Ansøg om data til Danmarks Statistik

Du kan søge om data fra Sundhedsdatastyrelsens registre til et projekt hos Danmarks Statistik. Vi sender data direkte til Danmarks Statistik via en sikker FTP-løsning.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

Vi behandler følgende typer ansøgninger om data til projekter hos Danmarks Statistik:

 • Videregivelse af data til dit projekt hos Danmarks Statistik
 • Videregivelse af data til en projektdatabase hos Danmarks Statistik
 • Godkendelse til at genanvende data fra din projektdatabase hos Danmarks Statistik.

Når du ansøger om data til et projekt hos Danmarks Statistik, skal du benytte ansøgningsskemaet til levering af data til andet databehandlingssted.

Ansøg om levering til Danmarks Statistik

I ansøgningsskemaet skal du:

 • Afkrydse, at du ønsker samkørsel med Danmarks Statistik
 • Angive kontaktperson og projektnummer hos Danmarks Statistik.

Din ansøgning skal som minimum indeholde:

 • Projektskrivelse (følg vores vejledning)
 • Udtræksbeskrivelse (følg vores vejledning)
 • Bestillingsark
 • Gældende dokumentation fra den dataansvarlige institution om optagelse på institutionens fortegnelse over behandlinger med videnskabelige eller statistiske formål
 • Godkendt projektindstilling fra Danmarks Statistik
 • Nødvendige godkendelser og tilladelser.

Se mere om godkendelser, projektbeskrivelse, udtræksbeskrivelse og bestillingsark

Bemærk, at ansøgninger, som fra starten er fyldestgørende, oftest vil kunne sagsbehandles hurtigere end ansøgninger, hvor vi skal bede om yderligere oplysninger og dokumentation for at komme videre. Prisen kan i nogle tilfælde også ende med at blive lavere. 

Få hjælp til din ansøgning

Berigelse af population fra Danmarks Statistik

Skal dit dataudtræk baseres på en population, du allerede har defineret hos Danmarks Statistik, kan Danmarks Statistik sende populationen til os i Forskerservice. Du skal dog selv aftale dette med din kontaktperson hos Danmarks Statistik. Vi vil herefter berige populationen med de aftalte data, hvorefter hele udtrækket sendes retur til Danmarks Statistik.

Det er selvfølgelig også muligt at få os i Forskerservice til at danne en population til dig på baggrund af vores Sundhedsregistre og berige den med data, inden den sendes videre til Danmarks Statistik.

Fremsendelse af data

Efter endt behandling af din ansøgning, sender vi data til Danmarks Statistik via en sikker FTP-løsning. Danmarks Statistik sørger herefter for at kryptere CPR-numrene og lægge dine data klar på dit projekt hos dem.

Lægemiddeldata fra Danmarks Statistik

Hvis du samtidig har behov for oplysninger fra Lægemiddeldatabasen (LMDB) fra Danmarks Statistik, kan du søge om lægemiddeldata sammen med data fra andre sundhedsregistre fra Sundhedsdatastyrelsen. Der er særlige vilkår, der er gældende, når du søger om adgang til data fra LMDB.

Læs mere om LMDB under Lægemiddelstatistikregisteret