Lægemiddelstatistikregisteret

Du skal søge Forskerservice om at få adgang til lægemiddeldata, uanset om du ønsker at få adgang til lægemiddeldata på et projekt hos Sundhedsdatastyrelsen eller Danmarks Statistik.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag:  9.30 - 12.00

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 4035 7909

Lægemiddeldata fra Sundhedsdatastyrelsen til forskningsbrug er tilgængelige i to versioner:

  • Lægemiddelstatistikregisteret (LSR) – adgang via Forskerservice i Sundhedsdatastyrelsen
  • Lægemiddeldatabasen (LMDB) – adgang via Danmarks Statistik. 

Du kan som udgangspunkt kun få adgang til data via forskermaskiner hos Sundhedsdatastyrelsen eller Danmarks Statistik.

Ansøgning om lægemiddeldata til projekter på Forskermaskinen hos Sundhedsdatastyrelsen

Vil du som forsker søge om at få adgang til lægemiddeldata på Forskermaskinen hos Sundhedsdatastyrelsen til dit projekt, skal du benytte ansøgningsskemaet til Forskermaskinen. 

Du kan samtidig søge om data fra andre registre til dit projekt hos Sundhedsdatastyrelsen.

Ansøgning om lægemiddeldata til projekter på forskermaskiner hos Danmarks Statistik 

Vil du som forsker søge om at få lægemiddeldata til dit projekt på en forskermaskine hos Danmarks Statistik, skal du benytte ansøgningsskemaet til andet databehandlingssted. 

Du kan samtidig søge om data fra andre registre hos Sundhedsdatastyrelsen til dit projekt hos Danmarks Statistik.

Benyt vejledningen herunder til at ansøge om lægemiddeldata via Danmarks Statistik.

Vejledning til at søge om adgang til lægemiddeldata hos Danmarks Statistik (PDF)


Når du søger om at få adgang til lægemiddeldata fra Lægemiddeldatabasen hos Danmarks Statistik på et nyt projekt eller et eksisterende projekt, skal du benytte vejledningen herunder til at angive ATC-koder.

Vejledning om ATC-koder ved ansøgning om lægemiddeldata fra Danmarks Statistik (Word)