07.12.2023

Opdaterede data fra Børnedatabasen er nu tilgængelige

Det er nu muligt at ansøge om opdaterede data fra Børnedatabasen, der indeholder oplysninger om varigheden af fuld amning, udsættelse for tobaksrøg i hjemmet og målinger af højde og vægt samt angivelse vægtkategori.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

Siden december 2011 har det været obligatorisk for kommunerne at indberette til databasen. Oplysningerne stammer fra de obligatoriske forebyggende børneundersøgelser, der bliver foretaget af sundhedsplejersker, sygeplejersker og læger fra barnet er cirka 2-7 dage gammel, indtil det fylder 18 år. Efter omlægning af indberetningen til Børnedatabasen har det i en periode kun været muligt at søge om data frem til 2018, men det er nu muligt at få data helt frem til nu.

- Der er tale om en ny version af databasen, der erstatter den hidtidige version. Udover at den nye version rummer hele perioden, er det nu også muligt at få adgang til hjælpetabeller over BMI-grænseværdier fordelt på køn og alder, fortæller Sarah Banemann fra Forskerservice.

Hvis du ønsker at få data fra Børnedatabasen til et nyt projekt, kan du ansøge via vores elektroniske ansøgningsskema. Hvis du ønsker at få opdaterede data til et eksisterende projekt på Sundhedsdatastyrelsens forskermaskine, skal du oprette en henvendelse. Data på Forskermaskinen opdateres månedligt.

Læs mere om indholdet af data i Børnedatabasen