Registre og dokumentation

I Forskerservice leverer vi data til brug for forskning fra en lang række af Sundhedsdatastyrelsens sundhedsregistre og CPR-registeret. Her kan du få et overblik over, hvilke registre du kan ansøge om til dit forskningsprojekt.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

Sundhedsdatastyrelsen omlægger registre i 2024

Se mere om omlægning af registre 

Når du har fået et overblik over, hvilke data du gerne vil have adgang til på dit projekt, skal du lave en udtræksbeskrivelse og udfylde et bestillingsark.

Dokumentation for de fleste registre finder du på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside eller på eSundhed.dk. Dokumentationen kan du bruge, når du skal finde ud af, hvilke registre og variable der er relevante for dit forskningsprojekt. I oversigten herunder finder du link til dokumentationen for de enkelte registre.

Oversigt over registre med link til dokumentation (PDF)

I vores bestillingsark kan du få et overblik over, hvilke registre, tabeller og variable vi videregiver fra, henholdsvis til Forskermaskinen og til andet databehandlingssted. Du finder også en kort beskrivelse af indholdet i de enkelte variable.

Se mere om projektbeskrivelse, udtræksbeskrivelse og bestillingsark