Leveringsbetingelser

Forskerservice generelle leveringsbetingelser dækker alle Forskerservices leverancer af data. Ud over dem, skal der indgås en række aftaler for, at du kan modtage data fra Forskerservice.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

Forskerservices standardvilkår

Læs Standardvilkår for Forskerservice (PDF)

Forskerservice standardvilkår beskriver de generelle betingelser Forskerservice stiller i forbindelse med leverancer og betaling af ydelser. Indgåelse af aftaler med Forskerservice sker med henvisning til de til enhver tid gældende standardvilkår for Forskerservice.

Aftalegrundlag for Forskermaskinen

Følgende aftaler skal været indgået inden vi kan oprette et projekt på Forskermaskinen:

  • Autorisationsaftale
  • Brugeraftale
  • Aftale om dataadgang

Autorisationsaftale og brugeraftale er grundlaget for at få mulighed for at arbejde på Forskermaskinen, mens aftalen om dataadgang er aftalen der indgås i forbindelse med det konkrete projekt.

Se autorisationsaftalen (PDF)

Se brugeraftalen (PDF)

Aftalegrundlag for data til andet databehandlingssted

For levering af data til andet databehandlingssted er en aftale om dataadgang eller godkendelse til at genanvende data det eneste, der skal indgås mellem dig og Forskerservice.