Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Priser og fakturering

Der er forskellige prisstruktur alt efter om du skal have data via Forskermaskinen eller via levering til andet databehandlingssted. Det overordnede princip er, at prisen skal dække den omkostning, der er forbundet med at udføre opgaven.

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 4035 7909

Forskerservice er indtægtsdækket virksomhed, det vil sige, at vi skal have dækket omkostningerne for de services vi yder. Nogle af disse services er for offentlige institutioner dækket af Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR), men resten skal betales af den enkelte forskningsinstitution, som ansøger om data til forskningsprojekter. 

I Forskerservice tager vi betaling for både den tid vi bruger på at behandle en ansøgning samt eventuel efterfølgende rådgivningstid. Det vil sige, at for igangværende Forskermaskine-projekter, vil I også blive faktureret for den rådgivning og vejledning vi yder, efter I har fået adgang til data.

Prisstruktur

Priser for ydelser og produkter vil blive opdateret årligt. Se de aktuelle priser i Forskerservice her.

Se priser for ydelser i Forskerservice (PDF)

Priser i Forskerservice

 • Priser for data via Forskermaskinen

  Prisen for et projekt på Forskermaskinen dækker blandt andet den tid vi anvender på at behandle din ansøgning, rådgive og programmere dit projekt. Herudover, er der løbende afregning for blandt andet aktive brugere, diskforbrug og eventuel Stata licens. 

  I Forskerservice afregner vi for al den tid vi bruger på dit projekt. Det vil sige, at vi også vil fakturere for den rådgivning som forekommer efter dit projekt er kommet i gang. Hvis du ønsker at lave ændringer på et igangværende projekt, vil du skulle betale for den tid, vi bruger på at lave ændringen.

  Inden dit projekt programmeres vil vi indgå en Aftale om dataadgang. Denne aftale vil indeholde et prisoverslag, hvor vi estimerer, hvor mange timer vi kommer til at bruge på at behandle ansøgningen og programmere dataadgangen. Dette er et vejledende estimat. Vi registrer løbende timer undervejs i ansøgningsprocessen. Hvis opgaven viser sig at være væsentligt større end det anførte estimat, så kontakter vi dig igen.

  Afregningen sker via den autoriserede institution, der er økonomisk ansvarlig for alle projekter, som er tilknyttet autoriseringen. Der afregnes hver 3. måned til gældende timepris på afregningstidspunktet. Faktura sendes til den autorisationsansvarlige.

  Se mere om Forskerservices leveringsbetingelser (PDF)

 • Priser for videregivelse til andet databehandlingssted

  Prisen for at få en levering af data til andet databehandlingssted dækker den tid vi bruger på at behandle din ansøgning, rådgive og programmere dit udtræk. Inden dit udtræk programmeres vil du modtage en aftale om dataadgang, som også vil indeholde en pris, som beregnes ud fra den gældende timepris. Hvis du accepterer aftalen om dataadgang, accepterer du også prisen. Hvis du har ændringer til aftalen om dataadgang, kan det være at prisen også ændrer sig. Fakturering sker umiddelbart efter dit udtræk er leveret.

  Særligt for løbende leveringer

  Der sendes faktura efter første leverance af data. For de efterfølgende opdateringer af data bliver der afregnet i henhold til den gældende timepris i leveringsperioden. Faktureringen for opdateringer af data foretages årligt ved årets udgang.

  Se mere om Forskerservices leveringsbetingelser (PDF)