Statistikudtræk

Har du ikke behov for at arbejde med data på individniveau, kan du søge om at få et statistikudtræk. Et statistikudtræk er optællinger eller opgørelser, som defineres af dig, men dannes af Forskerservice.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

Forskerservice har mulighed for at danne simple deskriptive statistikker, skræddersyet til dig. Med simple deskriptive statistikker mener vi enkle optællinger eller opgørelser, hvor oplysninger fra de forskellige registre kombineres. Disse statistikudtræk er helt anonyme. 

Ansøg om et statistikudtræk

Ansøgningen 

Når du ansøger om et statistikudtræk, skal du indsende en projektbeskrivelse og udtræksbeskrivelse. Begge dokumenter er vigtige, så vi kan danne os et overblik over dit projekt, og de oplysninger du ønsker.

Udtræksbeskrivelsen skal vi bruge til at danne os et overblik over, hvilke tabeller vi skal danne til dig. Det er derfor vigtigt, at du beskriver de ønskede tabeller så udførligt som muligt. Vi danner den endelige specifikation af dit udtræk ud fra udtræksbeskrivelsen og via en løbende dialog med dig. 

Vejledning til udtræksbeskrivelsen for statistikudtræk (PDF)

Behandling af din ansøgning

Behandlingen af din ansøgning om et statistikudtræk vil ofte tage længere tid end andre ansøgninger, der behandles i Forskerservice. Det skyldes, at der ofte er behov for en grundigere afklaring af hvilke oplysninger og afgrænsninger, der skal ligge til grund for de dannede tabeller. Derfor er det vigtigt, at du er meget grundig i din beskrivelse af hvordan opgørelserne skal dannes.

Fuldt anonymt

Et statistikudtræk skal være fuldt anonymt. Derfor vil Forskerservice som udgangspunkt sløre felter med færre end 5 personer/observationer. Vurderer Forskerservice, at der på anden vis forekommer personhenførbare oplysninger i tabellerne, vil disse ligeledes blive sløret.

Da statistikudtræk er fuldt anonyme og ikke indeholder individdata, kan data sendes til din mail.