Data til projektdatabaser hos Danmarks Statistik

Det er muligt at ansøge Forskerservice om at få om data til allerede eksisterende projektdatabaser hos Danmarks Statistik. En sådan aftale vil indeholde særlige vilkår.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag:  9.30 - 12.00

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 4035 7909

Projektdatabaser er karakteriseret ved, at større forsknings- og analysemiljøer med store, hyppige og ensartede databehov, kan få oprettet fjernadgang til en større samling af data. Formålet er at kunne foretage indledende eksplorative undersøgelser for at kunne lægge data til rette for konkrete projekter under projektdatabasen. 

Det kunne være at undersøge, om datagrundlaget er tilstrækkeligt til at udføre en specifik analyse og efterfølgende afgrænse og ordne data i en hensigtsmæssig struktur.

Ud over dette er adgangen ikke givet til et projektspecifikt formål. Data fra Sundhedsdatastyrelsen må derfor ikke anvendes af konkrete forskningsprojekter under databasen uden forudgående godkendelse fra Sundhedsdatastyrelsen. Alle forskningsprojekter, der gennemføres under projektdatabasen, skal udføres af det forsknings- og analysemiljø, der har projektdatabasen.

Ansøg om data til projektdatabase hos Danmarks Statistik

Du skal, som ved andre ansøgninger, vedhæfte projektdatabasens projektbeskrivelse, udtræksbeskrivelse og bestillingsark, samt godkendelse fra den dataansvarlige institution til ansøgningen. Projektbeskrivelsen skal i denne sammenhæng indeholde en overordnet beskrivelse af den forskning, der foretages i det miljø, som projektdatabasen er knyttet til.

Du skal desuden i ansøgningsskemaet oplyse projektdatabasens projektnummer og kontaktperson hos Danmarks Statistik 

Ansøg om data til projektdatabase hos Danmarks Statistik

Vi vil i Forskerservice lægge vægt på, at det i ansøgningen dokumenteres, at de ansøgte data vil blive benyttet til en overvejende del af den forskning, som vil blive udført i konkrete projekter under projektdatabasen. I udgangspunktet videregiver Sundhedsdatastyrelsen derfor alene data fra bredt dækkende registre, som fx Landpatientregistret, Sygesikringsregisteret eller Dødsårsagsregistret til projektdatabaser. 

Det vil i aftalen fremgå, at data fra Sundhedsdatastyrelsen i projektdatabasen alene må anvendes af konkrete projekter, som hører under denne, samt at dette alene må ske efter konkret godkendelse fra Sundhedsdatastyrelsen.

Ansøg om godkendelse til at anvende data fra projektdatabasen til et konkret projekt

For det konkrete projekt, som skal anvende data fra projektdatabasen, skal du vedhæfte projektbeskrivelse, udtræksbeskrivelse og bestillingsark samt godkendelse fra den dataansvarlige institution. Ligesom ved alle andre ansøgninger. Desuden skal du i ansøgningsskemaet oplyse projektnummer og kontaktperson på det konkrete projekt hos Danmarks Statistik. 
 
I udtræksbeskrivelsen skal det fremgå, at der er tale om et konkret projekt under en projektdatabase og her skal desuden oplyses navn og projektnummer hos Danmarks Statistik på projektdatabasen.

Ansøg om godkendelse til at anvende data fra projektdatabase hos Danmarks Statistik 

Vi vil i Forskerservice behandle en sådan ansøgning ligesom andre ansøgninger om data til forskningsprojekter. Det vil sige, at vi vurderer, om de data, som ansøges anvendt, er nødvendige og tilstrækkelige set i forhold til det konkrete projekts problemstilling. Vi vurderer desuden, om projektet, der hører under projektdatabasen, altså er knyttet til projektdatabasens forskningsmiljø.