikker FTP løsning.

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 4035 7909

Når du ansøger om at få overført data fra Sundhedsdatastyrelsens registre til et projekt hos Danmarks Statistik, skal du benytte ansøgningsskemaet til fysisk levering af data. I ansøgningsskemaet skal du krydse af, at du ønsker samkørsel med Danmarks Statistik og angive kontaktperson og sagsnummer hos Danmarks Statistik.

Ansøg om levering til Danmarks Statistik

Hvis du har behov for sundhedsdata til dit forskningsprojekt hos Danmarks Statistik, skal ansøgningen som minimum indeholde følgende:

  • Projektbeskrivelse
  • Udtræksbeskrivelse
  • Oversigt over hvilken information der er optaget på fortegnelsen
  • Bekræftelse på at projektet er optaget på fortegnelsen (hvis relevant)
  • Eventuelt andre godkendelser og tilladelser

Få hjælp til din ansøgning

Berigelse af population fra Danmarks Statistik

Skal dit dataudtræk baseres på en population, du allerede har defineret hos Danmarks Statistik, kan Danmarks Statistik sende populationen til Forskerservice. Vi vil herefter berige populationen med de aftalte data, hvorefter hele udtrækket sendes retur til Danmarks Statistik.

Det er selvfølgelig også muligt, at få os i Forskerservice til at danne en population til dig på baggrund af vores Sundhedsregistre, som beriges med data inden den sendes videre til Danmarks Statistik.

Fremsendelse af data

Efter endt behandling af din ansøgning, sendes data til Danmarks Statistik via en sikker FTP løsning. Danmarks Statistik sørger herefter for at kryptere cpr-numrene og lægge det klar på dit projekt hos dem.