Klage

I Forskerservice bestræber vi os altid på at levere en god service. Hvis din ansøgning ikke kan imødekommes, eller der viser sig fejl eller mangler i dataudtrækket, har du mulighed for at klage.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

Ved afslag på ansøgning

Hvis du får helt eller delvist afslag på adgang til data, og du ikke mener at afslaget er korrekt, kan du via mail rette henvendelse til Forskerservice og anmode om at sagen genoptages. For at vi kan genvurdere din ansøgning, skal du i anmodningen beskrive, hvorfor du mener, at vi har vurderet din ansøgning forkert. Vi vil hurtigst muligt efter modtagelse af anmodningen, vurdere om vi kan genåbne din ansøgning.

Ved mulige fejl eller mangler i data

Hvis du mener, at der er fejl eller mangler i data i forhold til den aftale om dataadgang, vi har indgået, skal du hurtigst muligt og senest 3 måneder efter leveringen kontakte Forskerservice via vores henvendelsesformular. Beskriv de fejl eller mangler, som, du mener, der er i datasættet. Så vil vi gennemgå udtræksprogrammet og vurdere, om der er fejl i programmeringen.

Hvis vi ved at sammenholde de leverede data med den indgåede aftale om dataadgang vurderer, at der er fejl eller mangler i dine data, og det kan dokumenteres, at fejl og mangler er forårsaget af Forskerservice, vil vi med det samme udbedre manglen omkostningsfrit.

Hvis vi omvendt vurderer, at der ikke er fejl eller mangler, vil vi opkræve betaling for den tid, vi har brugt på at behandle din henvendelse og undersøge programmeringen for fejl.

Hvis din henvendelse sker efter, at der er gået 3 måneder, forbeholder vi os ret til under alle omstændigheder at opkræve betaling for de omkostninger, vi har ved at tilrette dine data.

Se mere om henvendelsesformularen