Ansøg om COVID-19-test- og vaccinationsdata

Forskerservice leverer på vegne af Statens Serum Institut test- og vaccinationsdata til forskning.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag:  9.30 - 12.00

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 4035 7909

Statens Serum Institut (SSI) overvåger COVID-19 ved hjælp af en række forskellige overvågningssystemer. For at stille disse data til rådighed for forskning har Forskerservice i Sundhedsdatastyrelsen og SSI aftalt, at ansøgninger om COVID-19-test- og vaccinationsdata sker gennem Forskerservice.

COVID-19-test- og vaccinationsdata fra SSI

De centrale data i overvågningen er data på personer testet for COVID-19, både dem der er fundet positive, og dem der er testet negative. Data er baseret på prøvesvar fra de mikrobiologiske afdelinger og fra SSI's laboratorie, som indhenter dem via Den Danske Mikrobiologi-database (MiBa). Ud over oplysninger om personer testet med PCR-test for påvisning af virus med et enkelt prøvesvar per borger indeholder testdata også samtlige prøvesvar per borger, hvad enten testen er sket som en PCR-test og/eller antigen-test, også kaldet kviktest. Vaccinationsdata indeholder oplysninger om 1. og eventuelt 2. vaccination, samt hvilken vaccinetype der er givet. Adgangen til data sker i et sikkert miljø på en forskermaskine, hvor der også er mulighed for at koble COVID-19-data med egne datakilder og nationale registre.

Adgangen til data kan ske via forskermaskiner i Sundhedsdatastyrelsen eller ved Danmarks Statistik.

Ansøg om data

Ansøgning om overvågnings- og vaccinationsdata skal ske ved at bruge vores ansøgningsskemaer til forskermaskinen eller til andet databehandlingssted og vedlægges den sædvanlige dokumentation. Forskerservice må videregive overvågningsdata til forskning og statistik, hvorimod vaccinationsdata alene må videregives til vaccinerelateret forskning og statistik eller til COVID-19-forskning.

Læs mere om dokumentation af COVID-19-data hos Statens Serum Institut

Bemærk, at du som forsker bør tage forbehold for:

  • At COVID-19-overvågningsdata er dynamiske
    SSI arbejder løbende på at forbedre algoritmerne, hvilket betyder, at der kan forekomme stadige ændringer af definitionerne. SSI udarbejder en ændringslog, der dokumenterer eventuelle ændringer.
  •  At ændringer i test- og vaccinestrategien påvirker populationen
    COVID-19-data vil være præget af løbende ændringer i test- og vaccinationsstrategien, hvilket betyder, at populationen ikke kan sammenlignes over tid.