Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Udtrækstyper og leveringsmåder Forskerservice Klassisk

Forskerservice Klassisk leverer flere forskellige typer dataudtræk til forskere. Afhængigt af dine behov for data kan du vælge mellem forskellige udtrækstyper og vælge, hvor ofte du skal have dine data leveret.

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3268 5116

I Forskerservice Klassisk har du mulighed for at modtage flere forskellige typer dataudtræk. Du kan både modtage afgrænsede, ubearbejdede individdata og simple deskriptive statistikker. Derudover kan du også vælge at få alle dine data udleveret på samme tid eller få tilladelse til at få løbende udlevering af opdaterede data.

Forskellige udtrækstyper fra Forskerservice Klassisk

 • Rådata på individniveau

  Hvis du har behov for afgrænsede individdata, kan Forskerservice skræddersy data, der passer præcis til dit projekt. Der er typisk tale om større mængder individdata, der kræver, at du bearbejder data, inden du kan lave dine statistiske analyser.

 • Aggregerede udtræk

  eSundhed.dk   kan du i begrænset omgang finde sundhedsdata på aggregeret niveau. Hvis de statistiske data på eSundhed.dk ikke dækker dine behov, kan Forskerservice skræddersy simple, deskriptive statistikker til dig, som er tilpasset dit projekts behov.

 • Standardiserede opgørelser

  Hvis det er muligt at angive, hvilket sygdomsområde eller geografisk område opgørelsen skal dække, kan Forskerservice også levere standardiserede opgørelser inden for specifikke områder.

  I øjeblikket er det kun muligt at få leveret kirurgiprojektdata, som er dataopgørelser, der kan anvendes til monitorering af kvaliteten af kirurgiske procedurer. Porteføljen af standardiserede opgørelser vil dog kunne blive udvidet ved efterspørgsel.

 • Engangsdatalevering

  Langt de fleste forskningsprojekter kan nøjes med at få data tilsendt én gang. Denne levering kalder vi 'Enkelt levering'. Det betyder, at din ansøgning lukkes, når du har fået tilsendt data.

  Hvis du skulle få behov for opdateringer af data eller behov for at udvide med data fra andre registre, skal du oprette en ny ansøgning.

 • Løbende opdateringer af data

  Hvis du har behov for løbende at få dit projekt opdateret med de nyeste data, kan du få tilladelse til at få en fast leverance af data. Denne levering kalder vi 'Løbende levering'.

  Alt efter dit projekts behov kan en løbende leverance være månedlig, kvartalsvis eller årlig.

   Ved løbende leveringer skal du være opmærksom på, at det kun i meget begrænset omfang er muligt at få lavet ændringer i dit dataudtræk. Det skal være det samme udtræk, som skal dannes ved hver opdatering - blot tilføjet de nyeste data. Løbende leveringer kan altså ikke anvendes, hvis du over tid får behov for at udvide dit projekt med data fra et ekstra register eller en ekstra tabel.

  Hvis du i løbet af projektets løbetid får behov for at udvide dit projekt, skal du søge om udvidelserne i en separat ansøgning.