Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Data Forskermaskinen

På Forskermaskinen kan du få adgang til data fra et bredt udsnit af Sundhedsdatastyrelsens registre. Af hensyn til datasikkerheden kan du dog kun få adgang til de data, der er nødvendige for dit projekt.

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3268 5116

Du kan få adgang til data fra mange af Sundhedsdatastyrelsens registre. Det er overordnet set de samme registre, du kan få adgang til på Forskermaskinen som i Forskerservice Klassisk. Dog kan du på Forskermaskinen også få adgang til Lægemiddelstatistikregisteret.

Se hvilke registre du kan få data fra (PDF)

Læs om Sundhedsdatastyrelsens registre

Mere om data fra Forskermaskinen

 • Data fra Lægemiddelstatistikregisteret

  Lægemiddeldata kan kun tilgås via forskermaskinen. Adgang til data fra Lægemiddelstatistikregisteret er reguleret af Apotekerloven og udmøntet i 'Bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister' af 18. oktober 2016 samt tilhørende vejledning (vejl. nr.: 10050 af 18710/2016). Det betyder, at der gælder særlige vilkår for projekter på Forskermaskinen, der har adgang til Lægemiddelstatistikregisteret.

   

  For forskere som ønsker adgang, gælder det at videregivelse af oplysninger fra Lægemiddelstatistikregisteret alene må ske med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlige samfundsmæssig betydning, og hvis oplysningerne er relevante for udførelsen af undersøgelserne.

  Derudover inddeles forskere i to grupper, som kan få adgang til henholdsvis personhenførbare oplysninger og anonyme oplysninger på projekter indeholdende lægemiddeldata.

   

  Følgende vejledning indeholder mere information om hvordan de to persongrupper defineres, og hvilke data de kan få adgang til sammen med lægemiddeldata:

   

  Vejledning til ansøgning om adgang til Lægemiddelstatistikregisteret (PDF)

 • Pseudonymiserede data

  På Forskermaskinen kan du kun få adgang til pseudonymiserede data, dvs. data, hvor alle direkte identifikationsoplysninger som navn, personnummer og adresse er fjernet. Adgang gives efter ”need to know”-princippet, dvs. at du kun kan få adgang til de data, som er påkrævet til formålet.

  Hvis din problemstilling fordrer total populationsdækning, kan du få adgang til totalmateriale.

  Særligt for adgang til Lægemiddelstatistikregisteret gælder, at der kun kan gives adgang til data i anonymiseret form. Dette kan gøres i form af gruppering og udsnit af data.

  Du kan ikke selv trække personidentificerbare data ud af Forskermaskinen. I særlige tilfælde kan Forskerservice dog levere udvalgte personidentificerbare data, hvis der er et dokumenteret behov for dette. Det kan f.eks. være i forbindelse med spørgeskemaer og journal adgang.

  Læs om vilkårene for udlevering af personhenførbare data fra Forskermaskinen

 • Hjemtagning af data

  Forskermaskinen har du ikke mulighed for selv at hjemtage data. Det er dog muligt at hjemtage resultater (output) via e-mail.

  Output til hjemtagning må ikke indeholde personhenførbare data. Med personhenførbare data menes data, der indeholder enkelte registeropslag, eller hvor virksomheder eller personer på anden måde er identificerbare.

  Output til hjemtagning må eksempelvis ikke indeholde én variabel fra én observation fra et rådatasæt lige meget, hvad denne variabel indeholder. Optællinger, tabeller, output, kørsels-logs, programmer og grafikfiler, må gerne udleveres. Dog skal alt output være aggregeret i en sådan grad, at der ikke er mulighed for direkte eller indirekte identifikation af personer eller virksomheder.

  I praksis må der ikke udleveres aggregerede output, hvis dette kan lede til personhenførbarhed.

  Forskerservice foretager stikprøvekontrol af de hjemsendte output for at sikre, at ovenstående regler overholdes.

  Læs om sanktioner ved overtrædelse af regler/brud på sikkerhedsbestemmelser