Projektdatabase

Større forsknings- og analysemiljøer med mange forskningsprojekter på Forskermaskinen kan ansøge om at få oprettet en projektdatabase.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag:  9.30 - 12.00

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 4035 7909

En projektdatabase oprettes på Forskermaskinen og er en bred adgang til udvalgte registre, som bruges i hovedparten af institutionens forskningsprojekter.

Hvem kan få en projektdatabase?

Autoriserede institutioner med mange projekter på Forskermaskinen kan ansøge om at få oprettet en projektdatabase. I projektdatabasen kan I få adgang til de registre, som I anvender i hovedparten af jeres forskningsprojekter. Ansøgningen vil blive vurderet på baggrund af de forskningsprojekter, I allerede har gennemført og den forskning, I har planlagt.

Læs mere om projektdatabaser (PDF)

Hvis I ønsker at få oprettet en projektdatabase, skal I kontakte Forskerservice.

Hvad må projektdatabasen bruges til?

Projektdatabasen er typisk en bred adgang til udvalgte registre. Adgangen anvendes til eksplorativt at definere datagrundlaget for nye forskningsprojekter og til at danne faste datasæt, som efter godkendelse og kontrol fra Forskerservice, kan overføres til konkrete forskningsprojekter, som gennemføres i regi af den autoriserede institution. 

I må kun bruge projektdatabasen til at generere hypoteser og definere datagrundlaget til specifikke projekter. Der må således ikke gennemføres forskning direkte på projektdatabasen. Projektdatabasen må heller ikke anvendes til projekter eller opgaver, der ikke relaterer sig direkte til Forskermaskinen. Det vil sige projekter og opgaver, hvor databehandlingen i projektdatabasen ikke sker med henblik på at oprette eller understøtte projekter på Forskermaskinen.

Adgang til data i projektdatabasen

Det er kun få medarbejdere (max. 3) fra jeres autoriserede institution, der kan få adgang til selve projektdatabasen. Medarbejdere med adgang til projektdatabasen bliver kaldt datamanagere. Det er kun datamanagere, der har adgang til at lave det indledende eksplorative arbejde med data, og lægge data klar til overførsel til konkrete forskningsprojekter.

Når I har defineret et konkret forskningsprojekt, skal I søge om at få projektet oprettet på Forskermaskinen. Det gør I på samme måde, som når man søger om andre projekter på Forskermaskinen.

Sådan søger du om et projekt på Forskermaskinen

På projekter under projektdatabasen kan alle relevante forsknings- og analysemedarbejdere, som er godkendt af den autorisationsansvarlige, få adgang til de tilrettelagte data. En datamanager programmerer dataadgangen på projektdatabasen, hvorefter Forskerservice sørger for, at data flyttes til projektmappen. Ønskes data på projektet, som ikke er tilgængelig på projektdatabasen, kan Forskerservice tilføje disse data til projektet inden der gives adgang.

Anmeldelse af en projektdatabase

Projektdatabasen og projekterne under projektdatabasen skal anmeldes separat til din dataansvarlige institution. Ved ansøgning om en projektdatabase skal anmeldelsen og godkendelsen af projektdatabasen fra den dataansvarlige institution vedhæftes ansøgningen til Forskerservice. 

Godkendelsen skal indeholde en angivelse af hvem der er projektansvarlig for projektdatabasen. Derudover, når vi gennemgår ansøgningen, påser vi, at titel og formål i anmeldelsen er dækkende for den indsendte projektbeskrivelse. 

Selve formålet skal afspejle, at en projektdatabase er en bred adgang med et bredt men afgrænset formål, som skal bruges eksplorativt og til at generere hypoteser inden for emnet. 

Derudover anbefaler vi, som ved alle andre projekter på Forskermaskinen, at Forskerservice, Sundhedsdatastyrelsen fremgår som databehandler.

De enkelte projekter under projektdatabasen skal anmeldes, på samme måde som andre projekter på Forskermaskinen.