Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Autorisation Forskermaskinen

Er du forsker kan Forskermaskinen give dig direkte adgang til sundhedsdata fra din arbejdsplads. For at få adgang til Forskermaskinen skal den institution, som du er tilknyttet, søge om at blive autoriseret.

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3268 5116

Er du forsker og har brug for data til et forskningsprojekt, kan du via Forskermaskinen få adgang til individbaserede sundhedsdata. Det kræver, at du søger om adgang til Forskermaskinen og at din organisation kan blive autorisere.

Som hjælp til at søge om adgang/autorisation til Forskermaskinen, har vi lavet en Spørgsmål & Svar, hvor du vil kunne søge svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål.

Spørgsmål & Svar om autorisation til Forskermaskinen

 • Hvilke forsknings- og analysemiljøer kan blive autoriseret?

  Etablerede forsknings- og analysemiljøer med flere forskere/analytikere og en ledelse, der kan holdes ansvarlig for eventuelle brud på reglerne vedrørende Forskermaskinen, kan blive autoriseret.

  Forsknings- og analysemiljøer, der er autoriseret af Danmarks Statistik, kan også blive autoriseret til Forskermaskinen i Sundhedsdatastyrelsen, hvis de kan forevise en gyldig autorisation fra Danmarks Statistik.

  For offentlige forsknings- og analysemiljøer udstedes generelle autorisationer, der giver adgang til at anvende Forskermaskinen til flere projekter. For private organisationer vil autorisationen kun kunne blive givet til et specifikt projekt, og vil kun kunne anvendes til dette specifikke projekt.

  Sundhedsdatastyrelsen autoriserer ikke udenlandske forskningsinstitutioner, da det ikke er muligt effektivt at garantere for datasikkerheden. Udenlandske forskere kan dog få adgang til data, hvis de er tilknyttet et autoriseret dansk forskningsmiljø.

  Ph.d. studerende kan få adgang til Forskermaskinen på lige fod med forskere, hvis den pågældende er omfattet af en autorisation. Andre studerende har ikke adgang til Forskermaskinen. Det er således ikke umiddelbart muligt at anvende Forskermaskinen til specialer mv.

 • Hvilke krav er der til autorisation til Forskermaskinen?

  For at give autorisation foretager Sundhedsdatastyrelsen en konkret bedømmelse af ansøgerens troværdighed som bruger af Forskermaskinen.

  For interesseorganisationer og virksomheder er det relevant at se på ejerskabet, på medarbejderstaben (uddannelse) samt de opgaver, som er løst for specielt offentlige kunder. Der kan blive tale om at rette henvendelse til disse kunder for at få en udtalelse.

  Følgende miljøer kan autoriseres:

  1. Brugergruppen defineret under rammeaftalen mellem Sundhedsdatastyrelsen og KOR under Styrelsen for Offentlig Forskning og Innovation kan autoriseres og har dermed adgang. Denne gruppe omfatter alle ansatte på offentligt finansierede forskningsprojekter, ansatte i offentlige forsker- og analysemiljøer (dvs. universiteter, sektorforskningsinstitutter, ministerier, styrelser mv.) samt forskere ansat hos alment velgørende fonde i Danmark.

  2. Inden for den private sektor kan følgende organisationer med et mere varigt forsknings- og analysemiljø som udgangspunkt opnå autorisation.
  A) Interesseorganisationer.
  B) Konsulentfirmaer og enkeltvirksomheder, der udfører 
  udredning eller forskning for en offentlig myndighed eller
  en interesseorganisation, som ville kunne autoriseres,
  hvis dennes opgavestiller skriftligt står inde for 
  sikkerhedsmæssig korrekt anvendelse af data.

  3. Danske forskere, som i en periode arbejder i udlandet, men som er tilknyttet et autoriseret dansk forskningsmiljø, kan på forskningsmiljøets ansvar få etableret ekstern elektronisk adgang på sin forskningsplads i udlandet.

  4. Udenlandske forskere kan få adgang til data via en dansk autoriseret institution på den pågældendes institutions ansvar.

 • Hvordan søger man om autorisation til Forskermaskinen?

  Når du søger om adgang til data via Forskermaskinen, skal du svare på, om det forsknings-/analysemiljø, som du er tilknyttet allerede er autoriseret. Hvis dit forsknings-/analysemiljø ikke er autoriseret, vil din ansøgning om adgang til data også blive betragtet som en ansøgning om autorisation.

  Forsknings-/analysemiljøer, der kan fremvise en autorisation fra Danmarks Statistik, bliver autoriseret til Sundhedsdatastyrelsens Forskermaskine, hvis de anmoder om det.

  Ved hver autorisationsansøgning foretager lederen af Forskerservice en konkret bedømmelse af forsknings-/analysemiljøet. Her lægges der særligt vægt på miljøets kompetencer inden for håndtering af registerdata samt kendskab til de datasikkerhedsregler, der gælder for adgang til Forskermaskinen.

 • Hvilke oplysninger er nødvendige oplysninger for at søge om autorisation?

  Hvis det forsknings-/analysemiljø, som du er tilknyttet ikke er autoriseret, skal du vedhæfte et dokument med nogle ekstra oplysninger til din ansøgning, så Forskerservice kan vurdere, om dit forsknings-/analysemiljø kan autoriseres.

  Det vedhæftede dokument skal som minimum indeholde:

  1. En kort beskrivelse af forsknings-/analysemiljøet, herunder antallet af forskere/analytikere som er beskæftiget i miljøet (evt. via henvisning til en hjemmeside).
  2. Antallet af personer i miljøet, der har erfaring med håndtering af registerdata samt kendskab til Sundhedsdatastyrelsens datasikkerhedsregler.
  3. Navn, adresse, e-mail og titel på den person, der skal være ansvarlig for autorisationsaftalen. 
 • Hvad giver autorisationen adgang til?

  Autorisationen giver ikke adgang til data, men gør det muligt for forskere, der er tilknyttet det autoriserede forsknings-/analysemiljø, at anmode om at blive oprettet som brugere og få adgang til data til specifikke projekter. 

 • Hvad er den autoriseredes ansvar?

  Forsknings- og analysemiljøets ansvarlige chef er ansvarlig for autorisationsaftalen og skal godkende alle abonnementer, projekter og brugere tilknyttet de enkelte projekter (dataansvarlige og databehandlere), som oprettes under autorisationen.

  Når et projekt indgår under en autorisation, omfatter autorisationen alle brugere, der er tilknyttet projektet.

  Hvis en autorisationsindehaver har givet tilladelse til, at et forskningsprojekt kan få adgang til Forskermaskinen under autorisationsindehaverens autorisation, er autorisationsindehaver således ansvarlig for at samtlige brugere på forskningsprojektet overholder reglerne om datafortrolighed og sikkerhedsbestemmelser. Dette gælder uanset om den enkelte bruger er ansat i autorisationsindehaverens forsknings-/analysemiljø eller ej.

  Vær opmærksom på, at det er alle projekter, der er oprettet under en autorisationsaftale, der bliver påvirket, hvis en bruger bryder Forskerservices gældende regler og politikker for datasikkerhed.

  Læs om Forskerservices generelle regler og politikker for datasikkerhed
  Læs om Forskermaskinens særlige vilkår og politikker for datasikkerhed