Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Fællesanmeldelse eller Paraplyanmeldelse (57-godkendelse eller 58-godkendelse)

Læs om hvilken dokumentation vi skal bruge, hvis dit projekt er offentligt og godkendt af Datatilsynet via en fællesanmeldelse eller paraplyanmeldelse (57-godkendelse eller 58-godkendelse).

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3268 5116

Vi beder om meget dokumentation for både nye godkendelser og udvidelser. Det kan virke overflødigt, at vi beder om al denne dokumentation, men vi gør det, fordi vi skal vurdere om projektet er lovligt i sin helhed.

Dokumentaionen afhænge af, hvad du skal bruge data til

 • Jeg skal bruge personhenførbare sundhedsdata og projektet er godkendt af Datatilsynet via en fællesanmeldelse eller paraplyanmeldelse (57-godkendelse eller 58-godkendelse)

  Til ansøgningen vedlægges følgende:

  • Projektbeskrivelse
  • Udtræksbeskrivelse
  • Din anmeldelse af projektet til din organisation, der har givet den interne godkendelse
  • Organisationens interne godkendelse af projektet
  • Din anmeldelse af eventuelle ændringer i projektet til din organisation
  • Organisationens interne godkendelse af eventuelle ændringer i projektet

   

  Vær opmærksom på, at hvis du skal arbejde på Forskermaskinen, skal Forskerservice, Sundhedsdatastyrelsen være angivet som databehandler i anmeldelsen til organisationen.

 • Jeg skal lave spørgeskemaundersøgelser

  Til ansøgningen vedlægges følgende:

  • Projektbeskrivelse
  • Udtræksbeskrivelse
  • Din anmeldelse af projektet til din organisation, der har givet den interne godkendelse
  • Organisationens interne godkendelse af projektet
  • Din anmeldelse af eventuelle ændringer i projektet til din organisation
  • Organisationens interne godkendelse af eventuelle ændringer i projektet

   

  Samt:

  • Spørgeskemaer
  • Følgebrev til spørgeskemaer
  • Eventuel deltagerinformation
  • Eventuel samtykkeerklæring

   

  Se mere om de generelle krav Forskerservice stiller til informations- og rekrutteringsmaterialet

 • Mit projekt er godkendt af Videnskabsetisk Komité

  Til ansøgningen vedlægges følgende:

  • Projektbeskrivelse
  • Udtræksbeskrivelse
  • Din anmeldelse af projektet til din organisation, der har givet den interne godkendelse
  • Organisationens interne godkendelse af projektet
  • Din anmeldelse af eventuelle ændringer i projektet til din organisation
  • Organisationens interne godkendelse af eventuelle ændringer i projektet

   

  Samt:

  • Protokol til Videnskabsetisk Komité
  • Videnskabsetisk Komités oprindelige godkendelse af projektet
  • Videnskabsetisk Komités godkendelse af ændringer i projektet

   

  Hvis der foregår rekruttering til studiet, udsendelse af spørgeskemaer eller lignende skal følgende også sendes ind sammen med ansøgningen:

  • Spørgeskemaer
  • Følgebrev til spørgeskemaer
  • Eventuel deltagerinformation
  • Eventuel samtykkeerklæring

   

  Se mere om de generelle krav Forskerservice stiller til informations- og rekrutteringsmaterialet

 • Jeg skal bruge data til gennemgang af patientjournaler

  Til ansøgningen vedlægges følgende:

  • Projektbeskrivelse
  • Udtræksbeskrivelse
  • Din anmeldelse af projektet til din organisation, der har givet den interne godkendelse
  • Organisationens interne godkendelse af projektet 
  • Din anmeldelse af eventuelle ændringer i projektet til din organisation
  • Organisationens interne godkendelse af eventuelle ændringer i projektet

   

  Samt:

  • Godkendelse til journalgennemgang fra Styrelsen for Patientsikkerhed
  • Alternativt kvittering for indsendelse af ansøgning til Styrelsen for Patientsikkerhed

   

  Forskerservice påbegynder behandlingen af ansøgningen, mens vi afventer den endelige godkendelse til journalgennemgang, som skal eftersendes til Forskerservice.

 • Jeg skal videregive eller genanvende sundhedsdata, jeg tidligere har fået leveret

  Vedlæg for projektet, der skal modtage data:

  • Projektbeskrivelse
  • Udtræksbeskrivelse
  • Anmeldelsen af projektet til din organisation, der har givet den interne godkendelse
  • Organisationens interne godkendelse af projektet

   

  For projektet, der skal videregive data:

  • Anmeldelse af videregivelse eller genanvendelse til organisationen, der har givet den interne godkendelse
  • Organisationens interne godkendelse til videregivelse eller genanvendelse af data
  • Anmeldelsen af det oprindelige projektet til organisationen
  • Organisationens interne godkendelse af det oprindelige projektet