Adgang til data fra SEI

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) er blevet moderniseret. Det har betydning for de data, du kan modtage fra Forskerservice.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

Adgang til registre, der modtager data via SEI

 Moderniseringen skal primært gøre det lettere at indberette via SEI, men moderniseringen betyder samtidig mindre ændringer i datamodellen for de enkelte SEI-registre. Moderniseringen betyder, at der i en periode ikke vil være adgang til opdaterede data fra SEI. Det skyldes, at data fra SEI skal gøres tilgængelige for Forskerservice på en ny måde.

Det drejer sig om følgende registre:

  • Genoptræning efter Sundhedsloven §140 (GES)
  • Det Nationale Alkoholbehandlingsregister (NAB)
  • Register over IVF-behandling (IVF)
  • Register over Tvang i Psykiatrien (TIP)
  • Indberetningsdatabase for Injicerbar Heroin og Metadon (IHM)