Leveringstid

Vi har en målsætning om at levere individdata inden for 30 arbejdsdage i gennemsnit. Du kan forvente at høre fra os cirka 3 uger efter, at du har sendt din ansøgning. Vores aktuelle ventetider og sagsbehandlingstider fremgår af vores nyhedsbrev.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

Hvornår kan jeg forvente at få data?

For ansøgninger om individdata er det vores målsætning at levere data inden for 30 arbejdsdage i gennemsnit, hvilket svarer til cirka 6 uger. Du kan forvente at høre fra os cirka 3 uger efter, at du har sendt din ansøgning. Du kan se den aktuelle ventetid og sagsbehandlingstid i vores nyhedsbrev.

Sagsbehandlingstiden for den konkrete ansøgning afhænger dog meget af, hvilken type ansøgning der er tale om, og hvor velbeskrevet projektet er. Det er derfor ikke muligt for os på forhånd at oplyse, hvornår du får data. Du kan se den aktuelle gennemsnitlige leveringstid i vores nyhedsbrev. Den gennemsnitlige leveringstid opgør sagsbehandlingstiden for de ansøgninger, der er leveret den foregående måned og afspejler derfor sagsbehandlingstiden for ansøgninger, der er indkommet tidligere.

For aggregerede data er leveringstiden længere. Du er velkommen til at kontakte Forskerservice for oplysninger om den aktuelle leveringstid. 

Tilmeld dig Forskerservices nyhedsbrev
Se tidligere nyhedsbreve

Hvad kan jeg selv gøre?

Send din ansøgning så tidligt som muligt, og følg vores vejledninger omhyggeligt, når du ansøger. Sagsbehandlingstiden fra du ansøger til du får leveret data, afhænger meget af, om din ansøgning indeholder den nødvendige dokumentation. Mangler der for eksempel dokumentation for, at dit projekt er godkendt af din dataansvarlige institution eller er udtræksbeskrivelse, bestillingsark eller projektbeskrivelse mangelfulde, vil leveringstiden typisk blive længere. Det samme kan ske, hvis ansøgningen i øvrigt kræver en længere afklaring mellem Forskerservice og dig.

Hvordan opgøres arbejdsdage?

Arbejdsdage måles, som den tid vi i Forskerservice reelt kan arbejde med ansøgningen. Det vil sige at weekender, helligdage, samt juli måned og dagene mellem jul og nytår tæller ikke med som arbejdsdage. Det samme gælder den tid, som vi venter på dokumentation eller svar fra dig på opklarende spørgsmål.