Beskrivelse af projekt og data

Du skal indsende en projektbeskrivelse, en udtræksbeskrivelse og et udfyldt bestillingsark sammen med din ansøgning om data.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

Projektbeskrivelse, udtræksbeskrivelse og bestillingsark skal give Forskerservice et overblik over dit projekt og sikre, at du får adgang til de data, du skal bruge. Vi skal på baggrund af din projektbeskrivelse kunne vurdere, om der er klar sammenhæng mellem problemstilling og de ønskede data, samt vurderer den samfundsmæssige relevans af projektet.

Samtidig er de nødvendige for at sikre, at vi overholder Databeskyttelsesforordningen. Ifølge denne må vi ikke videregive flere personfølsomme data end nødvendigt, for at du som forsker kan svare på projektets problemstilling.

Vi må altså kun videregive data til dig, som du kan argumentere for er relevante ud fra problemstilling og metode i dit forskningsprojekt.

Projektbeskrivelse

Forskerservice stiller krav til, hvad din projektbeskrivelse skal indeholde. Vi har behov for at modtage en beskrivelse af følgende:

 • Indføring i området
 • Formål
 • Projektets problemstilling
 • Data og fremgangsmåde
 • Offentliggørelse af resultater
 • Samfundsmæssig relevans
 • Etiske overvejelser.

Du skal udfylde  skabelonen herunder og vedhæfte den til din ansøgning.

Krav til projektbeskrivelse (Word)

Udtræksbeskrivelse

Forskerservice stiller krav til, hvad din udtræksbeskrivelse skal indeholde. Vi har behov for at modtage en beskrivelse af følgende:

 • Behandlingssted
 • Population
 • Afgrænsning af data til projektet
  Herunder begrundelse for, hvorfor de ønskede data er nødvendige for projektet.

Du skal udfylde skabelonen herunder og vedhæfte den til din ansøgning.

Krav til udtræksbeskrivelse (Word)

Bestillingsark

Bestillingsarket indeholder en oversigt over de registre, tabeller og variable, som vi udstiller til forskningsbrug, inklusive oplysning om indhold i de enkelte variable og gyldighedsperiode for variablen. I bestillingsarket skal du markere, hvilke variable du ønsker adgang til.

Du markerer, at du ønsker adgang til en specifik variabel ved at sætte kryds ud for variablen i kolonnen ’Ønsket variabel (x)’. 

Der findes to forskellige bestillingsark. Det ene skal du udfylde, når du ønsker at ansøge om dataadgang via Forskermaskinen, og det andet skal du udfylde, når du ansøger om data til andet databehandlingssted.

Bestillingsark - Forskermaskinen (Excel) 

Bestillingsark - Andet databehandlingssted (Excel)

OBS! Du må ikke redigere i bestillingsarket!
Sæt kun kryds ved de relevante variable og lad resten forblive umarkeret. Det vil sige, du skal ikke slette hverken variable eller faner, som du ikke har behov for, men blot lade dem stå uberørt i arket.

Bestillingsarket har indbyggede funktioner, som Forskerservice anvender til at automatisere dele af processen ved udformning og opdatering af aftaler. Hvis der redigeres i bestillingsarket, kan dette påvirke automatikken og dermed forlænge sagsbehandlingen.