Hvem får data fra Forskerservice

Her kan du se en oversigt over, hvilke projekter der har fået data fra Forskerservice.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

For at sikre gennemsigtighed i forhold til, hvem der får videregivet oplysninger fra sundhedsregistrene, offentliggør Forskerservice en liste, der viser alle projekter, som har fået data fra Forskerservice fra 2016 og frem. Listen opdateres løbende. Listen indeholder information om institutionsnavn, projekttitel, registre, sagstype og leverancemåned og -år.

Oversigten er fordelt på sager, hvor Forskerservice har leveret data enten via en forskermaskine eller leveret direkte til forsker. Sager, hvor data er leveret direkte til forsker, udgøres af engangsleveringer, løbende leveringer, opdelte leveringer og udtræk fra Forskermaskinen. Forskermaskinesager er sager, hvor data udelukkende er tilgået gennem forskermaskiner.

Når Forskerservice leverer data direkte til forsker, sker det som oftest, fordi forsker har behov for oplysningerne for at kunne fremfinde journaler eller biologiske prøver eller kontakte borgere i forbindelse med deres forskningsprojekt. Forskerservice videregiver her kun de informationer, der er nødvendige til at identificere journaler, prøver eller personer. Når data leveres direkte til forsker, overføres data via en krypteret fildelingsløsning til forskers arbejdsplads.

Se listen over projekter, der har fået videregivet data fra Forskerservice (Excel)