Adgang til LPR3 og SEI

Indberetningen til Landspatientregisteret (LPR) overgik i 2019 til nyt dataformat (LPR3), og Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) er ved at blive moderniseret. Det har betydning for de data, du kan modtage fra Forskerservice.

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 4035 7909

Mulighed for adgang til data fra LPR3

Overgangen til at levere data til forskning fra LPR3 har taget længere tid end forventet. Datakvaliteten er blevet testet af Sundhedsdatastyrelsen i tæt samarbejde med regionerne og er nu er i orden, men der udestår stadig at lægge data til rette i en forskerrettet datamodel. Derfor åbnes der nu op for at få adgang til opdaterede data fra LPR3 via en midlertidig datamodel.

Når den endelige forskerrettede LPR3-datamodel er på plads, ophører Forskerservice med at videregive data fra den midlertidige LPR3-datamodel til nye projekter. De projekter, som har fået data fra den midlertidige LPR3-datamodel, får mulighed for at færdiggøre deres projekter uden at skulle skifte datagrundlag, da den midlertidige LPR3-datamodel opretholdes for disse projekter indtil midten af 2022.

Hvis du ønsker at få adgang til data fra den midlertidige LPR3-datamodel, skal du være opmærksom på, at:

 • data fra den midlertidige LPR3-datamodel vil blive udfaset, når den endelige forskerrettede datamodel er klar
 • datamodellen vil ændre sig ved overgang fra den midlertidige LPR3-datamodel til den endelige forskerrettede datamodel
 • hvis dit projekt efter overgang til den endelige forskerrettede datamodel har behov for opdaterede data, skal din aftale og din dataadgang opdateres. Den tid Forskerservice anvender vil blive afregnet til gældende timetakst.

Sådan får du adgang til data fra den midlertidige LPR3-datamodel

Du har indsendt en ansøgning, og den afventer eller er under behandling

Hvis du har en ansøgning inde hos Forskerservice og har søgt om adgang til LPR, vil du i forbindelse med Forskerservices behandling af ansøgningen blive spurgt, om projektet har behov for data fra den midlertidige LPR3-datamodel.

Du skal til at indsende en ansøgning

Hvis du skal til at søge om data fra LPR til et nyt projekt, og du ønsker adgang til data fra den midlertidige LPR3-datamodel, skal du i forbindelse med indsendelsen af ansøgningen vedhæfte en udtræksbeskrivelse for både LPR og den midlertidige LPR3-datamodel.

Dokumentation af den midlertidige LPR3-datamodel finder du her på siden.

Du har fået din ansøgning behandlet, og data er videregivet

Hvis du allerede har fået videregivet data fra Forskerservice til dit forskningsprojekt og ønsker at få tilføjet oplysninger fra den midlertidige LPR3-datamodel, skal du følge én af de to nedenstående fremgangsmåder.

 • Har du dataadgang via Forskermaskinen eller en aftale om løbende levering af data til andet databehandlingssted (fx Danmarks Statistik), så gør følgende:

  Kontakt Forskerservice gennem vores henvendelsesformular, hvor du anmoder om at få opdateret din eksisterende aftale om dataadgang med oplysninger fra den midlertidige LPR3-datamodel. Her skal du begrunde, hvorfor du har behov for oplysninger fra den midlertidige LPR3-datamodel til at gennemføre dit forskningsprojekt. Du skal også beskrive, hvilke data du ønsker at få videregivet.

  Bemærk, at det er den projektansvarlige, der kan ansøge om tilføjelse af oplysninger fra den midlertidige LPR3-datamodel til projektet. Den projektansvarlige er den person, der er anført som primær ansvarlig/kontaktperson på projektets fortegnelse hos den dataansvarlige institution.

  Se mere om henvendelsesformularen  

  Dokumentation af den midlertidige LPR3-datamodel finder du her på siden.

 • Har du fået videregivet data til dit forskningsprojekt som en engangslevering til andet databehandlingssted, så skal du gøre følgende:

  Udfyld ’Ansøgningsskema til andet databehandlingssted’ online og gør i den forbindelse følgende:

  - Angiv dit FSEID fra den tidligere ansøgning i feltet ”tidligere FSEID”.
  - Tilføj dernæst ”LPR3” i titelfeltet, ud over titlen på dit forskningsprojekt.
  - Udfyld ansøgningsskemaet på normal vis, og vedhæft relevant dokumentation.

  På denne måde kan vi hurtigt identificere din ansøgning om tilføjelse af data fra den midlertidige LPR3-datamodel til dit forskningsprojekt.

  Dokumentation af den midlertidige LPR3-datamodel finder du her på siden.    

Dokumentation af den midlertidige LPR3-datamodel

Du finder dokumentation af tabeller og variable nedenfor. Derudover finder du link til indberetningsvejledningen til LPR3 og de løbende datakvalitetsrapporter, hvor du blandt andet kan læse om, hvordan LPR3 adskiller sig indholdsmæssigt fra LPR2.

Midlertidig LPR3-datamodel - Tabeller og variable - Forskermaskinen (Excel) 
Midlertidig LPR3-datamodel - Tabeller og variable - Andet databehandlingssted (Excel) 
Datakvalitetsrapporter 
Indberetningsvejledning for LPR3 

Adgang til registre, der baserer sig på data fra LPR

LPR er kilde til andre registre. Grundet overgangen til LPR3 er det endnu ikke muligt at få adgang til opdaterede data fra de LPR3-afledte registre.

Det drejer sig om følgende registre:

 • Abortregisteret (ABR)
 • Medicinsk Fødselsregister (MFR)
 • Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme og Svære Psykiske Lidelser (UKS)

Modernisering af SEI

Moderniseringen af SEI skal føre til et kvalitetsløft af indberetningen for både metode og platform. Moderniseringen skal primært gøre det lettere at indberette via SEI, men moderniseringen vil samtidigt også betyde mindre ændringer i datamodellen for de enkelte SEI-registre. Moderniseringen vil betyde, at der i en periode ikke vil være adgang til opdaterede data fra SEI. Det skyldes, at data fra SEI skal gøres tilgængelige for Forskerservice på en ny måde.

Det drejer sig om følgende registre:

 • Abortregisteret (ABR)
 • Børnedatabasen (BDB) 
 • Genoptræning efter Sundhedsloven §140 (GES)
 • Register over IVF-behandling (IVF)