Priser og fakturering

Forskerservice er indtægtsdækket virksomhed. Det betyder, at du skal betale for den tid, vi bruger på dit projekt.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

I Forskerservice tager vi betaling for både den tid, vi bruger på at behandle en ansøgning, og den tid vi bruger efterfølgende på rådgivning, opdatering af data og lignende. Det vil sige, at du også vil blive faktureret for den rådgivning og vejledning, som vi yder efter, at du har fået adgang til data. Dette gælder også, hvis du henvender dig, efter at leverancen af data til dit projekt er afsluttet.

For offentlige institutioner er nogle af disse services dækket af Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR), men resten skal betales af den enkelte forskningsinstitution, som ansøger om data til forskningsprojekter.

Projektets betaler vil modtage en faktura ved udgangen af hver måned. Hvis fakturaen omfatter flere projekter, er det på fakturaen muligt at se hvor mange timer, der er faktureret de forskellige projekter. Fakturaen omfatter betaling for den tid, som Forskerservice har brugt på dit projekt den pågældende måned. Dette vil, alt efter projektet, omfatte følgende:

 • Behandling af ansøgning
 • Programmering af adgang til data på Forskermaskinen
 • Udtræk/programmering af data til levering til andet databehandlingssted
 • Rådgivning og support ved henvendelser til Forskerservice efter levering af data
 • Opdatering af data og ændringer af dataadgang
 • Gebyrer for projekter på Forskermaskinen (se priser for ydelser)

Prisstruktur

Priser for ydelser og produkter vil blive opdateret årligt.
Senest opdateret februar 2024.

Se priser for ydelser i Forskerservice (PDF)

Betalingsbetingelser er netto 30 dage fra faktureringsdato.

Priser i Forskerservice

 • Priser for data via Forskermaskinen

  Prisen for et projekt på Forskermaskinen dækker blandt andet den tid, vi anvender på at behandle din ansøgning, rådgive og programmere dit projekt. Herudover er der løbende afregning for blandt andet aktive brugere, diskforbrug og eventuel Stata-licens.

  I Forskerservice afregner vi for al den tid, vi bruger på dit projekt. Det vil sige, at vi også vil fakturere for den rådgivning, som forekommer efter dit projekt er kommet i gang. Hvis du ønsker at lave ændringer på et igangværende projekt, vil du skulle betale for den tid, vi bruger på at lave ændringen.

  Inden dit projekt programmeres vil vi indgå en ’Aftale om dataadgang’. Denne aftale vil indeholde et prisoverslag, hvor vi estimerer, hvor mange timer vi kommer til at bruge på at behandle ansøgningen og programmere dataadgangen. Dette er et vejledende estimat. Vi registrer løbende timer undervejs i ansøgningsprocessen. Hvis opgaven viser sig at være væsentligt større end det anførte estimat, så kontakter vi dig igen.

  Med mindre andet er aftalt vil afregning ske til det autoriserede forskningsmiljø. Der afregnes på månedsbasis til gældende timepris. På fakturaen er det muligt at se hvor mange timer, der er faktureret det enkelte projekt. Hvis det ønskes, er det muligt at knytte forskellige betalere til projekter under samme autorisation. Afregning af gebyrer for brugere og anvendt diskforbrug på Forskermaskinen vil dog fortsat blive afholdt af det autoriserede forskningsmiljø.

  Se mere om Forskerservices leveringsbetingelser (PDF)

 • Priser for videregivelse til andet databehandlingssted

  Prisen for at få en levering af data til andet databehandlingssted dækker den tid, vi bruger på at behandle din ansøgning, rådgive og programmere dit udtræk. I Forskerservice afregner vi for al den tid, vi bruger på dit projekt. Det vil sige, at vi også vil fakturere for eventuel rådgivning, som forekommer efter levering af data.

  Inden dit udtræk programmeres vil du modtage en aftale om dataadgang. Denne aftale vil indeholde et prisoverslag, hvor vi estimerer, hvor mange timer vi kommer til at bruge på at behandle ansøgningen og programmere dataadgangen. Dette er et vejledende estimat. Vi registrerer løbende timer undervejs i ansøgningsprocessen. Hvis opgaven viser sig at være væsentligt større end det anførte estimat, så kontakter vi dig igen.

  Der afregnes på månedsbasis til gældende timepris. Fakturaen vil indeholde betaling for den tid, som Forskerservice har brugt på dit projekt i den pågældende måned.

  Se mere om Forskerservices leveringsbetingelser (PDF)