Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Faste datasæt eller views

Når dit projekt skal oprettes på Forskermaskinen, kan Forskerservice oprette adgangen til data som faste datasæt eller views. Læs mere om hvilken løsning, der er bedst for dit projekt.

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 4035 7909

Dataadgang

Dit projekt på Forskermaskinen får adgang til de registerdata, som projektet har behov for. Adgangen til data kan oprettes på to måder. Måden adgangen bliver oprettet på har dels betydning for hvordan data er struktureret, når du får adgang, dels betydning for din mulighed for at få automatisk opdaterede data. I forbindelse med behandlingen af din ansøgning vil Forskerservice rådgive dig omkring valg af adgang til data.

Både når du vælger den ene eller den anden adgang til data, vil dine data blive lagt tilrette i din projektmappe af Forskerservice, med de afgrænsninger vi er blevet enige om undervejs i sagsbehandlingen af ansøgningen.

Opdaterede data

Forskermaskinen er en database, hvor der ligger en kopi af de nationale sundhedsregistre. Forskerservice tager løbende en ny kopi af registrene, således at data på Forskermaskinen altid er så opdaterede som muligt.

Se hvor hyppigt data bliver opdateret (PDF)

Views

Et view er et blik ned på et udsnit af de data, der er i databasen. Views har den fordel, at du som forsker altid har adgang til den nyeste opdatering af registeret - uden du behøver søge om nye opdaterede data. Til gengæld ligger data i viewet på samme måde, som de gør i databasen. For nogle registre betyder det, at du som forsker skal lægge data anderledes tilrette inden du kan gennemføre dine analyser. Tilrettelæggelsen af et register, så det bliver tilgængeligt for forskningsbrug kræver gode programmeringskompetencer. Dette gælder især årsopdelte registre som for eksempel Landspatientregisteret og Sygesikringsregisteret.

Et view kan afgrænses, så viewet kun viser de data, der er nødvendige for dit projekt. Men hvis der er tale om komplicerede afgrænsninger, kan det betyde, at det tager meget lang tid, hver gang du ønsker at åbne eller analysere på data i viewet. Hvis der i dit projekt er behov for komplicerede afgrænsninger, vil Forskerservice derfor anbefale dig i stedet at få adgang til data via faste datasæt.

Faste datasæt

Adgange på Forskermaskinen laves som udgangspunkt som views. I nogle tilfælde, kan det dog være påkrævet, i stedet at give adgang til faste datasæt. Faste datasæt er dannede tabeller med data, der ikke opdateres automatisk. Derfor skal du kontakte os i Forskerservice, hvis du ønsker at få opdateret dit projekt. Opdateringen vil blive afregnet som den tid, vi bruger på at behandle din anmodning.
 
Hvis et forskningsprojekt kræver særlige afgrænsninger i data, som ikke kan håndteres hensigtsmæssigt i views, vil Forskerservice anbefale faste datasæt. Ved faste datasæt er det muligt at lægge data tilrette på en mere tilgængelig måde. Faste datasæt kan derfor være en fordel for brugere, der ikke har erfaring med databearbejdning.

Særligt store registre som Lægemiddelsstatistikregisteret (LSR), Sygesikringsregisteret (SSR) og DRG (Grupperet LPR) kan som udgangspunkt ikke leveres som faste datasæt på grund af deres størrelse.