27.03.2024

Abortregisteret er opdateret og klar til brug

Den 1. oktober 2023 var det 50 år siden, at lovgivningen om fri abort trådte i kraft, og kvinder fik ret til at vælge, om de ville gennemføre en graviditet eller ej.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

Nu er Sundhedsdatastyrelsen klar med nyt, opdateret Abortregister (ABR), der dækker perioden fra 2019 og frem.

- Registeret indeholder oplysninger om legalt provokerede aborter foretaget på sygehus eller i speciallægepraksis. Data er udvalgt på baggrund af diagnose- samt procedurekoder for legalt provokeret abort. I registreret er der oplysninger om CPR-nummer og helbredsoplysninger, forklarer fuldmægtig Lise Anker Pedersen og fortsætter:

- Registeret samler data om forundersøgelser, lovhjemmel, indgrebsmetode (herunder om der er tale om kirurgisk eller medicinsk abort), komplikationer og kontrolundersøgelser. Der fremgår også oplysninger om de udvalgte abortkontakters start- samt sluttidspunkter, samt alle diagnoser, procedurer og resultater (herunder misdannelser hos fosteret), som er indberettet på disse kontakter. I tilfælde, hvor aborten foretages sent i graviditeten, vil det fremgå, hvis der også er indberettet en fødsel.

Hvordan får du adgang til abortdata?

Du ansøger om abortdata via Forskerservices elektroniske ansøgningsskemaer. For opdateringer af ABR-data for igangværende aftaler kan du ansøge om ændringer via henvendelsesformularen.

Læs mere om provokerede aborter