Beskrivelse af projekt og data

Du skal indsende en projektbeskrivelse, en udtræksbeskrivelse og et udfyldt bestillingsark sammen med din ansøgning om data.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag:  9.30 - 12.00

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 4035 7909

Projektbeskrivelsen skal beskrive problemstilling, data og metode i dit forskningsprojekt. Udtræksbeskrivelsen skal specificere, hvordan din population skal dannes samt afgrænsning af den ønskede dataadgang. Bestillingsarket indeholder en oversigt over de registre, tabeller og variable, vi udstiller til forskningsbrug, og her skal du markere, hvilke registre, tabeller og variable du ønsker adgang til.

Disse dokumenter giver os et overblik over dit projekt og sikrer, at du får adgang til de data, du skal bruge. 

Samtidig er de nødvendige for at sikre, at vi overholder Databeskyttelsesforordningen. Ifølge denne må vi ikke videregive flere personfølsomme data end nødvendigt, for at du som forsker kan svare på projektets problemstilling.

Vi må altså kun videregive data til dig, som du kan argumentere for er relevante ud fra problemstilling og metode i dit forskningsprojekt.

Projektbeskrivelse

I projektbeskrivelsen skal vi kunne danne os et overblik over problemstilling, data og metode i dit forskningsprojekt.

Vejledning til projektbeskrivelse (PDF)

Udtræksbeskrivelse

I udtræksbeskrivelsen skal det fremgå klart, hvordan din population skal defineres, samt hvordan din dataadgang til de enkelte registre skal afgrænses. Derudover skal du begrunde, hvorfor de ønskede data er relevante for projektets problemstilling.

Vejledning til udtræksbeskrivelse (PDF)

Bestillingsark

Bestillingsarket indeholder en oversigt over de registre, tabeller og variable, som vi udstiller til forskningsbrug, inklusiv oplysning om indhold i de enkelte variable og gyldighedsperiode for variablen. I bestillingsarket skal du markere, hvilke variable du ønsker adgang til.

Du markerer, at du ønsker adgang til en specifik variabel ved at sætte kryds ud for variablen i kolonnen ’Ønsket variabel (x)’. 

Der findes to forskellige bestillingsark. Det ene skal du udfylde, når du ønsker at ansøge om dataadgang via Forskermaskinen, og det andet skal du udfylde, når du ansøger om data til andet databehandlingssted.

Bestillingsark - Forskermaskinen (Excel) 

Bestillingsark - Andet databehandlingssted (Excel)