Egne data på Forskermaskinen

På Forskermaskinen har du mulighed for at inkludere data fra andre kilder end dem, der er tilgængelig på Forskermaskinen. Det kan for eksempel være data, du selv har indsamlet, eller data du får videregivet fra andre.

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 4035 7909

Du kan få inkluderet egne data på dit projekt på Forskermaskinen. Blot skal dine egne data også overholde kravet om pseudonymitet, det vil sige, at data ikke må indeholde navne og adresser, og at CPR-numre og løbenumre bliver krypteret. Du kan anmode om at få lagt egne data ind på Forskermaskinen samtidig med, at du søger om at få oprettet et projekt på Forskermaskinen. Dette skal blot inkluderes i projektansøgningen.

Er dit projekt allerede i gang, har du også mulighed for at anmode om at få lagt egne data ind ved at kontakte Forskerservice gennem vores henvendelsesformular. 

Se mere om henvendelsesformularen

I begge tilfælde vil vi bede dig udfylde ’Oplysningsskema - egne data’, som du finder nederst på siden. Din beskrivelse af egne data i oplysningsskemaet vil blive inkluderet i aftalen om dataadgang. Forskerservice kan kun uploade egne data på projektet, som er omfattet af aftale om dataadgang, det er derfor vigtigt, at du udfylder skemaet i henhold til anvisningerne i samme dokument.  

Når dine data bliver lagt ind på Forskermaskinen, bliver data krypteret, således at det er muligt at koble dine egne data med de øvrige data i forskningsprojektet.

Når du skal lægge egne data ind på Forskermaskinen, skal du være opmærksom på følgende:

  • Dine data skal være omfattet af beskrivelsen af projektet på den dataansvarliges fortegnelse
  • Vi anbefaler, at Forskerservice fremgår som databehandler på fortegnelsen
  • Data skal overholde reglerne for pseudonymisering på Forskermaskinen

Læs mere i vejledningen til inklusion af egne data i et projekt på Forskermaskinen (PDF)
Oplysningsskema - egne data (Excel)