Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Ansøgningsproces Forskerservice Klassisk

For at få data udleveret fra Forskerservice Klassisk skal du søge om godkendelse. Når du ansøger om udlevering af data, vil din ansøgning gennemløbe en fast ansøgningsproces.

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3268 5116

Når du har ansøgt om udlevering af data via Forskerservice Klassisk vil de ansatte i Forskerservice tage stilling til din ansøgning efter en fastlagt proces. Processen starter, når du ansøger om data for et specifikt projekt - og afsluttes, når data udleveres og faktureres.

Nedenfor skitseres et eksempel på den proces, som din ansøgning typisk vil gennemløbe. Processen skal dog ses som et eksempel, da der i hvert enkelt projektforløb kan forekomme variationer.

Typisk ansøgningsproces for Forskerservice Klassisk:

Trin 1. Ansøgning

Via Forskerservices hjemmeside, kan du ansøge om at få adgang til data til brug i forskningsprojekter.

Du skal altid søge via det elektroniske ansøgningsskema til Forskerservice Klassisk. Af tekniske årsager åbnes ansøgningsskemaet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Ansøgningsskema

Gå til det elektroniske ansøgningsskema 

Brug Internet Explorer ved indsendelse af ansøgningsskemaet. Ved brug af anden browser risikerer du at ansøgningen ikke optages i vores system.
 

Til det elektroniske ansøgningsskema skal du vedhæfte følgende:

  • Tilladelse fra Datatilsynet eller tilladelse fra en videnskabsetisk komité
  • Projektbeskrivelse
  • Udtræksbeskrivelse

Se krav til projektbeskrivelsen Forskerservice Klassisk (PDF)
Se krav til udtræksbeskrivelsen Forskerservice Klassisk (PDF)

Se oversigt over registre som Forskerservice leverer data fra (PDF)

Når din ansøgning modtages, bliver den automatisk registreret i et lukket sagsbehandlingssystem, som kun kan tilgås af ansatte i Forskerservice. Herefter behandles den af de ansatte i Forskerservice, som sikrer sig, at den nødvendige dokumentation foreligger.

Hvis den nødvendige dokumentation ikke foreligger, vil Forskervice anmode dig om at indsende den del af dokumentationen, der mangler.

Trin 2. Dataspecifikation og angivelse af pris

De ansatte i Forskerservice foretager på baggrund af det indsendte materiale en initial vurdering af om projektet opfylder persondatalovens bestemmelser. Ved behov for uddybning af projekt‐ eller udtræksbeskrivelse vil du blive anmodet om dette.

Herefter modtager du en dataspecifikation, der specificerer en afgrænsning af dataudtrækket. Som ansøger skal du være opmærksom på, at dataspecifikationen er en fortolkning af din indsendte udtræksbeskrivelse, og at specifikationen derfor kan afvige fra din oprindelige udtræksbeskrivelse. Endvidere angives en pris.

Trin 3. Accept af dataspecifikation

Du skal acceptere dataspecifikationen og prisen via mail. Såfremt du ikke kan acceptere dataspecifikationen, kan du indgå i dialog med Forskerservice, om de ønskede ændringer.

Vær opmærksom på, at dataspecifikationen og prisen er bindende når tilbuddet er accepteret. Det betyder, at du ikke kan lave ændringer i indholdet af dataspecifikationen, efter programmeringen af udtrækket er gået i gang. Det er derfor meget vigtigt, at du giver dig god tid til at læse specifikationen nøje igennem.

Trin 4. Bekræftelse på aftale

Forskerservice sender herefter en bekræftelse på at du kan få godkendelse til dataudtræk i henhold til dataspecifikationen.

Trin 5. Programmering

Herefter vil medarbejdere i Forskerservice programmere dataudtrækket på baggrund af den accepterede dataspecifikation.

Hvis dit udtræk skal laves på baggrund af en population, som du er i besiddelse af, kan populationen uploades til Forskerservide.

Forskerservice bruger ShareFile® til upload af data, hvilket gør det nemmere og mere sikkert at sende dine data til os. Dette betyder, at du ikke længere skal sende dine data til os med brevpost, men derimod skal uploade data til Forskerservice, når de skal beriges med registerdata.

Når du er klar til at uploade dine data (f.eks. en population eller andre eksterne data), skal du give Forskerservice besked om dette, hvorefter du vil modtage en mail med et personligt upload-link.

Ved at følge linket vil du komme til Sundhedsdatastyrelsens upload-side, hvor du kan uploade din datafil til Forskerservice. Når du uploader datafilen, bliver den automatisk krypteret. Det er derfor ikke nødvendigt, at du krypterer datafilen.

Din datafil skal enten være:

  • SAS datasæt (.sas7bdat) eller 
  • Tekstfil (.txt eller .csv)

Uploader du mere end én datafil, må du meget gerne pakke filerne i én zip-komprimeret mappe.

Trin 6. Data sendes

Data bliver sent med anbefalet post til den dataansvarlige eller til Danmarks Statistik, hvis du har dit projekt liggende der.

Trin 7. Fakturering

En Elektronisk faktura bliver sendt til den betaleradresse, der er oplyst på ansøgningsskemaet.