Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Ansøgningsproces Forskermaskinen

For at få oprettet et projekt på Forskermaskinen skal du søge om adgang. Når du ansøger om oprettelse af et projekt vil din ansøgning gennemløbe en fast ansøgningsproces.

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3268 5116

Når du har ansøgt om oprettelse af et projekt på Forskermaskinen, vil de ansatte i Forskerservice tage stilling til din ansøgning efter en fastlagt proces. Processen starter, når du ansøger om dataadgang for et specifikt projekt og afsluttes, når data udleveres og faktureres.

Nedenfor skitseres et eksempel på den proces, som din ansøgning typisk vil gennemløbe. Processen skal dog ses som et eksempel, da der i hvert enkelt projektforløb kan forekomme variationer.

Typisk ansøgningsproces for Forskermaskinen:

Trin 1. Ansøgning

Via Forskerservices hjemmeside kan du ansøge om at få adgang til data til brug i forskningsprojekter.

Du skal altid søge via det elektroniske ansøgningsskema til Forskermaskinen. Af tekniske årsager åbner ansøgningsskemaet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Ansøgningsskema

Gå til det elektroniske ansøgningsskema

Brug Internet Explorer ved indsendelse af ansøgningsskemaet. Ved brug af anden browser risikerer du at ansøgningen ikke optages i vores system.

Til det elektroniske ansøgningsskema skal du vedhæfte følgende:

  • Projektbeskrivelse
  • Udtræksbeskrivelse

Se krav til projektbeskrivelsen Forskermaskinen (PDF)
Se krav til udtræksbeskrivelsen Forskermaskinen (PDF)

Alle projekter på Forskermaskinen skal indgå under et abonnement, og Forskerservice udbyder forskellige abonnementer for at imødekomme de behov, der måtte være.

Læs om Forskermaskinens abonnementstyper

Når du ansøger om at få et projekt på Forskermaskinen, skal du derfor angive, om projektet skal indgå under et eksisterende abonnement, eller om der skal oprettes et nyt abonnement.

Hvis projektet skal indgå under et eksisterende abonnement, skal du angive det unikke abonnements-ID (FABID) på det abonnement, som projektet skal indgå under.

Alle abonnementer bliver automatisk tildelt et Abonnements-ID (FABID), når det bliver oprettet. Når Forskerservice modtager din ansøgning, vil vi orientere den abonnementsansvarlige for det oplyste abonnement om at dit projekt optages på abonnementet.

Hvis der skal oprettes et nyt abonnement til projektet (og evt. til flere projekter), vil Forskerservice sende en abonnementskontrakt til den angivne abonnementsansvarlige. Denne kontrakt skal returneres underskrevet til Forskerservice, inden projektet kan blive oprettet på Forskermaskinen.

Forskerservice kontakter den autorisationsansvarlige ved oprettelse af nye abonnementer og projekter, som skal under den autorisationsansvarliges autorisation. Den autorisationsansvarlige skal godkende alle nye projekter og alle brugere, der skal have adgang til projektets data. Godkendelsen sker i en aftale om brugeradgang, blanketten til dette fremsendes af Forskerservice under sagsbehandlingen.

Trin 2. Autorisering af forsknings- eller analysemiljø

For at du kan arbejde på Forskermaskinen med et projekt, skal projektet være tilknyttet et autoriseret forsknings-/analysemiljø. Forsknings-/analysemiljøer, der er autoriseret til forskerordningen hos Danmarks Statistik, bliver automatisk autoriseret til Forskermaskinen.

Hvis dit forsknings-/analysemiljø allerede er autoriseret til forskerordningen hos Danmarks Statistik, skal du vedhæfte en gyldig autorisation fra Danmarks statistik.

Hvis dit forsknings-/analysemiljø allerede er autoriseret skal du oplyse navn og institution for den autorisationsansvarlige.

Hvis dit forsknings-/analysemiljø ikke er autoriseret, skal du vedhæfte en beskrivelse af dit forsknings-/analysemiljø, så Forskerservice kan vurdere, om dit forsknings-/analysemiljø kan autoriseres.

Er du i tvivl om dit forsknings-/analysemiljø er autoriseret, kan du altid kontakte Forskerservice.

Læs om autorisation til Forskermaskinen

Trin 3. Dataspecifikation

Med udgangspunkt i den indsendte udtræksbeskrivelse fremsender Forskerservice en dataspecifikation til den projektansvarlige. Dataspecifikationen bliver også sendt til orientering til den abonnementsansvarlige.

Dataspecifikationen indeholder en detaljeret beskrivelse af de data, der stilles til rådighed på Forskermaskinen til det konkrete projekt. Beskrivelsen vil altid indeholde information om hvilke registre, populationer, tabeller, variable, tidsserier m.m., der gives adgang til samt hvornår projektet afsluttes. I beskrivelsen vil der samtidig fremgå oplysninger om abonnements-ID, hvilke applikationsservere der kan tilgås, hvem der skal oprettes som brugere på Forskermaskinen, hvem der er projektansvarlig og under hvilken autorisation adgangen gives.

Når der opnås enighed mellem Forskerservice og den dataansvarlige om den dataadgang, som stilles til rådighed, accepterer den dataansvarlige dataspecifikationen.

Trin 4. Aftale om brugeradgang

Sammen med dataspecifikationen fra Forskerservice, bliver der sendt en aftale om brugeradgang til hver enkelt person, der skal oprettes som bruger på Forskermaskinen. Aftalerne om brugeradgang skal returneres underskrevet til Forskerservice.

Det er en forudsætning for oprettelse som bruger, at den kommende bruger har en digital medarbejdersignatur. Den kommende bruger skal selv sørge for at få oprettet denne. Når den digitale medarbejdersignatur er oprettet, skal den kommende bruger anmode om at blive oprettet i Sundhedsvæsenets Elektroniske Brugeradministration (SEB).

Når den kommende bruger er oprettet i SEB opretter Forskerservice brugeren på Forskermaskinen, og hver bruger får tilsendt brugernavn og passwords til miljøet. Vær opmærksom på, at der endnu ikke er oprettet adgang til data.

Trin 5. Bekræftelse af aftale

Forskerservice sender herefter en bekræftelse på at du kan få godkendelse til dataudtræk i henhold til dataspecifikationen.

Trin 6. Dataadgang

Når Forskerservice har modtaget underskrevne aftaler om brugeradgange fra alle brugere på projektet, opretter Forskerservice adgang til Forskermaskinen i henhold til det, der blev aftalt i dataspecifikationen.

Data bliver som udgangspunkt stillet til rådighed som SAS datasæt. Det er herefter muligt for forskere, som anvender STATA, at importere SAS-filerne til det ønskede databehandlingsprogram.

Der vil kun være det/de databehandlingsprogrammer tilgængelige på applikationsserveren, som er aftalt i dataspecifikationen.

Hvis en forsker indsender materiale (f.eks. datasæt med populationer) til benyttelse for projektet på Forskermaskinen, vil materialet undergå pseudonymisering. Dette betyder i praksis, at personnumre krypteres efter en krypteringsnøgle, som ikke er tilgængelig for forskere. Da al data på Forskermaskinen er krypteret efter samme krypteringsnøgle, kan man koble data ved brug af det krypterede personnummer.

Ved indsendelse af personidentificerbare data, skal Datatilsynet på forhånd have givet tilladelse til dette. Du skal som projektansvarlig selv indhente tilladelsen fra Datatilsynet. Egne personidentificerbare data kan først lægges på Forskermaskinen, når Forskerservice modtager Datatilsynets godkendelse.

Fortrolige data kan leveres til Forskerservice på følgende måde:

Hvis dit udtræk skal laves på baggrund af en population, som du er i besiddelse af, eller du ønsker egne data lagt ind på projektet, kan data uploades til Forskerservice.
For upload af data benytter Forskerservice ShareFile® til deling af data, hvilket gør det nemmere og mere sikkert at sende dine data til os.

Når du er klar til at uploade dine data (f.eks. en population eller andre eksterne data), skal du give Forskerservice besked om dette, hvorefter du vil modtage en mail med et personligt upload-link.

Ved at følge linket vil du komme til Sundhedsdatastyrelsens upload-side, hvor du kan uploade din datafil til Forskerservice. Når du uploader datafilen, bliver den automatisk krypteret. Det er derfor ikke nødvendigt, at du krypterer datafilen.

Ddin datafil skal enten være:

  • SAS datasæt (.sas7bdat) eller 
  • tekstfil (.txt eller .csv)

Uploader du mere end én datafil, må du meget gerne pakke filerne i én zip-komprimeret mappe.

Trin 7. Nedlukning af dataadgang 

Et projekt har dataadgang på Forskermaskinen så længe, det er tilknyttet et aktivt abonnement og godkendelsen fra Datatilsynet er gældende.

Projekter kan lukkes ned på følgende måder:

  • Projektets løbetid udløber og fornyes ikke
  • Forsker ønsker at nedlukke projekt
  • Abonnementet udløber eller bortfalder
  • Datatilsynets tilladelse bortfalder eller udløber og fornyes ikke
  • Brud på datasikkerhed begået af én eller flere brugere på projektet
  • Brud på datasikkerhed begået af én eller flere brugere under samme autorisation