Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Data Forskerservice Klassisk

Forskerservice Klassisk kan levere data til brug for forskning fra Sundhedsdatastyrelsens sundhedsregistre (undtagen Lægemiddelstatistikregisteret), men kan også levere data fra flere andre registre og databaser.

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3268 5116

Sundhedsdatastyrelsen er ansvarlig for en række nationale sundhedsregistre med oplysninger om befolkningens sundhedsforhold. Forskerservice klassisk leverer data fra et bredt udsnit af disse registre.

Derudover leverer Forskerservice Klassisk også data fra CPR-registeret samt Sessionsregisteret.

Du kan finde informationer om alle Sundhedsdatastyrelsens sundhedsregistre og downloade en variabelbeskrivelse under hvert enkelt register under De nationale sundhedsregistre.

For enkelte registre er der særlige vilkår, der gør sig gældende, hvis du skal have adgang til dem via Forskerservice.

Særlige vilkår for enkelte registre

 • Særligt om Lægemiddelstatistikregisteret

  Du kan ikke få adgang til Lægemiddelstatistikregisteret via Forskerservice Klassisk.

  Hvis du skal have data fra Lægemiddelstatistikregisteret, skal du enten have adgang via Forskermaskinen eller søge om adgang til disse data via Danmarks Statistik.

  Vejledning til ansøgning om adgang til Lægemiddelstatistikregisteret (PDF)

   

 • Særligt om Familiedatabasen

  Særligt om Familiedatabasen

  Har du brug for data fra Familiedatabasen i forbindelse med dit forskningsprojekt, kan du ansøge om data fra Familiedatabasen gennem Forskerservice. 

  Forskerservice videresender ansøgningen til Center for Registerforskning ved Aarhus Universitet på dine vegne og sørger for at give tilladelse til udtrækket. Udtrækket (samt prisfastsættelse og fakturering) foretages af Center for Registerforskning.

  Læs mere om Familiedatabasen på Center for Registerforsknings hjemmeside

 • Særligt om dødsattester

  Som hovedregel udleverer vi ikke kopier af dødsattester til forskning. 
  Det skyldes, at dødsattester er ubearbejdede rådata. Dvs. attesternes data har ikke været igennem den validering og bearbejdning - efter faste internationalt bestemte regler - sådan som data i Dødsårsagsregisteret har. Data på dødsattesterne er altså ikke identiske med data i tabellerne, og dødsattesterne kan derfor ikke træde i stedet for registerdata. 

  Hvis du som forsker kan argumentere for, at der er informationer på attesterne, som ikke genfindes i tabellerne, og som er relevante for dit forskningsprojekt, kan kopier af dødsattester dog udleveres.

  I praksis vil det kun dreje sig om den fritekst, som lægen kan have tilføjet attesten. I disse tilfælde vil du som forsker altid få et udtræk fra Dødsårsagsregisteret sammen med kopierne af dødsattesterne, så du har en mulighed for at sammenligne oplysningerne på attesterne med oplysningerne i registeret.
  Hvis du jævnfør ovenstående kan få udleveret kopier af dødsattester, skal du være opmærksom på, at dødsattester kun kan udleveres i begrænset omfang, da det er meget tidskrævende.

  Der leveres fortsat dødsattester fra og med 1994 til brug for genetisk rådgivning. 

  For dødsattester fra og med 1993 og bagud skal der rettes henvendelse til Rigsarkivet ved Statens Arkiver.

 • Særligt om Danmarks Nationale Biobank

  Skal du koble data fra biologiske prøver med data fra Sundhedsdatastyrelsens sundhedsregistre, kan du søge i Biobankregisteret.

  Læs mere om Danmarks Nationale Biobank på ssi.dk

 • Ingen udlevering af data fra Omkostningsdatabasen

  Forskerservice leverer aktuelt ikke data fra Omkostningsdatabasen (ODB) til brug for forskning og statistik.

  Omkostningsdatabasen fremgår stadig af ansøgningsskemaet for både Forskerservice klassisk og Forskermaskinen. Når du bruger ansøgningsskemaet, er det derfor stadig muligt at sætte kryds ud for Omkostningsdatabasen, der bliver dog ikke taget højde for dette i forbindelse med sagsbehandlingen af den modtagne ansøgning.