Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Særlige vilkår for Forskerservice Klassisk

For at sikre en korrekt udlevering af data arbejder Forskerservice i henhold til persondataloven og har en række generelle vilkår, der gælder for alle udleveringer. Skal du søge om data via Forskerservice Klassisk, er der derudover nogle særlige vilkår, som dit forskningsprojekt skal opfylde.

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3268 5116

Forskerservice arbejder for at forbedre muligheden for sundhedsregisterforskning samtidig med at personfølsomme oplysninger beskyttes. Derfor har Forskerservice nogle generelle vilkår for udlevering af data. 

Derudover er der nogle særlige vilkår, der gælder for Forskerservice Klassisk.

Vilkår for Forskerservice Klassisk

 • Anmeldelse til Datatilsynet

  Projekter, der skal have udleveret data via Forskerservice Klassisk, skal selv anmelde deres projekt til Datatilsynet.

  Først når Datatilsynet har givet tilladelse til projektets gennemførsel, kan Forskerservice give godkendelse til at forskeren kan få adgang til data.

  Data udleveret via Forskerservice Klassisk må kun anvendes til det projekt, som er angivet i ansøgningen og specificeret i anmeldelsen til Datatilsynet.

  Leveringen af data sker til den dataansvarlige og/eller databehandlere på den adresse, der er anmeldt til Datatilsynet.

 • Udlevering af data

  Som udgangspunkt udleverer Forskerservice ikke oplysninger, der er direkte personhenførbare. Det betyder, at du som forsker ikke umiddelbart kan få udleveret personnumre samt navne og adresser. I følge persondataloven kan personnumre kan dog udleveres, hvis du som forsker har et begrundet behov her for.

  Hvis du som forsker har brug for at kontakte personer i forbindelse med forskning, kan du få udleveret navne og adresser, hvis dit projekt lever op til vilkårene for udlevering af navne og adresser.

  Vilkår for udlevering af navne og adresse via Forskerservice Klassisk

 • Kobling med data fra Danmarks Statistik

  Hvis du skal koble data skal med data på et projekt hos Danmarks Statistik, bliver data sendt med personnumre til Danmarks Statistik, så at koblingen af data kan varetages af Danmarks Statistik. Forskeren får først adgang til data efter fjernelse af personnumre.

  Gå til Danmarks Statistik