Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Hjælp til din ansøgning

Når du skal ansøge om data fra Forskerservice, skal du søge via vores online ansøgningsskema. Der er to ansøgningsskemaer – ét for ansøgning om data via Forskermaskinen og ét for ansøgning om data som fysisk levering.

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3268 5116

Ansøgningen skal indeholde

Følgende dokumenter skal som minimum vedhæftes ansøgningen:

 • Projektbeskrivelse
 • Udtræksbeskrivelse
 • Tilladelse til projektet fra Datatilsynet eller din organisations interne tilladelse
 • Anmeldelsen indsendt til Datatilsynet eller din organisation som har givet den interne tilladelse

Alt efter dit projekts udformning, vil der skulle indhentes forskellige tilladelser.

Gå til det elektroniske ansøgningsskema til Forskermaskinen

Gå til det elektroniske ansøgningsskema til fysisk levering af data

Spørgsmål & svar om udfyldelse af ansøgningsskema

 • Hvilke tilladelser og godkendelser skal jeg have?

  For at vi kan levere data til dig, skal vi være sikre på, at du lovligt må modtage data. Det vil sige, at du har de nødvendige tilladelser og godkendelser til gennemførsel af projektet.

  Læs mere om hvilke tilladelser og godkendelser du skal vedhæfte til ansøgningen

 • Hvad skal projektbeskrivelsen indeholde?

  Projektbeskrivelsen skal indeholde en beskrivelse af projektets formål, den metode du regner med at benytte samt en kort perspektivering. Vi har brug for denne information, for at kunne vurdere om dine ønsker om data svarer til projektets problemstilling og metode. Ligeledes skal vi kunne vurdere den samfundsmæssige relevans af projektet. Begge dele for at vi kan overholde persondataloven.

  Se vejledningen til projektbeskrivelsen (PDF)

 • Hvordan laver jeg en udtræksbeskrivelse?

  Udtræksbeskrivelsen skal indeholde en specificering af, hvilke data du gerne vil have adgang til, hvordan populationen skal dannes og hvordan dit udtræk skal afgrænses. Vi har brug for denne information for at kunne vurdere om dine ønsker om data stemmer overens med projektets problemstilling og metode. Derudover giver det os et grundlag for, at kunne danne præcis den dataadgang du ønsker.

  Se vejledningen til udtræksbeskrivelsen - Forskermaskinen (PDF)
  Se vejledningen til udtræksbeskrivelsen – Fysisk levering af data (PDF)

 • Hvordan søger jeg om autorisation?

  For at få adgang til data på Forskermaskinen skal du arbejde i, eller samarbejde med, et autoriseret forsknings-/analysemiljø. At være autoriseret betyder, at der er foretaget en vurdering af et miljøs forskningsaktiviteter og kendskab til datasikkerhed og registerdata. Det er et miljø, der bliver autoriseret, og miljøets chef er ansvarlig for autorisationen. En autorisation giver mulighed for, at brugere under autorisationen kan søge om adgang til data på Forskermaskinen.

  Læs mere om, hvordan I kan blive autoriseret

 • Hvordan får jeg oprettet brugere til mit projekt?

  Du skal være oprettet som bruger for at kunne arbejde på Forskermaskinen. At være bruger på Forskermaskinen forudsætter, at en autorisationsansvarlig har godkendt, at du må arbejde under vedkommendes autorisation.

  Læs mere om, hvordan du bliver bruger på Forskermaskinen

 • Hvad er autorisations-id (FABID)?

  Når du skal arbejde med registerdata på Forskermaskinen, skal du arbejde under en autorisation. Du kan enten arbejde under din egen institutions autorisation eller en samarbejdspartners autorisation.

  Har du en autorisation, du kan arbejde under, skal du oplyse et autorisations-id også kaldet et FABID. Du finder FABID’et på den autorisationsaftale, som din autorisationsansvarlige har underskrevet.

  Har du ikke en autorisation, du kan arbejde under, kan I, inden I søger om et projekt eller samtidig med projektansøgningen, ansøge om at få jeres institution autoriseret.

  Læs mere om ansøgning om autorisation

 • Hvad er FSEID og ’tidligere FSEID’?

  Når du indsender en ansøgning, tildeles den et ansøgningsnummer, et FSEID. Dit FSEID oplyses på den kvittering, du som dataansvarlig modtager pr. e-mail, når du indsender en ansøgning.

  Ansøgningsskemaet har et felt, hvor 'tidligere FSEID' skal angives.

  Du kan angive et tidligere FSEID, hvis din ansøgning er til samme projekt, som en tidligere ansøgning. Hvis ikke ansøgningen relaterer sig til en tidligere ansøgning, skal du ikke skrive noget i dette felt.

 • Hvad betyder genanvendelse af data?

  Genanvendelse af data betyder her, at der ansøges om at anvende data fra 'projekt A' til 'projekt B'. Det vil sige, at der søges om, at anvende data fra et tidligere projekt til et nyt projekt. Der skal søges om genanvendelse, både hvis det er samme dataansvarlige, der skal genbruge data til et nyt projekt, eller hvis det er en anden dataansvarlig, der skal bruge data på et nyt projekt.

  Det er vigtigt, at både det gamle og det nye projekt er anmeldt til Datatilsynet - og at godkendelsen fra Datatilsynet til at anvende data er gældende for begge projekter.

  Se hvad en ansøgning om genanvendelse af data skal indeholde

 • Hvad betyder samkørsel med Danmarks Statistik?

  Hvis du ansøger om data, som skal sendes til et projekt hos Danmarks Statistik, skal du krydse af i samkørsel med Danmarks Statistik.

  Herefter skal du angive projektnummer og kontaktperson hos Danmarks Statistik, så kan vi efter endt sagsbehandling sende data direkte til Danmarks statistik via en sikker FTP-løsning.

 • Hvem er dataansvarlig?

  Den dataansvarlige er den person, der er ansvarlig for projektet, jævnfør anmeldelsen og godkendelsen fra Datatilsynet.

  Den dataansvarlige defineres i Persondataloven som:
  ”Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller ethvert andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af oplysninger” (Persondataloven § 3, stk. 4).

  I ansøgningsskemaet skal du angive den dataansvarlige, som fremgår af godkendelsen fra Datatilsynet. Er det en Region eller en anden institution der er dataansvarlig, angives den person som er ansvarlig for projektet, som har anmeldt projektet til organisationen.

 • Hvem er databehandler?

  Databehandleren er den person, der behandler de data, der er givet adgang til fra Forskerservice.  

  Vær opmærksom på, at der på ansøgningen til Forskermaskinen kan angives flere databehandlere. Alle personer som skal have adgang til Forskermaskinen, skal angives her. Databehandlerne benævnes på Forskermaskinen som brugere. 

  Databehandleren defineres i Persondataloven som:
  ”Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller ethvert andet organ, der behandler oplysninger på den dataansvarliges vegne” (Persondataloven § 3, stk. 5).

  I ansøgningsskemaet skal der angives en konkret person og ikke kun en institution. Databehandleren kan godt være den samme person som den dataansvarlige.

 • Hvem er autorisationsansvarlig?

  Den autorisationsansvarlige er den person, der er ansvarlig for autorisationen. Det skal være en chef for en institution eller et forsknings- og analysemiljø, der er autorisationsansvarlig.

  Den autorisationsansvarlige skal godkende alle projekter under autorisationen og alle brugere, der tilknyttes projekterne. Den autorisationsansvarlige er ansvarlig for, at brugerne under autorisationen overholder retningslinjerne for datasikkerhed, datahåndtering og de til enhver tid gældende regler for adgang til data på Forskermaskinen.

  Den autorisationsansvarlige er økonomisk ansvarlig for alle projekter under en autorisation.

  Læs mere om ansøgning om autorisation til Forskermaskinen

 • Hvem er betaler?

  For projekter på Forskermaskinen er betaleren den autorisationsansvarlige person, der skal betale for alle projekter under autorisationen på Forskermaskinen.

  For fysisk levering af data er betaleren typisk den person, som har den konkrete forskningskonto eller er den person, som har eller er ansvarlig for den bevilling, der skal betales fra.

 • Hvorfor skal der angives P-nummer og SOR-nummer?

  Når du udfylder en ansøgning om data på Forskermaskinen skal betalingsoplysninger kun udfyldes, hvis du samtidig søger om autorisation af din institution.

  På ansøgningsskemaet skal du enten angive et P-nummer (P-nr.) eller et SOR-nummer (SOR-nr.) til identifikation af betaleren.

  P-nummer: P-nr. er en underkategori af CVR-nummeret, som langt de fleste private og offentlige virksomheder har. Et P-nr. indeholder altid 10 cifre.

  Søg efter dit P-nr.

  SOR-nummer: SOR-nr. står for Sundhedsvæsenets Organisationsregister. Alle enheder i sundhedsvæsenet har et SOR-nummer. Du kan søge efter dit SOR-nr., hvis du er på Sundhedsdatanettet.

  Søg efter dit SOR-nr.

  Forskerservice skal enten bruge et P-nr. eller et SOR-nr. til at identificere, hvem der er betaler og dermed, til hvem fakturaen skal sendes.

  Hvis du vælger et P-nr. til identifikation af betaleren - og der er tale om en offentlig institution - skal du oplyse følgende i ansøgningsskemaet:

  • P-nummeret
  • CVR-nummer
  • EAN-nummeret
  • Evt. projektkonto

   

  Hvis du vælger et P-nr. til identifikation af betaleren - og der er tale om en privat virksomhed - skal du oplyse følgende i ansøgningsskemaet:

  • P-nummeret
  • CVR-nummer
  • Evt. projektkonto

   

  Hvis du vælger et SOR-nr. til identifikation af betaleren, skal du oplyse følgende i ansøgningsskemaet:

  • SOR-nummeret
  • EAN-nummeret
  • Evt. projektkonto

   

  OBS: Er du som ansøger i tvivl om de oplysninger, som skal angives i forbindelse med betaleren, er det vigtigt, at du tjekker oplysningerne med den betalingsansvarlige, inden ansøgningen om data indsendes til Forskerservice.