Hjemsendelse af analyseresultater

Det er muligt at hjemsende færdige analyser og resultater fra Forskermaskinen. Dette forudsætter, at alle resultater er anonymiseret, så enkeltpersoner ikke kan genkendes i data.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

Du må ikke hjemsende filer, som indeholder individdata. Alle filer der hjemsendes skal være aggregerede i en sådan grad, at personer eller virksomheder hverken direkte eller indirekte kan identificeres.

Som bruger skal du altid foretage en manuel kontrol af alle filer, inden de hjemsendes, og der er begrænsninger på, hvilke filtyper og filstørrelser du kan hjemsende.

For at sikre at du har kendskab til retningslinjerne for hjemsendelse fra Forskermaskinen hos Sundhedsdatastyrelsen, skal vi bede dig om at gennemlæse vores retningslinjer for hjemsendelse af analyseresultater grundigt. Her får du gode råd, og der er beskrevet, hvad du må hjemsende, og hvad du ikke må hjemsende.

Retningslinjerne for hjemsendelse af analyseresultater (PDF)

Er du i tvivl, om du må hjemsende en fil, kan du kontakte Forskerservice gennem vores henvendelsesformular.

Sikkerhed og overtrædelse af regler

Forskerservice tager sikkerhedskopi af alle filer, du forsøger at sende ud fra Forskermaskinen, og vi laver løbende stikprøvekontrol af de filer, som er afsendt.

Overtrædelser af reglerne kan betyde lukning af data- og brugeradgange for dig og alle andre brugere på projekter med adgang til data på Forskermaskinen under samme autoriserede forskningsmiljø.

I tilfælde af at du mener, at regler kan være overtrådt, så kontakt Forskerservice gennem vores henvendelsesformular.

Se mere om henvendelsesformularen