27.04.2021

Det er nu muligt få adgang til midlertidige dødsårsager

Dødsårsagsregisteret er et af de vigtigste danske sundhedsregistre. Registeret gennemgår imidlertid en omfattende valideringsproces, som tager over et år. Det betyder for eksempel, at den senest tilgængelige årgang af registeret på nuværende tidspunkt er 2019. Derfor udstiller Forskerservice nu midlertidige dødsårsager.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

- Validering er vigtig, men i nogle tilfælde er aktualitet vigtigere, derfor giver vi nu adgang til de midlertidige dødsårsager, som kan udstilles langt hurtigere end de validerede dødsårsager, udtaler sektionsleder Vibeke Gaardsholt. - Men det er vigtigt, at du som forsker gør op med dig selv, hvor meget validitet af dødsårsager betyder for dit forskningsprojekt. 

Alle dødsårsager gennemgår en automatiseret valideringsproces, som sikrer, at data lever op til internationale regler for registrering af dødsårsag. Imidlertid vil op mod 20 % af de registrerede dødsårsager i en årgang have behov for en manuel validering. Endelig er visse indberetninger forsinkede, primært af kliniske årsager. Undtaget herfra er COVID-19-relaterede dødsårsager og selvmord, som valideres med det samme. 

Udover manglende validering, kan de midlertidige dødsårsager ikke ventes at være helt komplette.

En årgang valideres løbende, og det vil sige at en større og større del af de udstillede dødsårsager vil være validerede, efterhånden som året skrider frem. Det er dog desværre ikke muligt at adskille validerede fra ikke-validerede dødsårsager i de data, der bliver tilgængelige. 

De midlertidige dødsårsager vil blive opdateret løbende.

Hvis dit forskningsprojekt har behov for data fra det midlertidige dødsårsagsregister, så sæt kryds ved ”Dødsårsagsregisteret” i Forskerservices ansøgningsskema, og skriv tydeligt i din udtræksbeskrivelse, at du har behov for midlertidige dødsårsager.

Læs beskrivelse af midlertidige dødsårsager (PDF)