22.01.2021

Ændrede krav for adgang til lægemiddeloplysninger

Den 15. december 2020 vedtog folketinget en ændring af apotekerloven. Det er godt nyt for alle, som har behov for viden om danskernes lægemiddelforbrug på individniveau, men ikke tilhører den personkreds, som tidligere var de eneste, der kunne få adgang til oplysningerne.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

Lovændringen trådte i kraft den 1. januar 2021 og sidestiller oplysningerne i Lægemiddelstatistikregisteret med oplysninger i alle andre de øvrige registre, som Sundhedsdatastyrelsen videregiver data til forskning fra. Det betyder, at hvis man i øvrigt opfylder kravene i databeskyttelsesloven for udlevering af data til forskning, kan man nu også få adgang til lægemiddeloplysninger uden særlige krav til ansættelsesforhold.

Hvis du har behov for lægemiddeloplysninger til et nyt projekt, skal du sende en ansøgning via Forskerservices elektroniske ansøgningsskema. Hvis du har behov for lægemiddeloplysninger til et igangværende projekt, kan du rette henvendelse til Forskerservice via forskerservice@sundhedsdata.dk. Det skal du også, hvis du har en ansøgning, som afventer behandling, og ønsker at tilføje oplysninger om lægemidler.

Det gælder fortsat, at du skal ansøge Forskerservice, hvis du ønsker at tilføje lægemiddeloplysninger til et forskningsprojekt hos Danmarks Statistik. Det skyldes, at Sundhedsdatastyrelsen er dataansvarlig for lægemiddeloplysningerne. 

Det gælder også fortsat, at data fra Lægemiddelstatistikregisteret aldrig må videregives til tredjemand.

Læs mere om ansøgning på vores hjemmeside