Leveringstid

Din ansøgning vil som udgangspunkt blive behandlet inden for 30 arbejdsdage. Behandlingstiden vil dog afhænge af, om din ansøgning fra starten er fyldestgørende.

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 4035 7909

Vigtigt

Forskerservice prioriterer i øjeblikket ansøgninger om data til COVID-19 relaterede forskningsprojekter. Det betyder desværre længere sagsbehandlingstider for alle øvrige ansøgninger.

Hvornår kan jeg forvente at få data?

I Forskerservice bestræber vi os på at behandle ansøgningerne i den rækkefølge, som samlet giver den korteste leveringstid. For ansøgninger om individdata er det vores målsætning at levere data inden for 30 'arbejdsdage'. Målsætningen om 30 arbejdsdage, kan vi desværre ikke overholde i øjeblikket.

Arbejdsdage måles, som den tid vi i Forskerservice reelt kan arbejde med ansøgningen. Det vil sige at weekender, helligdage, samt juli måned og dagene mellem jul og nytår tæller ikke med som arbejdsdage. Det samme gælder den tid, som vi venter på dokumentation eller svar fra dig på opklarende spørgsmål.

Du kan blive informeret om den aktuelle gennemsnitlige leveringstid via vores nyhedsbrev.
Tilmeld dig Forskerservices nyhedsbrev

Hvad kan jeg selv gøre?

Følg vores vejledninger, når du ansøger. Sagsbehandlingstiden, fra du ansøger til du får leveret data, afhænger meget af, om din ansøgning indeholder den nødvendige dokumentation. Mangler der for eksempel dokumentation på, at dit projekt er godkendt af din dataansvarlige institution eller er din udtræksbeskrivelse eller projektbeskrivelse mangelfulde, vil leveringstiden typisk blive længere. Det samme kan ske, hvis ansøgningen i øvrigt kræver en længere afklaring mellem Forskerservice og dig.