Leveringstid

Vi kan aktuelt desværre ikke overholde vores målsætning om at levere individdata inden for 30 dage. Du kan se vores aktuelle sagsbehandlingstid i vores nyhedsbrev.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag:  9.30 - 12.00

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 4035 7909

Hvornår kan jeg forvente at få data?

For ansøgninger om individdata er det vores målsætning at levere data inden for 30 arbejdsdage. En målsætning vi desværre ikke kan overholde i øjeblikket, da vi aktuelt har mange ansøgninger i kø. 

Det er ikke muligt for os at prioritere nogle ansøgningerne frem for andre, fordi vi er forpligtede til at behandle ansøgerne lige. Nogle ansøgere vil opleve, at deres ansøgning tages under behandling tidligere, end hvad fremgår af vores generelle udmeldinger. Det skyldes, at vi udvælger ansøgninger, som kan indgå i oplæringen af nye medarbejdere. Andre vil desværre opleve længere ventetid, end vi har meldt ud, fordi de nødvendige kompetencer til at behandle ansøgningen kun er til stede i begrænset omfang. 

Du kan blive informeret om den aktuelle gennemsnitlige leveringstid via vores nyhedsbrev.

Tilmeld dig Forskerservices nyhedsbrev
Se tidligere nyhedsbreve

Hvad kan jeg selv gøre?

Følg vores vejledninger omhyggeligt, når du ansøger. Sagsbehandlingstiden, fra du ansøger til du får leveret data, afhænger meget af, om din ansøgning indeholder den nødvendige dokumentation. Mangler der for eksempel dokumentation for, at dit projekt er godkendt af din dataansvarlige institution eller er udtræksbeskrivelse, bestillingsark eller projektbeskrivelse mangelfulde, vil leveringstiden typisk blive længere. Det samme kan ske, hvis ansøgningen i øvrigt kræver en længere afklaring mellem Forskerservice og dig.

Hvordan opgøres arbejdsdage

Arbejdsdage måles som den tid, vi i Forskerservice reelt kan arbejde med ansøgningen. Det vil sige, at weekender, helligdage, samt juli måned og dagene mellem jul og nytår tæller ikke med som arbejdsdage. Det samme gælder den tid, som vi venter på dokumentation eller svar fra dig på opklarende spørgsmål.