Klage

I Forskerservice bestræber vi os altid på, at levere en god service. Hvis din ansøgning ikke kan imødekommes eller der viser sig fejl eller mangler i dataudtrækket, har du mulighed for at klage.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag:  9.30 - 12.00

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 4035 7909

Ved afslag på ansøgning

Hvis du får helt eller delvist afslag på adgang til data, og du ikke mener at afslaget er korrekt, kan du via mail rette henvendelse til Forskerservice og anmode om at sagen genoptages. For at vi kan genvurdere din ansøgning, skal du i anmodningen beskrive, hvorfor du mener, at vi har vurderet din ansøgning forkert. Vi vil hurtigst muligt efter modtagelse af anmodningen, vurdere om vi kan genåbne din ansøgning.

Ved mulige fejl eller mangler i data

Hvis du mener, at der er fejl eller mangler i data, i forhold til den aftale om dataadgang vi har indgået, skal du hurtigst muligt og senest inden 3 måneder efter leveringen kontakte Forskerservice. Beskriv i en mail de fejl eller mangler du mener, der er i datasættet, så vil vi gennemgå programmeringen, og vurdere om der er fejl i programmeringen.

Hvis vi i Forskerservice vurderer, at der er fejl eller mangler i dine data, vil vi med det samme udbedre manglen omkostningsfrit. Hvis din henvendelse sker efter, at der er gået 3 måneder, forbeholder vi os ret til at opkræve betaling for de omkostninger, vi har ved at tilrette dine data.