Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Ansøg om COVID-19 overvågningsdata

Forskerservice leverer på vegne af SSI overvågningsdata til forskning.

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 4035 7909
Statens Serum Institut (SSI) overvåger COVID-19 ved hjælp af en række forskellige overvågningssystemer. For at stille disse data til rådighed for forskning har Forskerservice i Sundhedsdatastyrelsen (SDS) og SSI aftalt, at ansøgninger om COVID-19 data sker gennem Forskerservice. COVID-19 data til forskning inkluderer alle danske patienter testet for COVID-19 med PCR tests fra januar og frem.

COVID-19 overvågningsdata fra SSI

De centrale data i overvågningen er data på personer testet for COVID-19, både dem der er fundet positive, og dem der er testet negative. Data er baseret på prøvesvar fra de mikrobiologiske afdelinger og fra SSI´s laboratorie, som indhenter dem via Den Danske Mikrobiologidatabase (MiBa). Aktuelt indeholder data oplysninger om personer testet med PCR test for påvisning af virus. Det er tanken, at data senere udvides, så det er muligt at se resultater for antistoftests også. Adgangen til data sker i et sikkert miljø på Forskermaskinen, hvor der også er mulighed for at koble COVID-19 data med egne datakilder og nationale registre.
Adgangen til data kan ske via forskermaskiner i Sundhedsdatastyrelsen eller ved Danmarks Statistik.

Ansøg om data

Ansøgning om overvågningsdata skal ske ved at bruge vores ansøgningsskemaer til forskermaskinen eller til et andet databehandlingssted og vedlægges den sædvanlige dokumentation. Det er vigtigt, at det fremgår klart i projekttitlen på ansøgningen, at der er tale om et projekt vedrørende COVID-19 data, da Forskerservice kun må videregive overvågningsdata til COVID-19 forskning.
Det er pt. ikke muligt at vælge overvågningsdata som register i vores elektroniske ansøgningsskema. Du skal derfor lade det fremgå af projekt- og udtræksbeskrivelse, hvis du ønsker overvågningsdata, og vælge de øvrige registre du skal bruge via ansøgningsskemaet.
Dokumentation af COVID-19 data findes på SSI’s hjemmeside. Se dokumentation.
Bemærk, at du som forsker bør tage forbehold for:
  • At COVID-19 overvågningsdata er dynamisk
    SSI arbejder løbende på at forbedre algoritmerne, hvilket betyder der kan forekomme stadige ændringer af definitionerne. SSI udarbejder en ændringslog der dokumenterer eventuelle ændringer.
  •  At ændringer i test strategien påvirker populationen
    COVID-19 data vil være præget af løbende ændringer i test strategien, hvilket betyder, at populationen af bekræftede tilfælde ikke kan sammenlignes over tid.

Forskning i samarbejde med Lægemiddelstyrelsens Dataanalyse Center

Lægemiddelstyrelsens Dataanalyse Center (DAC) har igangsat en ekspertgruppe med det formål at levere databaseret viden til myndighederne om lægemidlers effekt på COVID-19 smittede i Danmark. Den etablerede ekspertgruppe har etableret en dataanalysemodel, som primært bruges til at undersøge effekt af behandling med udvalgte lægemidler på forløb af COVID-19 infektion, men også til andre typer undersøgelser af COVID-19 smittede, som sundhedsmyndighederne finder relevante. Ekspertgruppen stiller deres model og ekspertise til rådighed for andre forskergrupper, så man i samarbejde med dem, hurtigt kan få svar på hastende spørgsmål.
Analyseforslag til dataanalysecentret kan sendes ind til projektgruppen, som gennemfører analyserne. Ansøger vil her ikke selv stå for selve databehandlingen. Denne mulighed for samarbejde er tilgængelig frem til sommer.
Projektgruppen kan kontaktes for nærmere detaljer og konkrete forslag til analysesamarbejder indsendes her.