Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Registre og dokumentation

I Forskerservice leverer vi data til brug for forskning fra en lang række af Sundhedsdatastyrelsens sundhedsregistre og CPR-registeret. Få et overblik over, hvilke registre du kan ansøge om til dit forskningsprojekt.

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 4035 7909

Dokumentationen for de fleste registre finder du på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside eller på eSundhed.dk. Dokumentationen kan du bruge, når du skal finde ud af, hvilke registre og variable, der er relevante for dit forskningsprojekt. I følgende dokument kan du få et overblik over, hvilke registre vi videregiver fra, og hvor du finder dokumentationen for de enkelte registre.

Download oversigt over tilgængelige registre med link til dokumentation (PDF)

Udtræksbeskrivelse

Når du har fået et overblik over, hvilke data du gerne vil have adgang til på dit projekt, skal du lave en udtræksbeskrivelse. Udtræksbeskrivelsen skal indeholde en grundig beskrivelse af hvilke data du gerne vil have adgang til, hvordan populationen skal defineres og hvordan dit udtræk skal afgrænses.

Læs vejledning til udtræksbeskrivelse (PDF)

Særligt om lægemiddelstatistikregisteret

Hvis du har behov for adgang til data fra Lægemiddelstatistikregisteret, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige vilkår, når vi i Forskerservice videregiver data fra dette register.

De særlige vilkår er udmøntet i ’Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister’ som kan tilgås via retsinformation.dk.

Personer ansat på følgende institutioner, vil indgå i den personkreds, som kan få adgang til personhenførbare oplysninger om patienter og receptudsteder:

  1. Personer, der er ansat i det offentlige sundhedsvæsen
  2. Personer, der praktiserer efter overenskomst på sundhedsområdet
  3. Forskere, der er ansat på et universitet
  4. Forskere, der er ansat i en patientforening
  5. Forskere, der er ansat ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Vel-færd
  6. Forskere, der er ansat ved Danmarks Statistik
  7. Forskere, der er ansat ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Er du ansat på en institution, som falder udenfor ovenstående personkreds, kan du stadig modtage individdata, men kun i fuldt anonymiseret form, så det hverken direkte eller indirekte er muligt at identificere patienten. Dog kan der, hvis det er nødvendigt for at opfylde projektets formål, gives tilladelse til at få personhenførbare oplysninger om lægen, med mindre dette kan medføre en identifikation af patienten.

Derudover gælder det generelt, at dit projekt skal være af statistisk og/eller videnskabelig karakter og projektets formål skal have væsentlig samfundsmæssig betydning.

Du kan læse meget mere om adgang til data fra Lægemiddelstatistikregisteret i nedenstående vejledning.

Vejledning til ansøgning om adgang til Lægemiddelstatistikregisteret (PDF)