Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Registre og dokumentation

I Forskerservice leverer vi data til brug for forskning fra en lang række af Sundhedsdatastyrelsens sundhedsregistre og CPR-registeret. Få et overblik over, hvilke registre du kan ansøge om til dit forskningsprojekt.

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 4035 7909

Dokumentationen for de fleste registre finder du på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside eller på eSundhed.dk. Dokumentationen kan du bruge, når du skal finde ud af, hvilke registre og variable, der er relevante for dit forskningsprojekt. I følgende dokument kan du få et overblik over, hvilke registre vi videregiver fra, og hvor du finder dokumentationen for de enkelte registre.

Download oversigt over tilgængelige registre med link til dokumentation (PDF)

Udtræksbeskrivelse

Når du har fået et overblik over, hvilke data du gerne vil have adgang til på dit projekt, skal du lave en udtræksbeskrivelse. Udtræksbeskrivelsen skal indeholde en grundig beskrivelse af, hvilke data du gerne vil have adgang til, hvordan populationen skal defineres og hvordan dit udtræk skal afgrænses.

Læs vejledning til udtræksbeskrivelse (PDF)

Særligt om adgang til data fra Lægemiddelstatistikregisteret

Hvis du har behov for adgang til data fra Lægemiddelstatistikregisteret, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige vilkår, når Forskerservice giver adgang til lægemiddeldata.

De særlige vilkår kan du læse om i ’Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister’, som kan tilgås via retsinformation.dk.  

RUKS (Registeret over Udvalgte Kroniske Sygdomme og svære psykiske lidelser) er et register, der delvist er baseret på data fra Lægemiddelstatistikregisteret. Derfor gælder vilkårene for Lægemiddelstatistikregisteret også for RUKS.

Du skal søge Forskerservice om at få adgang til lægemiddeldata, når du ønsker at få adgang til lægemiddeldata på et projekt hos enten Sundhedsdatastyrelsen eller Danmarks Statistik.

Forskere, der ønsker adgang til lægemiddeldata bliver opdelt i to grupper af personer, som kan få adgang til lægemiddeldata på forskelligt grundlag.

  • Personer der kan få adgang til personhenførbare data (inden for personkredsen)
  • Personer der kun kan få data i fuldt anonymiseret form (uden for personkredsen)

Personer ansat på følgende institutioner vil indgå i den personkreds, som kan få adgang til personhenførbare oplysninger om patienter og receptudsteder: 

  1. Personer, der er ansat i det offentlige sundhedsvæsen
  2. Personer, der praktiserer efter overenskomst på sundhedsområdet
  3. Forskere, der er ansat på et universitet
  4. Forskere, der er ansat i en patientforening
  5. Forskere, der er ansat ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
  6. Forskere, der er ansat ved Danmarks Statistik
  7. Forskere, der er ansat ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Vejledning for personer med adgang til personhenførbare data (PDF)

Er du ansat på en institution, som falder uden for ovenstående personkreds, kan du som udgangspunkt kun få adgang til aggregeret statistik. Hvis du har behov for adgang til lægemiddeldata på individniveau i fuldt anonymiseret form, kan du anmode om dette. Bemærk dog, at det hverken direkte eller indirekte må være muligt at identificere patienten. Det betyder, at du kun kan få videregivet meget begrænsede oplysninger. 

Når du søger om at få adgang til lægemiddeldata på et nyt projekt eller et eksisterende projekt fra LMDB (Lægemiddeldatabasen) hos Danmarks Statistik, skal du benytte vejledningen herunder til at angive ATC-koder.

Vejledning om ATC-koder ved ansøgning om lægemiddeldata fra Danmarks Statistik (WORD)

Bemærk, at du ikke må videregive data fra Lægemiddelstatistikregisteret og RUKS, som du får videregivet fra Forskerservice, til andre.