Ansøg om data ved særlige tekniske behov

Data fra Sundhedsdatastyrelsens registre kan som udgangspunkt kun videregives via forskermaskiner hos enten Sundhedsdatastyrelsen eller Danmarks Statistiks forskerordning, som også her forstås som forskermaskiner.

Dog har Sundhedsdatastyrelsens forskermaskine af tekniske grunde endnu ikke mulighed for at rumme alle typer af projekter, og det samme kan gælde for Danmarks Statistiks forskerordning. Forskerservice kan derfor i særlige tilfælde dispensere fra kravet om databehandling på forskermaskiner og i stedet levere data til et andet databehandlingssted. 

Det er Forskerservice, som vurderer om databehandlingen kan gennemføres på en af de nævnte forskermaskiner. Denne vurdering foretager vi individuelt fra ansøgning til ansøgning.

Hvis dit forskningsprojekt har særlige tekniske behov, skal du i din ansøgning formulere en fyldestgørende og uddybende begrundelse for, hvorfor det ikke er muligt at gennemføre projektet på en af de nævnte forskermaskiner. 

Følgende parametre kan have indflydelse på, om projektet kan gennemføres på Sundhedsdatastyrelsens forskermaskine – kaldet ’Forskermaskinen’:

  • Analysemetoder og software 
    Vi tilbyder i øjeblikket analyseværktøjerne R, SAS og Stata på Forskermaskinen. Er det i et forskningsprojekt nødvendigt at udføre komplicerede analyser, som de tre analyseværktøjer ikke kan håndtere, kan det være at projektet ikke kan gennemføres på Forskermaskinen

  • Datatyper 
    Forskermaskinen kan ikke rumme direkte personhenførbare oplysninger. Det vil sige, for eksempel GIS-koordinater og fotos. Er disse typer data nødvendige, kan hele eller dele af projektet ikke gennemføres på Forskermaskinen

  • Datamængder 
    Forskermaskinen har stor lagerkapacitet, men er det nødvendigt at få lagt meget store mængder egne data ind, som for eksempel genomdata, kan projektet måske ikke gennemføres på Forskermaskinen.

Vurderer du, at dit projekt ikke kan gennemføres på Sundhedsdatastyrelsens forskermaskine, og at det samme gælder for Danmarks Statistiks forskerordning, skal du grundigt i din udtræksbeskrivelse beskrive, hvorfor dette er tilfældet.

Nedenstående skema skal vedhæftes din ansøgning, når du søger om adgang til data.

Skema til vurdering af særlige tekniske behov (Word)

Din ansøgning med skema for særlige tekniske behov skal indsendes til Forskerservice via ansøgningsskemaet til andet databehandlingssted:

Ansøg om data til andet databehandlingssted