Registre og dokumentation

I Forskerservice leverer vi data til brug for forskning fra en lang række af Sundhedsdatastyrelsens sundhedsregistre og CPR-registeret. Få et overblik over, hvilke registre du kan ansøge om til dit forskningsprojekt.

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 4035 7909

Dokumentationen for de fleste registre finder du på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside eller på eSundhed.dk. Dokumentationen kan du bruge, når du skal finde ud af, hvilke registre og variable, der er relevante for dit forskningsprojekt. I følgende dokument kan du få et overblik over, hvilke registre vi videregiver fra, og hvor du finder dokumentationen for de enkelte registre.

Download oversigt over tilgængelige registre med link til dokumentation (PDF)

Udtræksbeskrivelse

Når du har fået et overblik over, hvilke data du gerne vil have adgang til på dit projekt, skal du lave en udtræksbeskrivelse. Udtræksbeskrivelsen skal indeholde en grundig beskrivelse af, hvilke data du gerne vil have adgang til, hvordan populationen skal defineres og hvordan dit udtræk skal afgrænses.

Læs vejledning til udtræksbeskrivelse (PDF)

Særligt om adgang til data fra Lægemiddelstatistikregisteret

Lægemiddeldata fra Sundhedsdatastyrelsen til forskningsbrug er tilgængelige i to versioner:

  • Lægemiddelstatistikregisteret (LSR) – adgang via Forskerservice i Sundhedsdatastyrelsen
  • Lægemiddeldatabasen (LMDB) – adgang via Danmarks Statistik

Du skal søge Forskerservice om at få adgang til lægemiddeldata, uanset om du ønsker at få adgang til lægemiddeldata på et projekt hos Sundhedsdatastyrelsen eller Danmarks Statistik. Du kan som udgangspunkt kun få adgang til data via forskermaskiner hos Sundhedsdatastyrelsen eller Danmarks Statistik.

Ansøgning om lægemiddeldata til projekter på Forskermaskinen hos Sundhedsdatastyrelsen

Vil du som forsker søge om at få adgang til lægemiddeldata på Forskermaskinen hos Sundhedsdatastyrelsen til dit projekt, skal du benytte ansøgningsskemaet til Forskermaskinen.

Du kan samtidig søge om data fra andre registre til dit projekt hos Sundhedsdatastyrelsen.

Ansøgning om lægemiddeldata til projekter på forskermaskiner hos Danmarks Statistik

Vil du som forsker søge om at få lægemiddeldata til dit projekt på en forskermaskine hos Danmarks Statistik, skal du benytte ansøgningsskemaet til andet databehandlingssted.

Du kan samtidig søge om data fra andre registre hos Sundhedsdatastyrelsen til dit projekt hos Danmarks Statistik.

Benyt vejledningen herunder til at ansøge om lægemiddeldata via Danmarks Statistik.

Vejledning til at søge om adgang til lægemiddeldata hos Danmarks Statistik (PDF)

Når du søger om at få adgang til lægemiddeldata fra Lægemiddeldatabasen (LMDB) hos Danmarks Statistik på et nyt projekt eller et eksisterende projekt, skal du benytte vejledningen herunder til at angive ATC-koder.

Vejledning om ATC-koder ved ansøgning om lægemiddeldata fra Danmarks Statistik (Word)