Om Forskerservice

Forskerservice understøtter sundhedsforskningen i Danmark ved at give adgang til og rådgive om anvendelse af nationale registerdata på sundhedsområdet.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

Forskerservice er en del af Sundhedsdatastyrelsen og organisatorisk placeret som en del af afdelingen Formidling. Afdelingen har som opgave at sørge for, at de indsamlede og behandlede nationale sundhedsdata bliver stillet til rådighed på det relevante niveau for alle eksterne interessenter.

Forskerservice er indtægtsdækket virksomhed, det vil sige, at vi opkræver betaling for at levere data. Du betaler ikke for data, da data i sundhedsregistrene er produceret som led i Sundhedsdatastyrelsens bevillings- og gebyrfinansierede opgaver. Den betaling som Forskerservice opkræver dækker alene de omkostninger, vi har ved at behandle ansøgninger og give adgang til data. Udover lønninger er det fx omkostninger til IT-systemer. 

Forskerservice finansieres derudover af et tilskud fra det Koordinerede Organ for Registerforskning (KOR). Dette tilskud er målrettet offentligt finansierede forskere, og man får derfor kun del i tilskuddet, hvis man tilhører denne kreds.