Beskrivelse af projekt og data

Du skal indsende en projektbeskrivelse og en udtræksbeskrivelse sammen med din ansøgning om data. Projektbeskrivelsen skal beskrive problemstilling, data og metode i dit forskningsprojekt. Udtræksbeskrivelsen skal specificere, hvilke data du søger om.

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 4035 7909

Når du ansøger om data til et projekt via Forskerservice, skal vi bruge en projektbeskrivelse og en udtræksbeskrivelse fra dig som ansøger, for at vi kan danne os et overblik over projektet.

Disse dokumenter vil lette sagsgangen og sikre, at du får adgang til de data, du skal bruge.

Samtidig er de nødvendige for at sikre, at vi overholder Databeskyttelsesforordningen. Ifølge denne må vi ikke videregive flere personfølsomme data end nødvendigt, for at du som forsker kan svare på projektets problemstilling.

Vi må altså kun videregive data til dig, som du kan argumentere for er relevante ud fra problemstilling og metode i dit forskningsprojekt.

Projektbeskrivelse

I projektbeskrivelsen skal vi kunne danne os et overblik over problemstilling, data og metode i dit forskningsprojekt.

Vejledning til projektbeskrivelse (PDF)

Udtræksbeskrivelse

I udtræksbeskrivelsen skal det være klart, hvilke specifikke data du søger, hvordan de er afgrænset, og hvorfor de er relevante for problemstillingen.

Vejledning til udtræksbeskrivelse (PDF)