Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Datasikkerhed Forskerservice Klassisk og Forskermaskinen

Forskerservice arbejder for at forbedre muligheden for sundhedsregisterforskning samtidig med at personfølsomme oplysninger beskyttes. Derfor skal dit projekt opfylde en række vilkår.

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3268 5116

For at leve op til kravene i persondataloven og behandle den enkelte borgers data fortroligt er datasikkerhed et højt prioriteret område i Forskerservice. Derfor har Forskerservice både nogle generelle vilkår, som gælder for alle udleveringer - og nogle særlige regler, som gælder for henholdsvis Forskerservice Klassisk og for Forskermaskinen.

Forskerservice vilkår

 • Generelle vilkår for Forskerservice

  For at sikre en korrekt udlevering af data arbejder Forskerservice i henhold til persondataloven. For alle forskere der søger om adgang til data via Forskerservice Klassisk eller Forskermaskinen, gælder der en række politikker og generelle vilkår.

  Forskerservices bemyndigelse

  Som dataansvarlig for registrene har Sundhedsdatastyrelsen bemyndigelse til at give adgang til data til forskning. Adgangene kan tildeles i henhold til persondatalovens § 10, hvis adgangen alene skal anvendes med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning, og hvis adgangen er nødvendig for udførelsen af undersøgelserne.

  Adgang til data gives under ”need to know”-princippet, dvs. at man jf. § 3 stk. 5 kun kan få adgang til de data, som er påkrævet til formålet. Ved en hver ansøgning om data skal forskeren derfor dokumentere, at det ønskede dataindhold og projektbeskrivelsen står i rimeligt forhold til hinanden.

  Datatilsynets bemyndigelse

  Datatilsynet fører tilsyn med enhver behandling af data, der er omfattet af persondataloven. Projekter, der skal anvende Sundhedsdatastyrelsens registre, skal derfor anmeldes til Datatilsynet. Tilladelsen fra Datatilsynet specificerer de vilkår, som behandlingen af data skal forgå under.

  Hvem der skal anmelde projektet til Datatilsynet afhænger af, om du skal have data via Forskerservice Klassisk eller Forskermaskinen.

 • Særlige vilkår for Forskerservice Klassisk og Forskermaskinen

  Ud over de generelle vilkår og politikker er der nogle særlige vilkår, der gælder for adgang til data via henholdsvis Forskerservice Klassisk og Forskermaskinen.

  Særlige vilkår for Forskerservice Klassisk

  Særlige vilkår for Forskermaskinen