Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Adgang Forskerservice Klassisk

Forskerservice Klassisk leverer data til brug i forskning. Alt efter hvilke typer data du skal bruge til din forskning, er der forskellige krav for at få adgang til data og forskellige måder at få dine data leveret.

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3268 5116

Forskerservice Klassisk leverer skræddersyede dataudtræk til forskere og personhenførbare data fra de nationale sundhedsregistre. Adgangskrav og levering af data varierer efter den type data, du søger om adgang til.

Nemmere og mere sikkert at sende egne data

Forskerservice Klassisk udfases i løbet af 2018, og derfor arbejder vi på en ny service, som vil gøre det nemt og sikkert at sende egne data til Forskerservice.
Læs mere om den nye service.

Levering af data 

Personhenførbare data sendes på en krypteret USB med anbefalet post til den person, som er opgivet som dataansvarlig på anmeldelsen til Datatilsynet.

I særlige tilfælde, hvor den dataansvarlige er oprettet som bruger på Sundhedsdatastyrelsens lukkede informationssystem eSundhed, kan data også leveres der.

Data bliver som hovedregel leveret som SAS-filer og som tekstfiler, der kan indlæses i alle databehandlingsprogrammer. Efter modtagelsen skal data opbevares og behandles som specificeret i tilladelsen fra Datatilsynet.

Hvis du har behov for at koble data med data, der ligger på Danmarks Statistik, kan vi også sende data direkte til Danmarks Statistik.

Læs om mulighederne for at koble med data fra Danmarks Statistik

Typer af data

Ansøgningsproces

For at få data leveret skal du søge via vores elektroniske ansøgningsskema. Fra vi modtager din ansøgning, og til du modtager data, gennemløber ansøgningen en sagsbehandlingsproces. Ansøgninger behandles i den rækkefølge vi modtager dem. Det er derfor en god idé at søge i god tid.

Læs om ansøgningsprocessen for Forskerservice Klassisk