Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Forskerservice Klassisk

Er du forsker og har brug for data til et forskningsprojekt, kan du via Forskerservice Klassisk søge om udlevering af registerdata fra de nationale sundhedsregistre (undtagen Lægemiddelstatistikregisteret).

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3268 5116
Forskerservice Klassisk udfases i 2018 
Læs om de nye tiltag

Nyhedsmail
Tilmeld dig Forskerservice nyhedsbrev, for at holde dig opdateret om de nye tiltag.

Forskerservice Klassisk er navnet for den service, som før september 2014 gik under navnet Forskerservice. Hvis du tidligere har modtaget data fra Forskerservice, og fortsat har samme behov, skal du altså nu søge om data via Forskerservice Klassisk. 

Forskerservice klassisk leverer fra alle Sundhedsdatastyrelsens nationale sundhedsregistre. Dog skal du være opmærksom på, at hvis du ønsker at modtage data fra Lægemiddelstatistikregisteret skal du ansøge om adgang via Forskermaskinen.

Fordele ved Forskerservice Klassisk

 • Skræddersyede udtræk

  Forskerservice Klassisk leverer skræddersyede udtræk, som er nøje afgrænset og tilpasset præcist til det enkelte forskningsprojekt. Det betyder, at du som forsker skal have et skarpt afgrænset forskningsprojekt og en god idé om, hvilke data du har behov for, inden du søger om data.

  Forskningsprojektet og de data, du har behov for, skal fremgå af en projekt- og udtræksbeskrivelse.

  Læs om vejledning og krav til projekt- og udtræksbeskrivelser

 • Forskellige typer udtræk

  I Forskerservice Klassisk har du mulighed for at modtage flere forskellige typer dataudtræk. Du kan f.eks. både modtage afgrænsede, ubearbejdede individdata og simple deskriptive statistikker, som er tilpasset netop dine behov.

  Hvis du har behov for løbende at modtage opdaterede data til dit forskningsprojekt, kan du også få tilladelse til at få en fast dataleverance.

  Læs om de forskellige udtrækstyper i Forskerservice Klassisk


 • Sikrede data

  For at leve op til kravene i persondataloven og behandle den enkelte borgers data fortroligt er datasikkerhed et højt prioriteret område i Forskerservice. Derfor kan forskere kun få de data, som de reelt har behov for.

  Det betyder også, at du som forsker kun kan få udleveret krypterede personnumre fra Forskerservice Klassisk, med mindre du har et eksplicit og begrundet behov for personnumre. Hvis du ved senere lejlighed får brug for personnumre, kan du søge om at få konverteret de krypterede personnumre til rigtige personnumre.

  Hvis det ønskede udtræk indeholder personhenførbare data, skal du indhente en tilladelse fra Datatilsynet, inden du søger om data fra Forskerservice. Hvis du ønsker et aggregeret udtræk, der ikke indeholder personhenførbare data, behøver du derimod ikke en tilladelse fra Datatilsynet.

  Læs om de særlige vilkår for Forskerservice Klassisk

  Læs om de generelle vilkår for udlevering af data i Forskerservice


Overblik over Forskerservice - opdateret 2017

I vores vejledende beskrivelse kan du få - og printe - et samlet overblik over, hvad Forskerservice tilbyder og hvordan vi arbejder.

Se beskrivelse af Forskerservice (PDF)

Følg din sag

Hvis du har søgt om data via Forskerservice, kan du bruge dit sagsnummer til at se status på din ansøgning.

Se din ansøgningsstatus (Excel)

Relaterede links