Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Hjælp til din ansøgning

Når du skal ansøge om data fra Forskerservice, skal du søge via vores online ansøgningsskema. Der er to ansøgningsskemaer – ét for ansøgning om data via Forskermaskinen og ét for ansøgning om levering til andet databehandlingssted.

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 4035 7909

Forskerservice vejledning

Forskerservice har udarbejdet en vejledning, der beskriver baggrunden for vores procedurer. Den indeholder en beskrivelse af hvad vi efterspørger i forbindelse med en ansøgning om data, samt en begrundelse for hvorfor vi efterspørger denne dokumentation.
Forskerservice vejledning (PDF)  

Ansøgningen skal indeholde

Følgende dokumenter skal som minimum vedhæftes ansøgningen:

 • Projektbeskrivelse
 • Udtræksbeskrivelse
 • Gældende godkendelse af, at projektet er optaget på den dataansvarlige institutions fortegnelse. Dokumentation skal som minimum indeholde følgende oplysninger:
  • Navn på den dataansvarlige institution
  • Navn på den projektansvarlige person
  • Titel på forskningsprojektet
  • Slettefrist, hvis muligt •
 • Eventuelt andre godkendelser og tilladelser

Gå til det elektroniske ansøgningsskema til Forskermaskinen

Gå til det elektroniske ansøgningsskema for levering til andet databehandlingssted

Spørgsmål & svar om udfyldelse af ansøgningsskema

 • Hvilke tilladelser og godkendelser skal jeg have?

  For at vi kan levere data til dig, skal vi være sikre på, at du lovligt må modtage data. Det vil sige, at du har de nødvendige tilladelser og godkendelser til at kunne gennemføre projektet.

  Læs mere om hvilke tilladelser og godkendelser du skal vedhæfte til ansøgningen

 • Hvad skal projektbeskrivelsen indeholde?

  Projektbeskrivelsen skal indeholde en beskrivelse af projektets formål, den metode du regner med at benytte samt en kort perspektivering. Vi har brug for denne information for at kunne vurdere, om dine ønsker om data svarer til projektets problemstilling og metode. Ligeledes skal vi kunne vurdere den samfundsmæssige relevans af projektet. Begge dele for at vi kan videregive data i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

  Se vejledningen til projektbeskrivelsen (PDF)

 • Hvordan laver jeg en udtræksbeskrivelse?

  Udtræksbeskrivelsen skal indeholde en specificering af hvilke data, du gerne vil have adgang til, hvordan populationen skal dannes, og hvordan dit udtræk skal afgrænses. Vi har brug for denne information for at kunne vurdere om dine ønsker om data stemmer overens med projektets problemstilling og metode. Derudover giver det os et grundlag for at kunne danne den dataadgang, som du ønsker.

  Se vejledning til udtræksbeskrivelse (PDF)

 • Hvordan søger jeg om autorisation?

  For at få adgang til data på Forskermaskinen skal du arbejde i, eller samarbejde med, et autoriseret forsknings- eller analysemiljø. At være autoriseret betyder, at der er foretaget en vurdering af et miljøs forskningsaktiviteter og kendskab til datasikkerhed og registerdata. Det er et miljø, der bliver autoriseret, og miljøets chef er ansvarlig for autorisationen. En autorisation giver mulighed for, at brugere under autorisationen kan få adgang til data på projekter på Forskermaskinen.

  Læs mere om, hvordan I kan blive autoriseret

 • Hvordan får jeg oprettet brugere til mit projekt?

  Du skal være oprettet som bruger for at kunne arbejde på Forskermaskinen. At være bruger på Forskermaskinen forudsætter, at en autorisationsansvarlig har godkendt, at du må arbejde under vedkommendes autorisation.

  Læs mere om, hvordan du bliver bruger på Forskermaskinen

 • Hvad er autorisations-id (FABID)?

  Når du skal arbejde med registerdata på Forskermaskinen, skal du arbejde under en autorisation. Du kan enten arbejde under din egen institutions autorisation eller en samarbejdspartners autorisation.

  Har du en autorisation, du kan arbejde under, skal du oplyse et autorisations-id, også kaldet et FABID, når du opretter en ansøgning. Du finder FABID’et på den autorisationsaftale, som din autorisationsansvarlige har underskrevet.

  Har du ikke en autorisation, du kan arbejde under, kan I ansøge om at få jeres institution autoriseret. I kan ansøge om autorisation enten inden I søger om et projekt eller samtidig med projektansøgningen.

  Læs mere om ansøgning om autorisation

 • Hvad er FSEID og ’tidligere FSEID’?

  Når du indsender en ansøgning, tildeles den et ansøgningsnummer, et FSEID. Dit FSEID bliver oplyst på den kvittering, du som projektansvarlig modtager pr. e-mail, når du har indsendt en ansøgning.

  Ansøgningsskemaet har et felt, hvor 'tidligere FSEID' kan angives.

  Du kan angive et tidligere FSEID, hvis din ansøgning er til det samme projekt, som en tidligere ansøgning til Forskerservice. Hvis ansøgningen ikke relaterer sig til en tidligere ansøgning, skal du ikke skrive noget i dette felt.

 • Hvad betyder genanvendelse af data?

  Genanvendelse betyder, at den samme dataansvarlige ønsker at genanvende data til et nyt formål. Hvis en dataansvarlig derimod ønsker at videregive data til en ny dataansvarlig, er der ikke tale om genanvendelse men om videregivelse af data.

  Forskerservice har tidligere stillet som vilkår, at hvis den, som Forskerservice oprindeligt har videregivet data til, ønsker at genanvende data til et andet projekt eller videregive oplysningerne til tredjemand, skulle Sundhedsdatastyrelsen også give sin godkendelse hertil. Forskerservice har i de fleste tilfælde afskaffet godkendelsen af genanvendelse eller videregivelse af data til tredjemand som en naturlig forlængelse af implementeringen af den nye databeskyttelseslovgivning.

  Forskerservice skal dog fortsat godkende genanvendelse og videregivelse til tredjemand, hvis data fra Forskerservice i første omgang er blevet videregivet til en projektdatabase eller videregivet uden om Forskermaskiner af tekniske årsager. I disse tilfælde skal du stadig have en godkendelse fra Forskerservice. Både ved ansøgninger om godkendelse til genanvendelse og videregivelse skal du i ansøgningsskemaet krydse af i feltet ”Godkendelse til genanvendelse af data”.

  Læs mere om tekniske undtagelser fra Forskermaskinen

  Det er vigtigt, at både det gamle og det nye projekt er optaget på den dataansvarliges fortegnelse over databehandlinger.

 • Hvad betyder samkørsel med Danmarks Statistik?

  Hvis du ansøger om data, som skal sendes til et projekt hos Danmarks Statistik, skal du krydse af i 'Samkørsel med Danmarks Statistik'.

  Herefter skal du angive projektnummer og kontaktperson hos Danmarks Statistik. Efter endt sagsbehandling bliver data sendt direkte til Danmarks statistik via en sikker FTP-løsning.

  .

 • Hvem er dataansvarlig?

  Når du udfylder ansøgningsskemaet, skal du under punktet dataansvarlig angive den projektansvarlige person.

  Betegnelsen dataansvarlig er som oftest en institution. For hvert projekt udpeger den dataansvarlige institution en repræsentant for den dataansvarlige. Ved ansøgning om data fra Forskerservice bliver du bedt om at angive den dataansvarlige. Her menes repræsentanten for den dataansvarlige, også kaldet projektansvarlige.

  Den dataansvarlige defineres i Databeskyttelsesforordningen som:
  'Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller ethvert andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af oplysninger.' (Databeskyttelsesforordningen artikel 4, nr. 7)

 • Hvem er bruger/kontaktperson?

  Hvis du søger om adgang til data via Forskermaskinen, skal du i feltet 'Bruger' angive de brugere, det vil sige de personer, som skal arbejde med data på Forskermaskinen.

  Læs mere om hvordan du bliver oprettet som bruger på Forskermaskinen

  Hvis du søger om data til levering til andet databehandlingssted, har du i feltet 'Kontaktperson' mulighed for at angive en alternativ kontaktperson på ansøgningen.

 • Hvem er autorisationsansvarlig?

  Den autorisationsansvarlige er den person, der er ansvarlig for autorisationen. Det skal være en chef for en institution eller et forsknings- eller analysemiljø, der er autorisationsansvarlig.

  Den autorisationsansvarlige skal godkende alle projekter under autorisationen og alle brugere, der tilknyttes projekterne. Den autorisationsansvarlige er ansvarlig for, at brugerne under autorisationen overholder retningslinjerne for datasikkerhed, datahåndtering og de til enhver tid gældende regler for adgang til data på Forskermaskinen.

  Den autorisationsansvarlige er økonomisk ansvarlig for alle projekter under en autorisation.

  Læs mere om ansøgning om autorisation til Forskermaskinen

 • Hvem er betaler?

  For projekter på Forskermaskinen er betaleren den autorisationsansvarlige. Den autorisationsansvarlige betaler for alle projekter under autorisationen på Forskermaskinen.

  For levering af data til andet databehandlingssted er betaleren typisk den person, som har den konkrete forskningskonto eller den person, som har eller er ansvarlig for den bevilling, der skal betales fra.

 • Hvorfor skal der angives P-nummer, SOR-nummer og EAN-nummer?

  Når du udfylder en ansøgning om data på Forskermaskinen, skal du kun udfylde betalingsoplysninger, hvis du samtidig søger om autorisation af din institution.

  På ansøgningsskemaet skal du enten angive et P-nummer (P-nr.) eller et SOR-nummer (SOR-nr.) til identifikation af betaleren. Hvis betaler er en offentlig institution, skal du også oplyse EAN-nummer (EAN-nr.). Private virksomheder skal også oplyse EAN-nr., såfremt de ønsker en elektronisk faktura.

  P-nummer: P-nr. er en underkategori af CVR-nummeret. Et P-nr. indeholder altid 10 cifre.

  Søg efter dit P-nr.

  SOR-nummer: SOR-nr. står for Sundhedsvæsenets Organisationsregister. Alle enheder i sundhedsvæsenet har et SOR-nr. Du kan søge efter dit SOR-nr., hvis du er på Sundhedsdatanettet.

  Søg efter dit SOR-nr.

  EAN-nummer: EAN-nr. er en unik adresse for en modtager af elektronisk faktura. Et EAN-nr. består af 13 cifre.

  Forskerservice skal enten bruge et P-nr. eller et SOR-nr. til at identificere, hvem der er betaler og dermed hvem, fakturaen skal sendes til.

  Hvis du vælger et P-nr. til identifikation af betaleren - og der er tale om en offentlig institution - skal du oplyse følgende i ansøgningsskemaet:

   • P-nummeret
   • EAN-nummeret
   • Evt. projektkonto

   

  Hvis du vælger et P-nr. til identifikation af betaleren - og der er tale om en privat virksomhed - skal du oplyse følgende i ansøgningsskemaet:

   • P-nummeret
   • Evt. EAN-nummer
   • Evt. projektkonto

   

  Hvis du vælger et SOR-nr. til identifikation af betaleren, skal du oplyse følgende i ansøgningsskemaet:

   • SOR-nummeret
   • EAN-nummeret
   • Evt. projektkonto

   

  OBS: Er du som ansøger i tvivl om de oplysninger, som skal angives i forbindelse med betaleren, er det vigtigt, at du tjekker oplysningerne med den betalingsansvarlige, inden ansøgningen om data indsendes til Forskerservice.