Registre og dokumentation

I Forskerservice leverer vi data til brug for forskning fra en lang række af Sundhedsdatastyrelsens sundhedsregistre og CPR-registeret. Her kan du få et overblik over, hvilke registre du kan ansøge om til dit forskningsprojekt.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag:  9.30 - 12.00

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 4035 7909

I vores bestillingsark kan du få et overblik over, hvilke registre, tabeller og variable vi videregiver fra, henholdsvis til Forskermaskinen og til andet databehandlingssted. Du finder også en kort beskrivelse af indholdet i de enkelte variable. Se link til bestillingsark nederst på siden.
 
Yderligere dokumentation for de fleste registre finder du på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside eller på eSundhed.dk. Dokumentationen kan du bruge, når du skal finde ud af, hvilke registre og variable der er relevante for dit forskningsprojekt. I oversigten herunder finder du link til dokumentationen for de enkelte registre..

Oversigt over registre med link til dokumentation (PDF)

Udtræksbeskrivelse og bestillingsark

Når du har fået et overblik over, hvilke data du gerne vil have adgang til på dit projekt, skal du lave en udtræksbeskrivelse og udfylde et bestillingsark. 

I udtræksbeskrivelsen skal det fremgå klart, hvordan din population skal defineres, samt hvordan din dataadgang til de enkelte registre skal afgrænses. Derudover skal du begrunde, hvorfor de ønskede data er relevante for projektets problemstilling.

Læs vejledning til udtræksbeskrivelse (PDF)

I bestillingsarket skal du markere, hvilke variable du ønsker adgang til.

Du markerer, at du ønsker adgang til en specifik variabel, ved at sætte kryds ud for variablen i kolonnen ’Ønsket variabel (x)’. 

Der findes to forskellige bestillingsark. Det ene skal du udfylde, når du ønsker at ansøge om dataadgang via Forskermaskinen, og det andet skal du udfylde, når du ansøger om data til andet databehandlingssted.

Bestillingsark - Forskermaskinen (Excel) 

Bestillingsark - Andet databehandlingssted (Excel)