Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Nyheder

4. april 2019

Data fra Landspatientregisteret til og med 2018 er fuldt tilgængelige
Sundhedsdatastyrelsen moderniserer i øjeblikket Landspatientregister (LPR3), og der vil være en periode uden adgang til helt nye data fra registeret. Du kan stadig søge om adgang til alle historiske data til og med 2018.

6. marts 2019

Den gode ansøgning giver kortere leveringstid
Forskerservice arbejder målrettet på at nedbringe leveringstiderne, men ansøger kan også hjælpe til med en god ansøgning.

6. februar 2019

Første år med Forskermaskinen
Selvom overgangen til primært at levere data via Forskermaskinen ikke har været uden bump på vejen, er der efter det første år både accept og generel tilfredshed med Forskermaskinen.

21. december 2018

Undtagelser fra Forskermaskinen skal begrundes
Som hovedregel skal data fra Sundhedsdatastyrelsen behandles på Forskermaskinen eller sendes til Danmarks Statistiks forskerordning. Der kan dog være undtagelser fra denne regel, men det skal begrundes i ansøgningen.

22. november 2018

Landspatientregisteret moderniseres
Det nye Landpatientregister (LPR) afspejler bedre, hvordan patienternes kontakt med sygehusvæsenet har været. Overgangen til det forbedrede LPR kan i 2019 påvirke datakvaliteten og medføre perioder uden adgang til data.

25. oktober 2018

Nyt Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser
Registeret erstatter Diabetesregisteret og indeholder desuden en række andre sygdomme, fx astma og demens.

10. oktober 2018

Nye retningslinjer for hjemsendelse af analyseresultater fra Forskermaskinen
Forskerservice har opdateret retningslinjerne for, hvad man som bruger må hjemsende fra Forskermaskinen. Formålet med retningslinjerne er at beskytte mod datalæk og misbrug af data.

6. juli

Nye databeskyttelsesregler
Den 25. maj trådte databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven i kraft. I store træk er reglerne de samme, når det drejer sig om at få adgang til data til forskning og statistik. Der er dog enkelte ændringer.

9. maj 2018

Adgang til laboratoriedata
Det er nu muligt at søge om adgang til prøvesvar fra laboratorier via Forskerservice.

10. april 2018

Ny type data om dødsårsager
Dødsårsagsregisteret gør nu oplysninger om indtagelse af medicin tilgængelige for forskning.

2. marts 2018

Sessionsregisteret hos Sundhedsdatastyrelsen lukkes
Det er ikke længere muligt at få data fra Sessionsregisteret til forskningsbrug via Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice. Registeret slettes på grund af manglende efterspørgsel. I stedet kan data indhentes direkte hos Forsvaret.

15. december 2017

Kend din forskermaskine
Efter 1. januar 2018 skal du som udgangspunkt arbejde på Forskermaskinen, hvis du skal bruge data fra Sundhedsdatastyrelsen. Men hvad er Forskermaskinen og hvordan arbejder man med den?

26. oktober 2017

Billigere at komme på Forskermaskinen
Forskerservice indfører en ny prismodel for Forskermaskinen d. 1. januar 2018. Vi afskaffer de nuværende abonnementstyper og erstatter dem med timebetaling. Den nye prismodel imødekommer den kritik, der er blevet rejst af den eksisterende abonnementsordning.

28. september 2017

Fysisk levering af data efter 1. januar 2018
Er du forsker og skal du bruge data til at indhente oplysninger i journaler, i biobanker eller andre registre? Eller skal du bruge navne og adresser for at kunne sende spørgeskemaer ud? Så kan du fortsat få data leveret fysisk efter 1. januar 2018.

1. september 2017

Nemmere og mere sikkert at sende egne data
Forskerservice Klassisk udfases i løbet af 2018, og derfor arbejder vi på en ny service, som vil gøre det nemt og sikkert at sende egne data til Forskerservice.

4. juli 2017

Forskerservice Klassisk udfases i 2018
Fra 1. januar 2018 skal forskerne i gang med en ny vane. Ved årsskiftet udfaser Sundhedsdatastyrelsen nemlig Forskerservice Klassisk, hvorefter al adgang til data som hovedregel vil foregå via Forskermaskinen.