Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Ansøg om data til Danmarks Statistik

Hvis du skal søge om data fra Sundhedsdatastyrelsens registre til et projekt hos Danmarks Statistik, sender vi data direkte til Danmarks Statistik via en sikker FTP løsning. En korrekt ansøgning vil afkorte behandlingstiden.

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 4035 7909

Når du ansøger om at få overført data til et projekt hos Danmarks Statistik, skal du benytte ansøgningsskemaet til levering af data til andet databehandlingssted.

Ansøg om levering til Danmarks Statistik

I ansøgningsskemaet skal du:

 • Afkrydse, at du ønsker samkørsel med Danmarks Statistik
 • Angive kontaktperson og projektnummer hos Danmarks Statistik.

Din ansøgning skal som minimum indeholde:

 • Projektskrivelse efter vores skabelon
 • Udtræksbeskrivelse efter vores skabelon
 • Gældende godkendelse af, at projektet er optaget på den dataansvarlige institutions fortegnelse. Dokumentation skal som minimum indeholde følgende oplysninger:
  • Navn på den dataansvarlige institution
  • Navn på den projektansvarlige person        
  • Titel på forskningsprojektet        
  • Slettefrist, hvis muligt

Vi beder desuden om, at du benytter vejledninger til projekt og udtræksbeskrivelse. Det er i udgangspunktet ikke nok at sende et Excel-ark som udtræksbeskrivelse.

Bemærk, at ansøgninger som fra starten er korrekte oftest vil få en hurtigere behandlingstid, end ansøgninger, hvor vi skal bede om yderligere oplysninger og dokumentation for at komme videre. Prisen kan i nogle tilfælde også ende med at blive lavere.

Få hjælp til din ansøgning

Berigelse af population fra Danmarks Statistik

Skal dit dataudtræk baseres på en population, du allerede har defineret hos Danmarks Statistik, kan Danmarks Statistik sende populationen til Forskerservice. Du skal dog selv aftale dette med din kontaktperson hos Danmarks Statistik. Vi vil herefter berige populationen med de aftalte data, hvorefter hele udtrækket sendes retur til Danmarks Statistik.

Det er selvfølgelig også muligt, at få os i Forskerservice til at danne en population til dig på baggrund af vores Sundhedsregistre, som beriges med data inden den sendes videre til Danmarks Statistik.

Fremsendelse af data

Efter endt behandling af din ansøgning, sendes data til Danmarks Statistik via en sikker FTP løsning. Danmarks Statistik sørger herefter for at kryptere cpr-numrene og lægge det klar på dit projekt hos dem.