Nyheder fra Forskerservice

07.12.2023

Opdaterede data fra Børnedatabasen er nu tilgængelige

Det er nu muligt at ansøge om opdaterede data fra Børnedatabasen, der indeholder oplysninger om varigheden af fuld amning, udsættelse for tobaksrøg i hjemmet og målinger af højde og vægt samt angivelse vægtkategori.

09.11.2023

Nye skabeloner til udtræks- og projektbeskrivelse

For at lette sagsbehandlingen af ansøgninger om data introducerer Forskerservice nye skabeloner til projekt- og udtræksbeskrivelse. Det er obligatorisk at anvende skabelonerne, da de skal medvirke til at sikre, at Forskerservice modtager alle de oplysninger, som er nødvendige for sagsbehandlingen på en gang.

03.10.2023

Vaccinedata klar til forskning

Interessen for data om covid-19-vaccination har været stor, siden data blev tilgængelig for forskning via Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice i sommeren 2021. Statens Serum Institut (SSI) og Sundhedsdatastyrelsen har nu indgået en ny aftale om, at Forskerservice på vegne af SSI kan videregive alle vaccinationsdata fra Det Danske Vaccinationsregister (DDV) til forskning.

22.09.2023

Forbedret telefonservice i Forskerservice

Når du i fremtiden ringer til Forskerservice, skal det ske på et nyt telefonnummer. Til gengæld vil du opleve at blive guidet i forhold til de informationer, du skal have klar, og komme hurtigere igennem til en medarbejder.

30.06.2023

Udfasning af covid-19-testdata for den enkelte case

Opdateringen af tabellen ’OVERVAAGNINGSDATA’ ophører per 1. oktober 2023. Har du behov for covid-19-testdata til dit projekt, skal du fremover kun ansøge om data fra tabellen ’OVERVAAGNINGSDATA_UDV’, som fortsat opdateres.

06.03.2023

Kortere sagsbehandlingstid i Forskerservice

Forskerservice har i en lang periode arbejdet på at få nedbragt den tid, man som ansøger skal vente på at få taget sin ansøgning under behandling. Det er lykkedes og har samtidig betydet, at sagsbehandlingstiderne er faldet. Målsætningen er, at de skal yderligere ned i 2023.

20.02.2023

Søg hjælp til din ansøgning hos Vejledningsfunktionen

Er du i tvivl om, hvilke krav der skal opfyldes, når du ansøger om sundhedsdata? Så søg råd hos Vejledningsfunktionen, som snart udbyder en ny runde webinarer om de krav og processer, som er forbundet med godkendelse og ansøgning om sundhedsdata.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900