09.05.2018

Adgang til laboratoriedata

Det er nu muligt at søge om adgang til prøvesvar fra laboratorier via Forskerservice.

Forskerservice har gennem de senere år oplevet øget efterspørgsel på laboratoriesvar. Laboratoriesvar kan være resultater af blodprøver, urin eller andre kropsvæsker. Laboratoriesvar er interessante for forskningen, fordi de fx kan være med til at kvalificere en diagnoseregistrering i Landspatientregisteret eller give en indikation af resultatet af en behandling. Sundhedsdatastyrelsen har derfor gennem længere tid arbejdet på at gøre laboratoriedata tilgængelige for forskningen.

Det er nu muligt at søge om adgang til prøvesvar fra laboratorier via Forskerservice. Laboratoriesvarene findes i Laboratoriedatabasens Forskertabel. Du kan søge om adgang til prøvesvarene via Forskermaskinen, men du kan også søge om data til dit projekt hos Danmarks Statistik.

I Laboratoriedatabasens Forskertabel finder du oplysninger om patienten, laboratoriet, prøvetypen, prøvesvaret og den anvendte måleenhed. Sammenlignelige måleenheder er afgørende for at kunne anvende data til epidemiologisk forskning. Derfor videregiver Forskerservice alene data, der er registreret med NPU-koder. NPU er en international terminologi for det laboratoriemedicinske område.

Data i Laboratoriedatabasens Forskertabel stammer fra de regionale laboratoriesystemer. Overførslen fra de regionale laboratoriesystemer går via ’Den Nationale LABdatabank’. Der er både data fra klinisk biokemiske laboratorier og fra klinisk immunologiske laboratorier i Laboratoriedatabasens Forskertabel. Men det er frivilligt at indberette. Derfor indeholder Laboratoriedatabasens Forskertabel ikke data fra alle laboratorier.

Laboratoriedatabasens Forskertabel fremgår endnu ikke af vores ansøgningsskema. Hvis du ønsker at søge om laboratoriedata, skal du blot angive dette i din udtræksbeskrivelse og vedhæfte det til ansøgningsskemaet.

Læs mere om Laboratoriedatabasen og om NPU-terminologien