Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Projektdatabase

Autoriserede institutioner med mange forskningsprojekter på Forskermaskinen kan ansøge om at få oprettet en projektdatabase. En projektdatabase er en bred adgang til udvalgte registre på Forskermaskinen, som brugers i hovedparten af institutionens forskningsprojekter.

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 4035 7909

Hvem kan få en projektdatabase?

Autoriserede institutioner med mange projekter på Forskermaskinen kan ansøge om at få oprettet en projektdatabase. I projektdatabasen kan I få adgang til de registre, som I anvender i hovedparten af jeres forskningsprojekter. Ansøgningen vil blive vurderet på baggrund af de forskningsprojekter i allerede har gennemført og den forskning, I har planlagt.

Læs mere om projektdatabaser (PDF)

Hvis I ønsker at få oprettet en projektdatabase, skal I kontakte Forskerservice.

Hvad må projektdatabasen bruges til?

Projektdatabasen er typisk en bred adgang til udvalgte registre. Adgangen kan anvendes til eksplorativt at definere nye forskningsprojekter. Adgangen kan også anvendes til at danne faste datasæt, som efter godkendelse og kontrol fra Forskerservice, kan overføres til konkrete forskningsprojekter som gennemføres i regi af den autoriserede institution.

I må kun bruge projektdatabasen til at generere hypoteser og definere datagrundlaget til specifikke projekter. Der må således ikke gennemføres forskning direkte på projektdatabasen. Projektdatabasen må heller ikke anvendes til projekter eller opgaver, der ikke relaterer sig direkte til Forskermaskinen. Det vil sige projekter og opgaver, hvor databehandlingen i projektdatabasen ikke sker med henblik på, at oprette et projekt på Forskermaskinen.

Adgang til data i projektdatabasen

Det er kun få medarbejdere (max. 3) fra jeres autoriserede institution, der kan få adgang til selve projektdatabasen. Medarbejdere med adgang til projektdatabasen bliver kaldt datamanagere. Det er kun datamanagere, der har adgang til at lave det indledende eksplorative arbejde med data, og evt. lægge data klar til overførsel til et konkret forskningsprojekt.

Når I har defineret et konkret forskningsprojekt, skal I søge om at få projektet oprettet på Forskermaskinen. Det gør I på samme måde, som når man søger om andre projekter på Forskermaskinen.

Sådan søger du om et projekt på Forskermaskinen

På projekter under projektdatabasen kan alle relevante forsknings- og analysemedarbejdere, som er godkendt af den autorisationsansvarlige, få adgang til de tilrettelagte data. Datamanageren programmerer dataadgangen på projektdatabasen, hvorefter Forskerservice sørger for at data flyttes til projektmappen.

Anmeldelse af en projektdatabase

Projektdatabasen og projekterne under projektdatabasen skal anmeldes separat til Datatilsynet. Anmeldelsen af projektdatabasen skal som minimum indeholde følgende:

  • Hvilke registre der indgår i projektdatabasen
  • Forskerservice, Sundhedsdatastyrelsen, skal fremgå som databehandler
  • Formålet skal være bredt, men dække et specifikt emne
  • En af delhypoteserne skal være 'at generere hypoteser indenfor…[emnet]…'

De enkelte projekter under projektdatabasen skal anmeldes, på samme måde som andre projekter på Forskermaskinen. Husk altid at angive Forskerservice som databehandler i anmeldelsen til Datatilsynet.