Egne data på Forskermaskinen

På Forskermaskinen har du mulighed for at inkludere data fra andre kilder end dem, der er tilgængelige på Forskermaskinen. Det kan for eksempel være data, du selv har indsamlet, eller data du får videregivet fra andre.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

Generelt om egne data på Forskermaskinen

Du kan få inkluderet egne data på dit projekt på Forskermaskinen. Vær opmærksom på, at dine egne data også overholder kravet om pseudonymitet. Det vil sige, at data ikke må indeholde navne og adresser, og at CPR-numre og løbenumre bliver krypteret. Se mere herom i vejledning til inklusion af egne data, som du finder nederst på siden.  

Du skal til at indsende en ansøgning

Du kan anmode om at få lagt egne data ind på Forskermaskinen samtidig med, at du søger om at få oprettet et projekt på Forskermaskinen. Dette skal blot inkluderes i projektansøgningen. Vi vil bede dig udfylde ’Oplysningsskema - egne data’, som du finder nederst på siden.

Du har et igangværende projekt på Forskermaskinen

Er dit projekt allerede i gang, har du også mulighed for at anmode om at få lagt egne data ind ved at kontakte Forskerservice gennem vores henvendelsesformular. 

For at sikre at din henvendelse bliver behandlet hurtigst muligt, er det vigtigt at skelne mellem følgende:

 • Opdatering af eksisterende egne data, det vil sige data, som allerede er omfattet af den gældende aftale om dataadgang
 • Inklusion af nye egne data.

Hvis du kan svare nej til minimum ét af nedenstående punkter, er der tale om nye egne data, som IKKE er omfattet af den gældende aftale om dataadgang:

 • Stammer egne data fra samme kilde som eksisterende egne data?
 • Er tabellen navngivet på samme måde som i bilag C i den gældende aftale om dataadgang?
  Bemærk, at ved indlæsning af egne data, tilføjer Forskerservice postfiks (_yymmdd dato for upload) til tabelnavnet. Det er derfor ikke nødvendigt, at du selv sætter et postfiks på, inden upload.
 • Indeholder datasættet de samme særlige variable, som allerede er angivet i bilag C? 
  Hvis datasættet indeholder nye eller andre særlige variable, er der tale om nye egne data på Forskermaskinen. Se mere om særlige variable i vejledning til inklusion af egne data på Forskermaskinen.

Se mere om henvendelsesformularen

Oplysningsskema om egne data 

Din beskrivelse af egne data i oplysningsskemaet vil blive inkluderet i aftalen om dataadgang. Forskerservice kan kun uploade egne data på projektet, som er omfattet af aftale om dataadgang. Det er derfor vigtigt, at du udfylder skemaet i henhold til anvisningerne i samme dokument.  

Når dine data bliver lagt ind på Forskermaskinen, bliver data krypteret, således at det er muligt at koble dine egne data med de øvrige data i forskningsprojektet. 

Husk at læse vejledning til inklusion af egne data

Når du skal have lagt egne data ind på Forskermaskinen, skal data leve op til en række kriterier. Det er derfor vigtigt, at du læser vejledning til inklusion af egne data, som du finder nederst på siden. Du skal blandt andet være opmærksom på følgende:

 • Dine data skal være omfattet af beskrivelsen af projektet på den dataansvarliges fortegnelse.
 • Vi anbefaler, at Forskerservice fremgår som databehandler på fortegnelsen.
 • Data skal overholde reglerne for pseudonymisering på Forskermaskinen.
 • Data skal overholde de tekniske krav for indlæsning på Forskermaskinen.

Læs mere i vejledningen til inklusion af egne data i et projekt på Forskermaskinen (PDF)
Oplysningsskema - egne data (Excel)