Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Nyheder

22. november 2018

Landspatientregisteret moderniseres
Det nye Landpatientregister (LPR) afspejler bedre, hvordan patienternes kontakt med sygehusvæsenet har været. Overgangen til det forbedrede LPR kan i 2019 påvirke datakvaliteten og medføre perioder uden adgang til data.

25. oktober 2018

Nyt Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser
Registeret erstatter Diabetesregisteret og indeholder desuden en række andre sygdomme, fx astma og demens.

10. oktober 2018

Nye retningslinjer for hjemsendelse af analyseresultater fra Forskermaskinen
Forskerservice har opdateret retningslinjerne for, hvad man som bruger må hjemsende fra Forskermaskinen. Formålet med retningslinjerne er at beskytte mod datalæk og misbrug af data.

6. juli

Nye databeskyttelsesregler
Den 25. maj trådte databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven i kraft. I store træk er reglerne de samme, når det drejer sig om at få adgang til data til forskning og statistik. Der er dog enkelte ændringer.

9. maj 2018

Adgang til laboratoriedata
Det er nu muligt at søge om adgang til prøvesvar fra laboratorier via Forskerservice.

10. april 2018

Ny type data om dødsårsager
Dødsårsagsregisteret gør nu oplysninger om indtagelse af medicin tilgængelige for forskning.

2. marts 2018

Sessionsregisteret hos Sundhedsdatastyrelsen lukkes
Det er ikke længere muligt at få data fra Sessionsregisteret til forskningsbrug via Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice. Registeret slettes på grund af manglende efterspørgsel. I stedet kan data indhentes direkte hos Forsvaret.

15. december 2017

Kend din forskermaskine
Efter 1. januar 2018 skal du som udgangspunkt arbejde på Forskermaskinen, hvis du skal bruge data fra Sundhedsdatastyrelsen. Men hvad er Forskermaskinen og hvordan arbejder man med den?

26. oktober 2017

Billigere at komme på Forskermaskinen
Forskerservice indfører en ny prismodel for Forskermaskinen d. 1. januar 2018. Vi afskaffer de nuværende abonnementstyper og erstatter dem med timebetaling. Den nye prismodel imødekommer den kritik, der er blevet rejst af den eksisterende abonnementsordning.

28. september 2017

Fysisk levering af data efter 1. januar 2018
Er du forsker og skal du bruge data til at indhente oplysninger i journaler, i biobanker eller andre registre? Eller skal du bruge navne og adresser for at kunne sende spørgeskemaer ud? Så kan du fortsat få data leveret fysisk efter 1. januar 2018.

1. september 2017

Nemmere og mere sikkert at sende egne data
Forskerservice Klassisk udfases i løbet af 2018, og derfor arbejder vi på en ny service, som vil gøre det nemt og sikkert at sende egne data til Forskerservice.

4. juli 2017

Forskerservice Klassisk udfases i 2018
Fra 1. januar 2018 skal forskerne i gang med en ny vane. Ved årsskiftet udfaser Sundhedsdatastyrelsen nemlig Forskerservice Klassisk, hvorefter al adgang til data som hovedregel vil foregå via Forskermaskinen.