Ansøg om data til Danmarks Statistik

Du kan søge om data fra Sundhedsdatastyrelsens registre til et projekt hos Danmarks Statistik. Vi sender data direkte til Danmarks Statistik via en sikker FTP løsning. En korrekt ansøgning vil afkorte behandlingstiden

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag:  9.30 - 12.00

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 4035 7909

Når du ansøger om at få overført data til et projekt hos Danmarks Statistik, skal du benytte ansøgningsskemaet til levering af data til andet databehandlingssted.

Ansøg om levering til Danmarks Statistik

I ansøgningsskemaet skal du:

 • Afkrydse, at du ønsker samkørsel med Danmarks Statistik
 • Angive kontaktperson og projektnummer hos Danmarks Statistik.

Din ansøgning skal som minimum indeholde:

 • Projektskrivelse (vores skabelon)
 • Udtræksbeskrivelse (vores skabelon)
 • Bestillingsark
 • Godkendelse af, at projektet er optaget på den dataansvarlige institutions fortegnelse.
  Dokumentationen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:
  • Navn på den dataansvarlige institution
  • Navn på den projektansvarlige person        
  • Titel på forskningsprojektet
  • Formålet med projektet
  • Slutdato for projektet, hvis denne findes

Vi beder om, at du benytter vores vejledninger til projekt og udtræksbeskrivelse, samt at du udfylder vores bestillingsark med de variable, du har behov for.

Bemærk, at ansøgninger, som fra starten er fyldestgørende, oftest vil få en hurtigere behandlingstid, end ansøgninger, hvor vi skal bede om yderligere oplysninger og dokumentation for at komme videre. Prisen kan i nogle tilfælde også ende med at blive lavere. 

Få hjælp til din ansøgning

Berigelse af population fra Danmarks Statistik

Skal dit dataudtræk baseres på en population, du allerede har defineret hos Danmarks Statistik, kan Danmarks Statistik sende populationen til os i Forskerservice. Du skal dog selv aftale dette med din kontaktperson hos Danmarks Statistik. Vi vil herefter berige populationen med de aftalte data, hvorefter hele udtrækket sendes retur til Danmarks Statistik.

Det er selvfølgelig også muligt, at få os i Forskerservice til at danne en population til dig på baggrund af vores Sundhedsregistre, og berige den med data, inden den sendes videre til Danmarks Statistik.

Fremsendelse af data

Efter endt behandling af din ansøgning, sender vi data til Danmarks Statistik via en sikker FTP løsning. Danmarks Statistik sørger herefter for at kryptere CPR-numrene og lægge dine data klar på dit projekt hos dem.

LMDB-data fra Danmarks Statistik

Hvis du samtidig har behov for oplysninger fra LMDB (Lægemiddeldatabasen) fra Danmarks Statistik, kan du søge om lægemiddeldata sammen med data fra andre sundhedsregistre fra Sundhedsdatastyrelsen.

Læs mere under Registre og dokumentation, om de særlige vilkår der er gældende, når du søger om adgang til LMDB-data.