Adgang til data fra LPR3 og SEI

Indberetningen til Landspatientregisteret (LPR) overgik i 2019 til nyt dataformat (LPR3), og Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) er ved at blive moderniseret. Det har betydning for de data, du kan modtage fra Forskerservice.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag:  9.30 - 12.00

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 4035 7909

Adgang til data fra LPR3

Det er muligt at ansøge Forskerservice om data fra den forskerrettede LPR3-datamodel (LPR3_F). Modellen indeholder alle oplysninger indberettet til LPR efter overgangen til indberetning i LPR3-format.

Har du adgang til data fra den midlertidige LPR3-datamodel (LPR3_SB), vil disse data fortsat blive opdateret til og med juni 2023. Efter juni 2023 kan data fortsat tilgås via Forskermaskinen, men der vil ikke længere komme nye registreringer ind i registeret.

Det er således ikke nødvendigt, at du skifter fra den midlertidige LPR3-datamodel til den forskerrettede LPR3-datamodel, medmindre du efter udgangen af juni 2023 har behov for opdaterede data fra LPR.

Har du behov for at tilføje variable til din eksisterende adgang til den midlertidige LPR3-datamodel, så finder du variabeloversigt for datamodellen herunder:

Midlertidig LPR3-datamodel – Tabeller og variable (Andet databehandlingssted) (Excel)

Midlertidig LPR3-datamodel – Tabeller og variable (Forskermaskinen) (Excel)

Adgang til registre, der baserer sig på data fra LPR

LPR er kilde til andre registre. Grundet overgangen til LPR3 er det endnu ikke muligt at få adgang til opdaterede data fra de LPR3-afledte registre.

Det drejer sig om følgende registre:

  • Abortregisteret (ABR)
  • Medicinsk Fødselsregister (MFR)

Adgang til registre der modtager data via SEI

Moderniseringen af SEI skal føre til et kvalitetsløft af indberetningen for både metode og platform. Moderniseringen skal primært gøre det lettere at indberette via SEI, men moderniseringen vil samtidigt også betyde mindre ændringer i datamodellen for de enkelte SEI-registre. Moderniseringen vil betyde, at der i en periode ikke vil være adgang til opdaterede data fra SEI. Det skyldes, at data fra SEI skal gøres tilgængelige for Forskerservice på en ny måde.

Det drejer sig om følgende registre:

  • Abortregisteret (ABR)
  • Børnedatabasen (BDB) 
  • Genoptræning efter Sundhedsloven §140 (GES)
  • Register over IVF-behandling (IVF)