Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Journaladgang Forskerservice Klassisk og Forskermaskinen

Hvis det er nødvendigt for din forskning at gennemgå patientjournaler, skal du som udgangspunkt søge Styrelsen for Patientsikkerhed om journaladgang, inden du søger om data via Forskerservice.

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3268 5116

Det er ikke al information om et patientforløb, der kan findes i de nationale sundhedsregistre. I nogle tilfælde kan det derfor være relevant at gennemgå patientjournaler.

Forskerservice udleverer personnumre samt sygehus- og afdelingsoplysninger til brug for journaladgang. Men det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der skal give tilladelse til journaladgang i forbindelse med forskning.

Styrelsen for Patientsikkerhed skal godkende journaladgang

Hvis de udleverede data udelukkende skal anvendes i forbindelse med journaladgang, skal der for projektet forelægge en godkendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed (sundhedsloven § 46, stk. 2) til videregivelse af patientoplysninger, inden Forskerservice kan give godkendelse til udlevering af data.

Hvis der skal foretages en del databehandling og andre analyser på de modtagene data inden, der skal kigges i journaler, kan tilladelsen fra Styrelsen for Patientsikkerhed indhentes parallelt med anmodningen om udlevering af data hos Forskerservice.

Gå til Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Særlige tilfælde der ikke kræver godkendelse

I særlige tilfælde behøver der ikke foreligge en tilladelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det drejer sig om tilfælde hvor:

  • Patienterne giver skriftligt samtykke til videregivelsen af patientjournaloplysningerne
  • Oplysninger bliver givet videre fra godkendte databaser, eksempelvis en klinisk kvalitetsdatabase. Ansøgningen om videregivelse skal sendes til databasens administrator.
  • Videnskabsetisk Komite giver tilladelse til et projekt, hvor det som del af projektet er nødvendigt at få videregivet patientjournaler.