Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Privat projekt (41-godkendelse)

Læs om hvilken dokumentation vi skal bruge, hvis dit projekt er privat med en 41-godkendelse fra Datatilsynet eller en godkendelse fra Videnskabsetisk Komité

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3268 5116

Vi beder om meget dokumentation for både nye godkendelser og udvidelser. Det kan virke overflødigt, at vi beder om al denne dokumentation, men vi gør det, fordi vi skal vurdere om projektet er lovligt i sin helhed.

Dokumentaionen afhænge af, hvad du skal bruge data til

 • Jeg skal bruge personhenførbare sundhedsdata og projektet er godkendt af Datatilsynet som privat forskning (41-godkendelse)

  Til ansøgningen vedlægges følgende:

  • Projektbeskrivelse
  • Udtræksbeskrivelse
  • Datatilsynets godkendelse af projektet samt eventuelle ændringer i projektet
  • Blanketten indsendt til Datatilsynet ved anmeldelse af projektet samt anmeldelsen af eventuelle ændringer, hvis projektet er godkendt efter medio august 2016 

   

  Vær opmærksom på, at hvis du skal arbejde på Forskermaskinen, skal Forskerservice, Sundhedsdatastyrelsen være anmeldt som databehandler til Datatilsynet.

 • Jeg skal lave spørgeskemaundersøgelser

  Til ansøgningen vedlægges følgende:

  • Projektbeskrivelse
  • Udtræksbeskrivelse
  • Datatilsynets godkendelse af projektet samt eventuelle ændringer i projektet
  • Blanketten indsendt til Datatilsynet ved anmeldelse af projektet samt anmeldelsen af eventuelle ændringer, hvis projektet er godkendt efter medio august 2016

   

  • Spørgeskemaer
  • Følgebrev til spørgeskemaer
  • Eventuel deltagerinformation
  • Eventuel samtykkeerklæring

   

  Se mere om de generelle krav Forskerservice stiller til informations- og rekrutteringsmaterialet

 • Mit projekt er godkendt af Videnskabsetisk Komité

  Til ansøgningen vedlægges følgende:

  • Projektbeskrivelse
  • Udtræksbeskrivelse
  • Datatilsynets godkendelse af projektet samt eventuelle ændringer i projektet
  • Blanketten indsendt til Datatilsynet ved anmeldelse af projektet samt anmeldelsen af eventuelle ændringer, hvis projektet er godkendt efter medio august 2016
  • Protokol til Videnskabsetisk Komité
  • Videnskabsetisk Komités oprindelige godkendelse af projektet
  • Videnskabsetisk Komités godkendelse af ændringer i projektet

   

  Hvis der foregår rekruttering til studiet, udsendelse af spørgeskemaer eller lignende skal følgende også sendes ind sammen med ansøgningen:

  • Spørgeskemaer
  • Følgebrev til spørgeskemaer
  • Eventuel deltagerinformation
  • Eventuel samtykkeerklæring

   

  Se mere om de generelle krav Forskerservice stiller til informations- og rekrutteringsmaterialet

  NB:
  Hvis projektet er rent privat bortfalder kravet om Datatilsynets godkendelse. Så skal anmeldelsen til Datatilsynet samt dennes godkendelse ikke vedhæftes ansøgningen.

 • Jeg skal bruge data fra patientjournaler i mit projekt

  Til ansøgningen vedlægges følgende:

  • Projektbeskrivelse
  • Udtræksbeskrivelse
  • Datatilsynets godkendelse af projektet samt eventuelle ændringer i projektet
  • Blanketten indsendt til Datatilsynet ved anmeldelse af projektet samt anmeldelsen af eventuelle ændringer, hvis projektet er godkendt efter medio august 2016
  • Godkendelse til journalgennemgang fra Styrelsen for Patientsikkerhed
  • Alternativt kvittering indsendelse af ansøgning til Styrelsen for Patientsikkerhed

   

  Forskerservice kan påbegynde behandlingen af ansøgningen, mens vi afventer den endelige godkendelse til journalgennemgang, som skal eftersendes til Forskerservice.

 • Jeg skal videregive eller genanvende sundhedsdata, jeg tidligere har fået leveret af Forskerservice

  Vedlæg for projektet, der skal modtage data:

  • Projektbeskrivelse
  • Udtræksbeskrivelse
  • Datatilsynets godkendelse af projektet
  • Blanketten indsendt til Datatilsynet ved anmeldelse af projektet, hvis projektet er godkendt efter medio august 2016

   

  For projektet, der skal videregive data:

  • Anmeldelsen af videregivelse eller genanvendelse til Datatilsynet
  • Datatilsynets godkendelse til videregivelse eller genanvendelse af data
  • Anmeldelsen af det oprindelige projektet til Datatilsynet
  • Blanketten indsendt til Datatilsynet ved anmeldelse af projektet, hvis projektet er godkendt efter medio august 2016