Faste datasæt eller views

Når dit projekt skal oprettes på Forskermaskinen, kan Forskerservice oprette adgangen til data som faste datasæt eller views. Læs mere om, hvilken løsning der vil være bedst for dit projekt.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

Dataadgang

Dit projekt på Forskermaskinen får adgang til de registerdata, som projektet har behov for. Adgangen til data kan oprettes på to måder. Måden, adgangen bliver oprettet på, har dels betydning for, hvordan data er struktureret, når du får adgang, dels betydning for din mulighed for at få automatisk opdaterede data. I forbindelse med behandlingen af din ansøgning vil Forskerservice rådgive dig omkring valg af adgang til data.

Både når du vælger den ene eller den anden adgang til data, vil alle dine data blive lagt tilrette i din projektmappe af Forskerservice med de afgrænsninger, vi er blevet enige om undervejs i sagsbehandlingen af ansøgningen. Herefter kan du tilgå data med det analysesoftware, du har valgt at arbejde med (SAS, Stata, R).

Det er også muligt at kombinere de to løsninger på samme projekt, så adgangen til nogle registre gives som views, mens andre gives som faste datasæt.

Opdaterede data

Forskermaskinen er en database, hvor der ligger en kopi af de nationale sundhedsregistre. Forskerservice overfører løbende en ny kopi af registrene, sådan at data på Forskermaskinen altid er så opdaterede som muligt.

Views

Et view er et blik ned på et udsnit af de data, der er i databasen. Views har den fordel, at du som forsker altid har adgang til den nyeste opdatering af registeret, uden du behøver søge om nye opdaterede data.

Et view kan afgrænses, så viewet kun viser de data, der er nødvendige for dit projekt. Men hvis der er tale om komplicerede afgrænsninger, kan det betyde, at det tager meget lang tid, hver gang du ønsker at åbne eller analysere på data i viewet. Hvis der i dit projekt er behov for komplicerede afgrænsninger, vil Forskerservice derfor anbefale dig i stedet få adgang til data som et fast datasæt.

Data i viewet vil ligge på samme måde, som de gør i databasen. Blandt andet vil Landspatientregisteret, Det Medicinske Fødselsregister og Sygesikringsregisteret ligge opdelt i årstabeller, som betyder at der ofte er behov for, at du skal lægge data anderledes tilrette, inden du kan gennemføre dine analyser.

Faste datasæt

Adgange på Forskermaskinen laves som udgangspunkt som views. I nogle tilfælde kan det dog være påkrævet i stedet at give adgang til faste datasæt. Faste datasæt er dannede tabeller med data, der ikke opdateres automatisk. Derfor skal du kontakte os i Forskerservice, hvis du ønsker at få opdateret dit projekt. Opdateringen vil blive afregnet som den tid, vi bruger på at behandle din anmodning.
 
Hvis et forskningsprojekt kræver særlige afgrænsninger i data, som ikke kan håndteres hensigtsmæssigt i views, vil Forskerservice anbefale faste datasæt. Ved faste datasæt er det muligt at lægge data tilrette på en mere tilgængelig måde. Faste datasæt kan derfor være en fordel for brugere, der ikke har erfaring med databearbejdning.

Særligt store registre som Lægemiddelsstatistikregisteret (LSR) og Sygesikringsregisteret (SSR) anbefaler vi i udgangspunktet ikke leveret som faste datasæt på grund af deres størrelse.