Nyheder fra Forskerservice

16.06.2022

Vejviser til LPR3_F

Hvilke data indberettes til LPR3? Hvordan arbejder jeg med data i LPR3? Og hvor bestiller jeg data fra LPR3? Både for nye og gamle brugere af LPR har overgangen til LPR3_F betydet ændringer. Ved brug af beskrivelserne af indberetning, datamodel og data er du dog godt hjulpet i forhold til at gøre brug af LPR.

12.05.2022

Få opdateret data til dit projekt løbende

Hvis du har behov for løbende at få opdateret data til dit projekt hos fx Danmarks Statistik har du mulighed for indgå aftale med Forskerservice om en løbende levering.

07.04.2022

Nye muligheder for at undersøge helbredsforløb med LPR3_F

Med opdateringen af LPR til LPR3 er der skabt mulighed for at danne helbredsforløb. Et helbredsforløb dannes ved at sammenkæde alle forløb og dertilhørende kontakter og ydelser, der vedrører det samme kliniske forløb.

15.03.2022

Forskerservice overgår til forskerrettet LPR3

Den 15. marts overgår Forskerservice til at levere LPR3 fra en ny forskerrettet datamodel – LPR3_F. Det betyder, at alle nye projekter vil få leveret data fra det forskerrettede LPR3. Projekter som tidligere har fået data fra den midlertidige datamodel, LPR3_SB, vil fortsat kunne få leveret opdaterede data i dette format indtil midten af 2023.

14.01.2022

Forskerservice gør det nemmere at ansøge om data

I løbet af februar introducerer Forskerservice – ’bestillingsarket’ – en ny måde at angive, hvilke data du søger om. Bestillingsarket indeholder samtlige de registre, som Forskerservice videregiver fra, og giver dermed et samlet overblik over, hvilke data det er muligt at ansøge om.

14.12.2021

Kortere ventetid i Forskerservice

Forskerservice arbejder målrettet på at få nedbragt sagsbehandlingstiden - men det tager tid at afvikle køen. Aktuelt skal du forvente, at der går 6 måneder, fra du sender din ansøgning, til Forskerservice tager den under behandling. Tidligere var det 7 måneder.

25.11.2021

DRG for 2019-20 er nu tilgængelig

DRG er blevet omstruktureret i forbindelse med overgangen til LPR3. Det er nu muligt at ansøge om data for aktivitetsårene 2019-20 hos Forskerservice.

02.07.2021

Flere COVID-19-data til forskning

Interessen for data om COVID-19 og ikke mindst data om COVID-19-vaccination har været overvældende. Sundhedsdatastyrelsen og Statens Serum Institut (SSI) har derfor indgået aftale om, at Forskerservice nu kan videregive yderligere COVID-19-test- og vaccinedata til forskning.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag:  9.30 - 12.00

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 4035 7909