Udtræk fra Forskermaskinen

Forskermaskinen er en sikker fjernadgang til data, og data skal som udgangspunkt blive på Forskermaskinen. Men har du behov for at få data ud, kan Forskerservice i særlige tilfælde trække data ud til dig.

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 4035 7909

Har du et projekt på Forskermaskinen, kan du i særlige tilfælde få trukket alle eller dele af dine data ud af Forskermaskinen. Det kan for eksempel være, hvis du har behov for at indhente yderligere oplysninger på din population, eller det kan være, at du har behov for at få sendt dine data til Danmarks Statistik.

Udtræk fra Forskermaskinen

  1. Ansøg om udtræk fra Forskermaskinen via ansøgningsskemaet til ’andet databehandlingssted end Forskermaskinen’ 
  2. Afvent almindelig sagsbehandling 
  3. Læg data fra dit projekt på Forskermaskinen klar til udtræk i projektets ’output-mappe’ 
  4. Download data via link tilsendt af Forskerservice eller modtag data via Danmarks Statistik 
  5. Indsaml yderligere information eller foretag databehandling ved Danmarks Statistik 
  6. Anmod eventuelt om at indsende de indsamlede data til dit projekt på Forskermaskine

Hvordan anmoder jeg om et udtræk fra Forskermaskinen 

Det kræver en særskilt ansøgning at få et udtræk fra Forskermaskinen. Du skal anvende ansøgningsskemaet til levering af data til andet databehandlingssted end Forskermaskinen. I ansøgningsskemaet skal du angive ansøgningsnummeret (FSEID) på det projekt, som du ønsker at få udtrukket data fra.

Ansøg om udtræk fra Forskermaskinen

Til ansøgningsskemaet skal du indsende projekt- og udtræksbeskrivelse for projektet samt godkendelse til at du må behandle data i forbindelse med dit projekt. Godkendelsen skal du have fra din dataansvarlige institution. Derudover skal du eventuelt indsende en godkendelse fra Videnskabsetisk komité eller Styrelsen for Patientsikkerhed.

Udtræksbeskrivelsen skal indeholde en nøjagtig beskrivelse af de data, som du ønsker udtrukket samt hvilke data du eventuelt ønsker Forskerservice skal tilføje.

Krav til udtræksbeskrivelse (PDF)

I hvilke tilfælde kan jeg få et udtræk fra Forskermaskinen

Hvis du har adgang til data på Forskermaskinen, skal data som udgangspunkt blive på Forskermaskinen. Du kan dog få data ud fra Forskermaskinen efter de generelle betingelser, som gælder for levering til andet databehandlingssted. Det betyder, at du kan få et udtræk fra Forskermaskinen i følgende situationer:

  • Du skal viderebehandle data hos Danmarks Statistik
  • Du skal indhente yderligere oplysninger om din population, for eksempel registerdata fra andre kilder eller biologisk materiale
  • Du har behov for at kontakte din population

Hvis du skal indhente information fra andre kilder eller kontakte din population kan dit udtræk fra Forskermaskinen kun indeholde de informationer, der er nødvendige for at indhente informationen eller foretage kontakten.

Den information, du indhenter, kan efterfølgende indlæses på dit projekt på Forskermaskinen. De informationer du har indhentet kalder Forskerservice dine ’egne data’. Det er Forskerservice, der skal lægge dine egne data ind på Forskermaskinen.  

Læs mere om ’egne data’

Hvem laver udtrækket fra Forskermaskinen

Det er dig selv, der skal danne de data, som du ønsker udtrukket fra Forskermaskinen. Skal din population beriges med data, der ikke er tilgængelige på Forskermaskinen, for eksempel adresser, kan Forskerservice tilføje disse til udtrækket inden det fremsendes til dig.

CPR-numre på Forskermaskinen er krypterede. Ved behov for levering af CPR-numre, afkrypterer Forskerservice CPR-numrene inden vi leverer data til dig.